Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy zastosowania systemów ERP w działalności logistycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy zastosowania systemów ERP w działalności logistycznej"— Zapis prezentacji:

1 Problemy zastosowania systemów ERP w działalności logistycznej
- wstęp, standaryzacja MRP/ERP, - modelowanie systemu informacyjnego, - zastosowanie modeli w analizie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie i w sieci logistycznej - strategie informacyjne w sieci logistycznej - podsumowanie STEFAN SENCZYNA PRO-LOG, Katowice, Politechnika Śląska w Gliwicach

2 Wstęp, standaryzacja MRP/ERP
SCM - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) APS - Planowanie w Systemie Sieciowym (Advanced Planning and Scheduling Systems) ERP - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning) CRM - Zarządzanie Relacjami z Klientami (Customer Relationship Management) MRP II - Planowanie Zasobów Produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning) DEM - Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa (Dynamic Enterprise Modeling) Łańcuchy dostawców, łańcuchy wielowarstwowe MRP - Planowanie Potrzeb Materiałowych (Material Requirements Planning) Rozwiązania firmowe IC - Kontrola Zapasów Magazynowych (Inventory Control) SCM Wspieranie decyzji APS CRM Rozwój Rozwiązania systemowe DRP - Distribution Recourse Planning Rozwiązania naukowe Systemy manualne MRP DEM ERP Pętla zamknięta MRP ERP TQM - Total Quality Management BPR - Business Process Reengineering MPS MRPII MRP II IC MRP TOC Master Production Schedule 1950 1960 1970 1980 1990 2000

3 Modelowanie systemu informacyjnego
Analiza strukturalna: - hierarchiczny obrazu systemu informacyjnego organizacji, - formalizacja metodą diagramów funkcjonalnych i strukturalnych, - „falowy” proces modelowania z zastosowaniem modelu „fizycznego” i logicznego”, - celem modelowania jest projekt systemu informatycznego zawierający definicje struktur danych, procesów przetwarzania, systemu zdarzeń; Obiektowa technika modelowania: - rozwinięcie analizy strukturalnej o metody programowania obiektowego (dziedziczenie, hermetyzacja); standaryzacje MRP/ERP są „modelami logicznymi” systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, przedstawione w postaci specyfikacji strukturalnej (definicje baz danych) i funkcjonalnej (podsystemy i funkcje przetwarzania).

4 Zastosowanie modeli w analizie systemu logistycznego
Przedsiębiorstwo jako wyodrębniona jednostka łańcucha logistycznego, model przepływów materiałowych Przepływy od dostawców materiałów Przedsiębiorstwo produkcyjne Przepływy do odbiorców wyrobów P1 D1 Magazyny materiałów, półfabrykatów Magazyny wyrobów, półfabrykatów O1 P2 D2 O2 P3 D3 O3

5 „Obraz” systemu informacyjnego
(Ogólny) Model „logiczny” systemu informacyjnego przedsiębiorstwa budowany w oparciu o standaryzację MRP/ERP Odbiorcy Dostawcy Baza list materiałowych Obliczanie harmonogramów produkcji Komunikacja z „dostawcami”- przepływ zleceń na „materiały” Komunikacja z „odbiorcami”- przepływ zleceń na „wyroby” Obliczanie potrzeb materiałowych Baza zleceń

6 Problemy użytkowania systemu ERP w przedsiębiorstwie
Problemy funkcjonalne: - odwzorowanie przedsiębiorstwa (organizacja wydziałów produkcyjnych, listy materiałowe, procesy decyzyjne), - poziom funkcjonalnego wdrożenia systemu ERP, - drogi i formaty wymiany danych z otoczeniem, - nowe technologie informacyjne dostarczają produktów zwiększających trudności (ze względu na ilość funkcji i niespójności aplikacji) w obsłudze systemu ERP (hurtownie danych, analizy ekonomiczne, CRM). Ograniczenia w funkcjonalności systemu ERP: - nieprecyzyjne odwzorowanie przedsiębiorstwa (np.: „wskaźników wydajności procesu produkcyjnego”) uniemożliwia uruchomienie procedur optymalizacji wykorzystania zasobów produkcyjnych, - „niestabilne otoczenie” wymusza utrzymywanie wysokich (nieoptymalnych) stanów zapasów w magazynach materiałowych i wyrobów,

7 Przedsiębiorstwo jako integralna jednostka łańcucha logistycznego
Model przepływów materiałowych w sieci logistycznej Sieć logistyczna Sieć logistyczna fabryka fabryka transport transport transport transport transport fabryka fabryka transport transport transport

8 Baza „źródeł dystrybucji” Przyjmowanie i dyspozycja zleceń na wyroby
Strategie informacyjne w sieci logistycznej „Obraz” systemu informacyjnego sieci logistycznej Baza „źródeł dystrybucji” System ERP fabryki System ERP fabryki Przyjmowanie i dyspozycja zleceń na wyroby System ERP fabryki System ERP fabryki Baza zleceń

9 Problemy odwzorowani sieci logistycznej w systemach ERP, które kontrolują fabryki: - unifikacja formatów danych wymienianych między systemami ERP fabryk, w szczególności identyfikatory „zleceń” i „materiałów”, - unifikacja wewnętrznych procedur „przetwarzania zleceń” i „obliczania zasobów do produkcji”, - modelowanie dróg transportowych, - strategia „centralnej dystrybucji” zleceń w oparciu o model „źródeł dystrybucji”. Ograniczenia funkcjonalności: - nierówny poziom funkcjonalny systemów ERP w fabrykach, - brak spójności i sprawnych (elektronicznych) kanałów komunikacji, - brak strategii „centralnej dystrybucji”.

10 Strategia „centralnej dystrybucji” zleceń w oparciu o model „źródeł dystrybucji”.
Model „centralnej dystrybucji” w sieci logistycznej Dodanie zlecenia do „planu produkcji” fabryki, obliczenie potrzeb materiałowych Baza „źródeł dystrybucji” Kontrahenci (Odbiorcy wyrobów) Baza „listy materiałowe” Przyporządkowanie zleceniom „źródła dystrybucji”, potwierdzanie Baza „wydajność produkcji” Kontrahenci (dostawcy materiałów) Utworzenie „harmonogramu produkcji”, wystawienie ”zamówień na materiały”, dostawa Baza zleceń

11 = Strategia ATP w „obsłudze kontrahenta”
“Nadwyżki ilości wyrobów (produkowanych w fabrykach sieci logistycznej)” są określone w planowaniu centralnym (SCP), w którym “lokalizacjom fabryk” („źródła dostawy”) przyporządkowano „ilości produkcji” i „terminy realizacji”. „Nadwyżki ilości wyrobów” (ATP Available to Promise) są ilościami wyrobów przeznaczonymi do obsługi, przewidywanych, przyszłych, zleceń kontrahentów. Rozmieszczenie produkcji (Allocations) Zlecenia przyjęte do produkcji (Orders) ATP = Nadwyżki ilości wyrobów = Plan SCP

12 Model informacyjny strategii ATP w „obsłudze kontrahenta”
Prognoza zapotrzebowania na wyroby Kontrahenci (Odbiorcy wyrobów) Baza „wyroby” Przyporządkowanie zleceń do „źródeł dystrybucji” Baza „wydajność produkcji” i „źródła produkcji” Prognoza planu produkcji dla sieci fabryk (źródeł dystrybucji) Akceptacja planu „źródeł dystrybucji” w powiązaniu ze „zleceniami” Sieć fabryk (źródła dystrybucji) Dane o zapotrzebowaniu Prognoza planu produkcji Prognoza Plan źródeł dystrybucji Oferta wyrobów Przyjmowanie i potwierdzanie zleceń; rezerwacja „nadwyżek wyrobów” (ATP) Zlecenia Utworzenie planu dystrybucji wyrobów (do kontrahentów) Zlecenia potwierdzone

13 Podsumowanie Standaryzacja MRP/ERP i modele (przepływów materiałowych i systemu informacyjnego) sieci logistycznych definiują warunki funkcjonowania przedsiębiorstw następująco: - wymagania funkcjonalne: stosowanie strategii planowania produkcji i dystrybucji opartych o modele MRP/ERP co zapewnia właściwe funkcjonowanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, - ograniczenia: funkcjonowanie w sieci logistycznej wymusza strategie planowania produkcji i dystrybucji oraz stosowanie systemów informatycznych zapewniających zgodność procedur i formatów danych w przedsiębiorstwach w sieci. Modele systemu informacyjnego które są „modelami logicznymi” powinny być podstawą reorganizacji przedsiębiorstwa i wdrożenia systemu MRP/ERP


Pobierz ppt "Problemy zastosowania systemów ERP w działalności logistycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google