Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zestaw usług przetargowych Wersja 2.0. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, uruchomiliśmy zestaw usług, wspomagających naszych klientów w organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zestaw usług przetargowych Wersja 2.0. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, uruchomiliśmy zestaw usług, wspomagających naszych klientów w organizacji."— Zapis prezentacji:

1 Zestaw usług przetargowych Wersja 2.0

2 Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, uruchomiliśmy zestaw usług, wspomagających naszych klientów w organizacji przetargów zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych w obsługiwanych przez nas branżach. W przypadku każdej z nich pomagamy w : spełnieniu wymogów prawnych uzyskaniu realnych oszczędności budżetowych. uzupełnieniu wiedzy Waszych komórek organizacyjnych o niezbędne specjalistyczne informacje branżowe

3 Bierzemy pod uwagę następujące branże: telekomunikacja stacjonarna telefonia komórkowa energetyka W miarę rozwoju rynku, przewidujemy poszerzenie naszej działalności o kolejne obszary. ubezpieczenia

4 Istniejąca sytuacja na rynku komplikuje się coraz bardziej. Niezależnie od branży, w grę wchodzą zarówno nowi dostawcy, jak i technologie. Nasza firma wykonuje za klienta pełen branżowy monitoring rynku. Sytuacja na rynku

5 Nasze działania to : śledzenie zmian w obowiązującym prawodawstwie, obserwowanie sytuacji rynkowej, w tym dostępności potencjalnych alternatywnych dostawców usług, wskazywanie naszym klientom sposobów na maksymalizację efektów, również poprzez wspomaganie procesu powstawania realnej konkurencji.

6 określenie parametrów, których podanie w SIWZ jest konieczne, bezstronne porównanie wszystkich złożonych w przetargu ofert, wskazanie adresów podmiotów, do których warto skierować indywidualne zaproszenia do złożenia ofert, określenie parametrów, których podanie w SIWZ jest konieczne, pomoc w napisaniu części branżowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustalenie parametrów, których podanie w SIWZ wprawdzie nie jest obowiązkowe, ale może skutkować możliwością złożenia przez dostawców korzystniejszej oferty, pomoc w prawidłowym określeniu przedmiotu zamówienia, pomoc w prawidłowym określeniu przedmiotu zamówienia, Możliwy zakres naszej współpracy to : pomoc w napisaniu części branżowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ustalenie parametrów, których podanie w specyfikacji wprawdzie nie jest obowiązkowe, ale może skutkować możliwością złożenia przez dostawców korzystniejszej oferty, wskazanie adresów podmiotów, do których warto skierować indywidualne zaproszenia do złożenia ofert, pomoc w udzielaniu odpowiedzi na zgłoszone w przetargu zapytania do treści SIWZ, bezstronne porównanie wszystkich złożonych w przetargu ofert, przedstawienie wyników obliczeń komisji przetargowej w formie czytelnego raportu. określenie potrzeby organizowania przetargu oraz ewentualnych wymaganych procedur przetargowych, pomoc w udzielaniu odpowiedzi na zgłoszone w przetargu zapytania do treści SIWZ, przedstawienie wyników obliczeń komisji przetargowej w formie czytelnego raportu.

7 Nie chcielibyśmy, aby nasza współpraca kończyła się z chwilą wykonania pojedynczej usługi. Może ona w przyszłości przybierać różne formy, gdyż przewidujemy dalszy rozwój wachlarza usług : np. w 2011 roku wprowadzamy licytacje usług telekomunikacyjnych (szczegóły w odrębnej prezentacji).

8 Dane kontaktowe: tel./fax. 071/352-64-19 www.multiaudyt.pl E-mail : biuro@multiaudyt.pl biuro@multiaudyt.pl Biuro : ul. Kazimierza Wielkiego 9/311 50-077 Wrocław


Pobierz ppt "Zestaw usług przetargowych Wersja 2.0. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, uruchomiliśmy zestaw usług, wspomagających naszych klientów w organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google