Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy zastosowania systemów ERP w działalności logistycznej STEFAN SENCZYNA PRO-LOG, Katowice, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy zastosowania systemów ERP w działalności logistycznej STEFAN SENCZYNA PRO-LOG, Katowice, Politechnika Śląska w Gliwicach."— Zapis prezentacji:

1

2 Problemy zastosowania systemów ERP w działalności logistycznej STEFAN SENCZYNA (sencz@polsl.gliwice.pl) PRO-LOG, Katowice, Politechnika Śląska w Gliwicach - wstęp, standaryzacja MRP/ERP, - modelowanie systemu informacyjnego, - zastosowanie modeli w analizie systemu logistycznego w przedsiębiorstwie i w sieci logistycznej - strategie informacyjne w sieci logistycznej - podsumowanie

3 Wstęp, standaryzacja MRP/ERP TOC MRP 1950 1960197019801990 IC Systemy manualne MRP Rozwiązania naukowe MPS Pętla zamknięta MRP Rozwiązania systemowe MRPII Wspieranie decyzji Rozwój DEM Rozwiązania firmowe ERP APS 2000 ERP Łańcuchy dostawców, łańcuchy wielowarstwowe SCM MRP II IC - Kontrola Zapasów Magazynowych (Inventory Control) MRP - Planowanie Potrzeb Materiałowych (Material Requirements Planning) MRP II - Planowanie Zasobów Produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning) ERP - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning) DEM - Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa (Dynamic Enterprise Modeling) SCM - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) CRM - Zarządzanie Relacjami z Klientami (Customer Relationship Management) APS - Planowanie w Systemie Sieciowym (Advanced Planning and Scheduling Systems) CRM TQM - Total Quality Management BPR - Business Process Reengineering DRP - Distribution Recourse Planning Master Production Schedule

4 Modelowanie systemu informacyjnego Analiza strukturalna: - hierarchiczny obrazu systemu informacyjnego organizacji, - formalizacja metodą diagramów funkcjonalnych i strukturalnych, - falowy proces modelowania z zastosowaniem modelu fizycznego i logicznego, - celem modelowania jest projekt systemu informatycznego zawierający definicje struktur danych, procesów przetwarzania, systemu zdarzeń; Obiektowa technika modelowania: - rozwinięcie analizy strukturalnej o metody programowania obiektowego (dziedziczenie, hermetyzacja); standaryzacje MRP/ERP są modelami logicznymi systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, przedstawione w postaci specyfikacji strukturalnej (definicje baz danych) i funkcjonalnej (podsystemy i funkcje przetwarzania).

5 Zastosowanie modeli w analizie systemu logistycznego Przedsiębiorstwo jako wyodrębniona jednostka łańcucha logistycznego, model przepływów materiałowych D1 D2 D3 Przepływy od dostawców materiałów Przedsiębiorstwo produkcyjne Magazyny materiałów, półfabrykatów P3 P2 P1 Magazyny wyrobów, półfabrykatów O1 O2 O3 Przepływy do odbiorców wyrobów

6 Obraz systemu informacyjnego (Ogólny) Model logiczny systemu informacyjnego przedsiębiorstwa budowany w oparciu o standaryzację MRP/ERP Komunikacja z dostawcami- przepływ zleceń na materiały Obliczanie harmonogramów produkcji Komunikacja z odbiorcami- przepływ zleceń na wyroby Obliczanie potrzeb materiałowych Baza zleceń Baza list materiałowych Dostawcy Odbiorcy

7 Problemy użytkowania systemu ERP w przedsiębiorstwie Problemy funkcjonalne: - odwzorowanie przedsiębiorstwa (organizacja wydziałów produkcyjnych, listy materiałowe, procesy decyzyjne), - poziom funkcjonalnego wdrożenia systemu ERP, - drogi i formaty wymiany danych z otoczeniem, - nowe technologie informacyjne dostarczają produktów zwiększających trudności (ze względu na ilość funkcji i niespójności aplikacji) w obsłudze systemu ERP (hurtownie danych, analizy ekonomiczne, CRM). Ograniczenia w funkcjonalności systemu ERP: - nieprecyzyjne odwzorowanie przedsiębiorstwa (np.: wskaźników wydajności procesu produkcyjnego) uniemożliwia uruchomienie procedur optymalizacji wykorzystania zasobów produkcyjnych, - niestabilne otoczenie wymusza utrzymywanie wysokich (nieoptymalnych) stanów zapasów w magazynach materiałowych i wyrobów,

8 Przedsiębiorstwo jako integralna jednostka łańcucha logistycznego Sieć logistyczna fabryka Sieć logistyczna transport fabryka Model przepływów materiałowych w sieci logistycznej transport

9 Obraz systemu informacyjnego sieci logistycznej System ERP fabryki Baza zleceń Baza źródeł dystrybucji System ERP fabryki Przyjmowanie i dyspozycja zleceń na wyroby Strategie informacyjne w sieci logistycznej

10 Problemy odwzorowani sieci logistycznej w systemach ERP, które kontrolują fabryki: - unifikacja formatów danych wymienianych między systemami ERP fabryk, w szczególności identyfikatory zleceń i materiałów, - unifikacja wewnętrznych procedur przetwarzania zleceń i obliczania zasobów do produkcji, - modelowanie dróg transportowych, - strategia centralnej dystrybucji zleceń w oparciu o model źródeł dystrybucji. Ograniczenia funkcjonalności: - nierówny poziom funkcjonalny systemów ERP w fabrykach, - brak spójności i sprawnych (elektronicznych) kanałów komunikacji, - brak strategii centralnej dystrybucji.

11 Strategia centralnej dystrybucji zleceń w oparciu o model źródeł dystrybucji. Model centralnej dystrybucji w sieci logistycznej Przyporządkowanie zleceniom źródła dystrybucji, potwierdzanie Kontrahenci (Odbiorcy wyrobów) Baza zleceń Baza źródeł dystrybucji Dodanie zlecenia do planu produkcji fabryki, obliczenie potrzeb materiałowych Baza listy materiałowe Utworzenie harmonogramu produkcji, wystawienie zamówień na materiały, dostawa Baza wydajność produkcji Kontrahenci (dostawcy materiałów)

12 Nadwyżki ilości wyrobów (produkowanych w fabrykach sieci logistycznej) są określone w planowaniu centralnym (SCP), w którym lokalizacjom fabryk (źródła dostawy) przyporządkowano ilości produkcji i terminy realizacji. Nadwyżki ilości wyrobów (ATP Available to Promise) są ilościami wyrobów przeznaczonymi do obsługi, przewidywanych, przyszłych, zleceń kontrahentów. Plan SCP Rozmieszczenie produkcji (Allocations) Zlecenia przyjęte do produkcji (Orders) ATP = Nadwyżki ilości wyrobów = Strategia ATP w obsłudze kontrahenta

13 Model informacyjny strategii ATP w obsłudze kontrahenta Przyjmowanie i potwierdzanie zleceń; rezerwacja nadwyżek wyrobów (ATP) Zlecenia Utworzenie planu dystrybucji wyrobów (do kontrahentów) Zlecenia potwierdzone Dane o zapotrzebowaniu Prognoza planu produkcji Prognoza Plan źródeł dystrybucji Oferta wyrobów Prognoza zapotrzebo wania na wyroby Kontrahenci (Odbiorcy wyrobów) Baza wyroby Przyporządkowanie zleceń do źródeł dystrybucji Baza wydajność produkcji i źródła produkcji Prognoza planu produkcji dla sieci fabryk (źródeł dystrybucji) Akceptacja planu źródeł dystrybucji w powiązaniu ze zleceniami Sieć fabryk (źródła dystrybucji)

14 Podsumowanie Standaryzacja MRP/ERP i modele (przepływów materiałowych i systemu informacyjnego) sieci logistycznych definiują warunki funkcjonowania przedsiębiorstw następująco: - wymagania funkcjonalne: stosowanie strategii planowania produkcji i dystrybucji opartych o modele MRP/ERP co zapewnia właściwe funkcjonowanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, - ograniczenia: funkcjonowanie w sieci logistycznej wymusza strategie planowania produkcji i dystrybucji oraz stosowanie systemów informatycznych zapewniających zgodność procedur i formatów danych w przedsiębiorstwach w sieci. Modele systemu informacyjnego które są modelami logicznymi powinny być podstawą reorganizacji przedsiębiorstwa i wdrożenia systemu MRP/ERP


Pobierz ppt "Problemy zastosowania systemów ERP w działalności logistycznej STEFAN SENCZYNA PRO-LOG, Katowice, Politechnika Śląska w Gliwicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google