Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy logistyczne System – (gr. σύστημα systema – rzecz złożona) - obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić wzajemnie powiązane dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy logistyczne System – (gr. σύστημα systema – rzecz złożona) - obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić wzajemnie powiązane dla."— Zapis prezentacji:

1 Systemy logistyczne System – (gr. σύστημα systema – rzecz złożona) - obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić wzajemnie powiązane dla obserwatora elementy. Elementy jednego systemu mogą stanowić składniki innych systemów.gr 37/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA

2 Klasyfikacja systemów: systemy abstrakcyjne i fizyczne: – abstrakcyjne: np. systemy pojęć, reguł, modeli, działań, – fizyczne: zbudowane z materii lub/i energii. systemy statyczne i dynamiczne: – system statyczny jest niezmienny w czasie, może być abstrakcyjny lub fizyczny, – system dynamiczny to taki, w którym zmiana w jednej części wpływa na pozostałe; największy dynamiczny system fizyczny to Wszechświat. systemy otwarte, zamknięte i autonomiczne 38/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA

3 39/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA Schemat istoty systemu

4 Cechy systemów fizycznych 40/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA  granice,  entropia - miara nieuporządkowania,  eksport i import materii i energii (wymiana zasobów z otoczeniem),  morfostaza - tendencja do zachowania struktury,  morfogeneza - tendencja do zmiany,  homeostaza - tendencja do utrzymania równowagi funkcjonalnej,  ekwiwalentność – zamienność, równowaga,  ekwipotencjalność - przyczyny wywodzące się z tego samego źródła mogą powodować różne skutki,  procesy regulacyjne (sprzężenia zwrotne).

5 41/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA System logistyczny to zintegrowany system zarządzania łańcuchami przepływów materiałowych, umożliwiający optymalizację tych przepływów m. in. poprzez symulację komputerową, automatyczną identyfikację jednostek ładunkowych, elektroniczną wymianę informacji oraz kompleksowy rachunek ekonomiczny.

6 System logistyczny Zbiór elementów logistycznych połączonych procesami transformacji dóbr i informacji, Podsystem przedsiębiorstwa, System otwarty – zachodzi powszechna wymiana zasobów z otoczeniem systemu. 42/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA

7 Klasyfikacja systemów logistycznych Ze względu na skalę i rodzaj faz przepływu strumieni rzeczowych i informacyjnych 43/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA System jednofazowy System wielofazowy konsolidacja System wielofazowy dekonsolidacja System mieszany Dekonsolidacja/konsolidacja

8 Ze względu na zróżnicowanie dostawców i odbiorców: Systemy z przeważającym zaopatrzeniem Systemy z przeważającą dystrybucją Systemy zrównoważone 44/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA

9 Ze względu na liczbę i rodzaj instytucji: Poddział instytucjonalny systemów logistycznych Ze względu na sferę działania: Podział funkcjonalny systemów logistycznych 45/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA

10 Podsystemy systemu logistycznego: podsystem logistyki zaopatrzenia, podsystem logistyki produkcji, podsystem logistyki dystrybucji, podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych. 46/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA

11 Zestawienie składowych systemu logistycznego przedsiębiorstwa: cel działania uwzględniający funkcjonowanie wszystkich podsystemów, rezultaty działania na wyjściu (wyroby lub usługi, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna), elementy zasilania systemu na wejściu (przede wszystkim surowce, materiały, półprodukty, energia, informacje oraz ludzie), proces przetwarzania elementów na wejściu w rezultaty na wyjściu (zmiany właściwości fizycznych lub chemicznych, montaż), otoczenie kształtowane zwłaszcza przez dostawców, odbiorców, instytucje finansujące działalność przedsiębiorstwa, wykorzystywane wyposażenie, takie jak: budynki, maszyny i urządzenia, środki transportowe, zasoby ludzkie (ilość i struktura zatrudnionych, kwalifikacje). 47/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA

12 Systemowe podejście we współczesnej logistyce zapewnia optymalizację systemu, gdyż wszystkie elementy systemu logistycznego podporządkowane są wspólnemu, ogólnemu celowi i zmierzają do takich form współdziałania, które zapewniają pozytywną ocenę całego systemu logistycznego. 48/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA

13 Podstawą optymalnego systemu logistycznego jest szybka i aktualna informacja. Należy ją traktować jako czynnik produkcji, równie istotny jak siła robocza, kapitał i środki pracy. 49/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA

14 Na całościowo ujęty system logistyczny składa się: magazynowanie, przemieszczanie materiałów i wyrobów począwszy od ich stanu surowego poprzez różne etapy produkcji podzespołów, wytwarzanie i montowanie finalnego wyrobu, poprzez pakowanie, magazynowanie, transport aż po dostawę do końcowego odbiorcy oraz informacji integrującej wszystkie segmenty systemu. 50/50 Dr inż. Renata PIĘTOWSKA-LASKA


Pobierz ppt "Systemy logistyczne System – (gr. σύστημα systema – rzecz złożona) - obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić wzajemnie powiązane dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google