Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA PROJEKTU: INNOWACJA, TRANSFER WIEDZY I NOWA EDUKACJA DLA MŚP W CELU TWORZENIA MIEJSC PRACY NA TERENACH WIEJSKICH (INNOWIN) Doświadczenia gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA PROJEKTU: INNOWACJA, TRANSFER WIEDZY I NOWA EDUKACJA DLA MŚP W CELU TWORZENIA MIEJSC PRACY NA TERENACH WIEJSKICH (INNOWIN) Doświadczenia gminy."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA PROJEKTU: INNOWACJA, TRANSFER WIEDZY I NOWA EDUKACJA DLA MŚP W CELU TWORZENIA MIEJSC PRACY NA TERENACH WIEJSKICH (INNOWIN) Doświadczenia gminy Bogdaniec z programem Grundtvig Monika Wilk Gorzów Wlkp., marzec 2012

2 Gmina Bogdaniec Województwo: lubuskie Powiat: gorzowski Powierzchnia: 112 km² Liczba mieszkańców: 6800 Adres Urzędu Gminy: ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec Telefon: +48 95 751 02 10 Fax: +48 95 751 02 09 E-mail: urzad@bogdaniec.pl Internet: www.bogdaniec.pl

3 Gmina Bogdaniec Położenie geograficzne Gmina Bogdaniec położona jest przy drodze krajowej 22, na historycznym szlaku komunikacyjnym Berlin – Królewiec i jest oddalona o około 30 km od przejścia granicznego w Kostrzynie. Gmina ma charakter typowo rolniczy, w jej skład wchodzi 21 sołectw. Południowa część gminy położona jest w dolinie Warty i dzięki rozciągającym się po horyzont równinom oraz licznym, przecinającym żyzne pola kanałom, przypomina Holandię. Północna, znacznie wyżej położona część gminy charakteryzuje się typowym krajobrazem polodowcowym o dużym stopniu lesistości.

4 Gmina Bogdaniec Historia Osadnictwo pierwotne na terenie obejmującym gminę koncentrowało się głównie na wyższych niezalewanych przez Wartę terenach, wzdłuż krawędzi pradoliny, tj. wzdłuż drogi Gorzów - Kostrzyn, a także w mniejszym stopniu w sąsiedztwie wsi Racław i Stanowice na Wysoczyźnie Gorzowskiej. W okresie średniowiecza, na najkorzystniejszych dla osadnictwa terenach obecnej gminy, powstały najstarsze tutaj wsie: Jenin, Łupowo, Racław i Stanowice (XIII w.). Mieszkańcy znajdowali na wysoczyźnie pola pod uprawę zbóż, a w dolinie łąki na paszę dla bydła. Mieli prawo łowiectwa i zbieractwa na terenie zalewowym. Początek kolonizacji Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej na tym odcinku można określić na rok 1686, kiedy to z inicjatywy władz miejskich Gorzowa, założono wieś Chwałowice (Landsberger Hollander). W 1726 r. powstały kolejne wsie: Jeninek, Podjenin oraz Jeniniec.

5 Gmina Bogdaniec Atrakcje turystyczne Atrakcyjność gminy zwiększa niepowtarzalny i urozmaicony krajobraz o wielu wartościach przyrodniczych. Na obszarach leśnych wokół Bogdańca można podziwiać chroniące starodrzew rezerwaty przyrody oraz pojedyncze, pomnikowe drzewa. Interesujące krajobrazy doliny Warty zapraszają do podziwiania i odpoczynku. Rozległe lasy i czyste powietrze tej okolicy stwarzają możliwość zdrowego wypoczynku. Gmina Bogdaniec jest bogata w historyczne, zabytkowe budowle. Szczególnie warto zwiedzić Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej w tzw. "Dolinie Trzech Młynów". Muzeum obejmuje trzy zabytkowe budynki z szachulcowym młynem z 1825 roku. Muzeum mieści w swoich wnętrzach rekonstrukcję mieszkania młynarza, zbiór narzędzi i maszyn związanych z produkcją chleba i mąki oraz oryginalne wyposażenie dawnych młynów. W budynkach gospodarczych obejrzeć można kuźnię oraz kolekcję wozów, bryczek i sań jak również inne przedmioty, których używano dawniej w gospodarstwach rolnych.

6 Gmina Bogdaniec Kultura i sport Na terenie gminy organizowanych jest wiele cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych, które przyciągają odwiedzających nie tylko z najbliższej okolicy. Do najbardziej znanych należą: Lubuskie Święto Chleba. Dwudniowa impreza. Pierwszy dzień to festyn sportowo-rekreacyjny. Drugi dzień to doniosła uroczystość, która wyrosła z potrzeby przywrócenia szacunku dla chleba i ludzi, dzięki którym możemy go spożywać. Prezentowane są wówczas, przede wszystkim wyroby piekarnicze i cukiernicze, odbywa się również kiermasz sztuki ludowej, a na scenie można podziwiać występy artystyczne. Bogdaniecki Azyl Artystyczny organizowany w noc świętojańską, podczas którego obywa się prezentacja młodego środowiska artystycznego regionu gorzowskiego i zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej. Rowerowy Rajd Przyjaźni. Organizowany corocznie od 2001 r. zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej w ramach współpracy z gminą Petershagen/Eggersdorf. Święto Pieczonego Ziemniaka. Organizowane corocznie w miejscowości Jeniniec, wieńcząca całoroczny trud pracy rolnika. W tym dniu prezentują oni największe i najciekawsze okazy płodów rolnych. Żużlowy Puchar. Na minitorze w Stanowicach od 6 lat odbywa się Turniej Grand Prix o Puchar Wójta Gminy oraz Mikołajkowy Turniej rozgrywany w pięknej zimowej scenerii.

7 Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 2007 roku. Od momentu jej powstania kładziony był duży nacisk na pozyskiwanie środków zewnętrznych. W maju 2008 biblioteka została otworzona dla czytelników i można było wypożyczać książki. W chwili obecnej Biblioteka posiada ponad 7000 książek i odwiedza ją ok. 1000 osób rocznie. Biblioteka dzięki wykorzystaniu dotacji unijnych stała się centrum kultury i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników XXI wieku.

8 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu Projekt „Centrum kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem). Centrum istnieje od 2008 roku i zostało wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i kontent merytoryczny. W ramach swojej działalności prowadzi bezpłatne szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Centra przyczynią się do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponadgimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

9 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu „ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” PROJEKT PARTNERSKI Z ZAKRESU EDUKACJI EKONOMICZNEJ DLA OSÓB O NISKICH DOCHODACH Z TERENÓW WIEJSKICH Głównym celem Projektu było uświadomienie mieszkańcom wsi potrzeby edukacji ekonomicznej i finansowej, przekazanie im niezbędnej wiedzy w celu efektywnego gospodarowania własnymi środkami, umiejętnego rozpoznawania dostępnych na rynku usług finansowych i korzystania z nich. Projekt wychodził naprzeciw zdiagnozowanej potrzebie zmiany zachowań i braku zaufania części społeczeństwa do mechanizmów planowania finansowego, oszczędzania, efektywnego i świadomego korzystania z ofert banków.

10 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu Do Biblioteki w Bogdańcu zostały przekazane w ramach projektu „Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych” prowadzonego przez Microsoft Corporation najnowsze oprogramowanie komputerowe, między innymi: Microsoft Office Professional Plus, Windows Small Business Server Premium, itd.

11 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu Biblioteka w Bogdańcu od 2009 roku realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który jest długofalowym przedsięwzięciem, mającym pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej. W ramach programu m.in. biblioteka otrzyma możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu przez okres 3 lat.

12 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu pozyskuje środki z Fundacji Orange, dzięki temu Internet i zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci są dla biblioteki i jej użytkowników bezpłatne.

13 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu GBP zrealizowała dwa projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa. To obóz językowy „EuroCamp – razem możemy wszystko” oraz wyjątkowe obchody „325-lecia Chwałowic”.

14 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu uczestniczyła w latach 2009-2011 w projekcie „NEBAL - Rynek pracy na terenach wiejskich”. W międzynarodowym projekcie o sytuacji bezrobocia w UE uczestniczyli: - Urząd Scharmützelsee (Brandenburgia) - Gminna Biblioteka Publiczna, Gmina Bogdaniec (Polska) - Miasto i Gmina Vama (Rumunia) - Miasto i Gmina Lyaskovets (Bułgaria) - Miasto i Gmina Neusiedl am See (Austria)

15 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu GRUNDTVIG Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które pochodzą z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

16 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu Kto może korzystać z programu: dorośli słuchacze (osoby dorosłe uczące się) za pośrednictwem organizacji prowadzących edukację dorosłych organizacje oferujące możliwości edukacji dorosłych oraz kadra tych organizacji organizacje non-profit, organizacje wolontariackie i pozarządowe (NGOs) prowadzące edukację dorosłych placówki zajmujące się kształceniem lub doskonaleniem kadry edukacji dorosłych podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa oraz usługi informacyjne dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych osoby i podmioty odpowiedzialne za systemy i strategie dotyczące dowolnych aspektów edukacji dorosłych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym stowarzyszenia i przedstawiciele osób związanych z edukacją dorosłych, w tym stowarzyszenia osób uczących się i nauczycieli/edukatorów dorosłych ośrodki badawcze, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa i inne podmioty zajmujące się kwestiami edukacji dorosłych

17 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu Główne cele programu Grundtvig odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji Kraje uprawnione w programie (w 2012 roku) 27 krajów UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo oraz: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i Chorwacja

18 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu Projekt "Innowacja, transfer wiedzy i nowa edukacja dla MŚP ma na celu tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich" (InnoWin) Partnerami w projekcie są: Strategieteam e.V. i DePowI GmbH (Niemcy), S.C. INFOTEC MANAGEMENT SRL (Rumunia), Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu (Polska). Razem realizujemy w ramach programu: Projektów Partnerskich Grundtviga współpracę, mającą na celu transfer wiedzy i zarządzanie wiedzą. Celem jest poprawa edukacji formalnej i nieformalnej w regionach wiejskich.

19 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu Cel ma zostać osiągnięty przez zastosowanie różnych metod (nauczanie komplementarne - Blended Learning). Z jednej strony do założenia społecznej sieci (Web 2.0) placówek lub osób dysponujących wiedzą zostanie wykorzystany Internet. Z drugiej strony przetestowana ma zostać osobista wymiana doświadczeń na zdefiniowany temat w ramach moderowanej grupy kooperacyjnej oraz opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w grupie skonstruowanej na stałe w tym celu, które mają następnie posłużyć jako trwałe, działające również po zakończeniu projektu, źródło innowacji i dynamiki. Do tych działań zostaną włączeni dalsi animatorzy i multiplikatorzy z dziedziny uczenia się przez całe życie z objętych projektem regionów. Celem końcowym tych działań jest stworzenie bazy dla rozwijania wiedzy i innowacji oraz powstawania nowych miejsc pracy. Wraz z partnerstwem zawartym w ramach projektu powstanie stała sieć międzynarodowa, zajmująca się edukacją, innowacją i opracowywaniem projektów.

20 Projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bogdańcu W ramach projektu powstała strona internetowa : http://www.innowin.eu/ http://www.innowin.eu/ Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat projektu oraz parterów.

21 Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu Dziękuję serdecznie za uwagę ! Dane zostały uzyskane od: 1. Urząd Gminy Bogdaniec, www.bogdaniec.plwww.bogdaniec.pl 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu 3. Projekt Grundtvig http://www.grundtvig.org.pl/http://www.grundtvig.org.pl/


Pobierz ppt "PREZENTACJA PROJEKTU: INNOWACJA, TRANSFER WIEDZY I NOWA EDUKACJA DLA MŚP W CELU TWORZENIA MIEJSC PRACY NA TERENACH WIEJSKICH (INNOWIN) Doświadczenia gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google