Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDIUM PODYPLOMOWE „ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY” Z PERSPEKTYWY CZTERECH LAT Krzysztof Będkowski Katedra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDIUM PODYPLOMOWE „ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY” Z PERSPEKTYWY CZTERECH LAT Krzysztof Będkowski Katedra."— Zapis prezentacji:

1 STUDIUM PODYPLOMOWE „ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY” Z PERSPEKTYWY CZTERECH LAT Krzysztof Będkowski Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wydział Leśny, SGGW w Warszawie

2 Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Leśnictwie i Ochronie Przyrody Studium Podyplomowe Leśny Zakład Doświadczalny SGGW Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie k. Koluszek Wydział Leśny SGGW w Warszawie

3 26 września 2002 r. Zarządzenie Dziekana WL SGGW 26 lutego 2002 r. Uchwała Rady Wydziału Leśnego SGGW Rocznik I: 2002 - 2003 Rocznik II: 2003 – 2004 Rocznik III: 2004 – 2005 Rocznik IV: 2005 - 2006

4 Adresaci Studium przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej zajmują się szeroko rozumianą administracją zasobami przyrodniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody w parkach narodowych, krajobrazowych i in., oraz zamierzają uzyskać kwalifikacje w zakresie wykorzystania w tym celu współczesnych technik geomatycznych

5 Program podstawowe moduły Dane dla SIP i ich źródła Przetwarzanie informacji w SIP Wizualizacja – udostępnianie danych Narzędzia – oprogramowanie, GPS

6 Program szczegółowy Wprowadzenie w problematykę systemów informacyjnych i systemów informacji przestrzennej GIS/LIS Pozyskiwanie danych do baz geometrycznych SIP Wizualizacja danych, podstawowe wiadomości z zakresu kartografii Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, ewidencja gruntów i budynków Teledetekcja i fotogrametria jako źródła zasilania SIP/GIS Numeryczny model terenu (NMT) Oprogramowanie służące do budowy SIP i NMT, systemy przetwarzania obrazów Metodyka i technologia budowy SIP Publiczny dostęp do danych SIP (Internet) Przykłady zastosowania SIP w leśnictwie i ochronie przyrody

7 Wykaz przedmiotów (1/2) 1. Teledetekcyjne źródła danych dla SIP 2. Fotogrametryczne źródła danych dla SIP 3. Wybrane problemy funkcjonowania SIP w Polsce 4. Metody numeryczne w teledetekcji i fotogrametrii 5. Odwzorowania kartograficzne i układy współrzędnych w SIP 6. Systemy pozycjonowania satelitarnego (GPS) 7. Wybrane zagadnienia z metodyki wykorzystania SIP w LP 8. Organizacyjne i techniczne aspekty budowy geometrycznych i opisowych baz danych SIP

8 Wykaz przedmiotów (2/2) 9. Publiczny dostęp do SIP 10. Analizy przestrzenne w SIP 11. Kartograficzne podstawy wizualizacji danych w SIP 12. SIP w urządzaniu lasu 13. SIP w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi OGÓŁEM: 270 godz. (117 wykładów, 153 ćwiczeń)

9 Liczba studiujących w poszczególnych latach Rok Liczba uczestnikówLiczba uczestników którzy ukończyli Studium ogółemkobietymężczyźnikobietymężczyźni 2002/2003171161 2003/2004123929 2004/200513211210 2005/200617512w toku

10 Miejsce zatrudnienia studentów RokJednostki Lasów PaństwowychParkiLZDInne akademickinadleśnictwardLPDGLPinnenarodowe 2002/2003112 112 2003/200492 1 2004/20059 1 3 2005/2006123 1 1

11 Ukończone przez studentów uczelnie Rok akademicki Absolwenci wydziałów leśnych SGGW MSOŚ** Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski AR Kraków AR Poznań SGGW Warszawa 2003/2004534 2004/2005415 12 2005/20066371

12 Wiek studentów w chwili rozpoczęcia studiów

13 Wykładowcy Pracownicy Wydziału Leśnego SGGW Specjaliści z administracji Lasów Państwowych (RDLP Łódź, RDLP Białystok, DGLP), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ARiMR, Ministerstwa Środowiska, oraz firm sektora geomatycznego: Smallworld, ESRI Polska, TAXUS SI, Krameko Sp. z o.o., INS- GIS, UNEP-GRID Polska, GEOSYSTEMS Polska, TeleAtlas

14 Wykładowcy w poszczególnych latach Rok akademicki SGGW WL RDLP Łódź RDLP Białystok DGLP Warszawa AGH Kraków Firmy geomatyczne PozostaliRazem 2002/2003121 1 9124 2003/2004151 115 23 2004/20051511118 27 2005/200615 1115225

15 Tematy prac końcowych Rocznik I 2002-2003 Wykorzystanie odbiornika GPS w Roztoczańskim Parku Narodowym Obrazy satelitarne obszaru będącego w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kalisz i ich przydatność do interpretacji i klasyfikacji tematycznej Analiza przestrzenna uszkodzeń od zwierzyny w latach 2002-2003 w Nadleśnictwie Koszęcin Sposoby i możliwości wykorzystania Leśnej Mapy Numerycznej do realizacji zadań i głównych celów Leśnych Kompleksów Promocyjnych na przykładzie Nadleśnictwa Wejherowo Konturowe opracowanie zdjęć barwnych projektu PHARE z wykorzystaniem fotogrametrycznej stacji cyfrowej Video Stereo Digitizer Analizy przestrzenne szkód od wiatru w Nadleśnictwie Złotów Ocena walorów przyrodniczo-leśnych obrębu Kubryk w Nadleśnictwie Milicz Wykorzystanie ścieżki przyrodniczej w rezerwacie „Szklarnia” w Nadleśnictwie Janów Lubelski Analizy przestrzenne pozyskania drewna i struktury sortymentowej w trzebieżach o charakterze pozytywnym w Nadleśnictwie Wałbrzych Prezentacja multimedialna walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Pińczów Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Rogów na lata 1999-2008 – strona WWW Osiadania górnicze jako przyczyna wydzielania się posuszu w leśnictwie Zacisze Nadleśnictwa Rybnik w latach 1997-2002.

16 Tematy prac końcowych Rocznik II 2003-2004 Analizy przestrzenne zagrożenia drzewostanów Nadleśnictwa Głogów ze strony osnui gwiaździstej. Analiza zasięgu form ochrony przyrody oraz przyporządkowanie tych informacji do danych geometrycznych i opisowych Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej do analizy występowania szkodników pierwotnych sosny w nadleśnictwie Biała Podlaska. System Informacji Przestrzennej – zastosowanie w planowaniu zagospodarowania gruntów rolnych w Nadleśnictwie Jugów. Analiza przestrzenna występowania szkód od wiatru na podstawie masy pozyskanych wywrotów i złomów w Nadleśnictwie Świdnik. Próba oceny przydatności danych GIS dostępnych w zasobach Światowego Internetu pod względem wykorzystania ich w pracy Nadleśnictwa Biała Podlaska. Obszarowa ochrona przyrody na terenie województwa lubuskiego w latach 1999-2004. Precyzyjny pomiar GPS z wykorzystaniem turystycznego odbiornika GARMIN w aktualizacji leśnej mapy numerycznej. Planowanie zadań z zakresu odnowienia lasu z wykorzystaniem leśnej mapy numerycznej.

17 Tematy prac końcowych Rocznik III 2004-2005 Analiza występowania pożarów lasów na obszarze obrębu Zambrów II w Nadleśnictwie Łomża. Wybrane problemy generalizacji dróg na leśnej mapie numerycznej. Analiza występowania pożarów w Nadleśnictwie Rudziniec w latach 1996-2005. Arboretum Leśne w Sycowie. Prezentacja dla zwiedzających z wykorzystaniem elementów systemów informacji przestrzennej. Analiza rozwoju gradacji boreczników z wykorzystaniem Leśnej Mapy Numerycznej w Nadleśnictwie Solec Kujawski. Analiza przestrzenna zamierania dębin w lasach Nadleśnictwa Pułtusk. Analiza szkód od wiatru z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Analiza występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha L.) i powodowanego przez nią zagrożenia drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec. Analiza szkód powodowanych przez zwierzynę w oparciu o SILP i mapę numeryczną na przykładzie Leśnictwa Nowiny. System informacji przestrzennej jako narzędzie ewidencji zdarzeń i wspomagania decyzji w projektowaniu hodowlanym. Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w badaniach przyrodniczych mokradeł na przykładzie projektu SIP dla doliny górnej Narwi. Zastosowanie analiz przestrzennych do wyznaczania alternatywnych kierunków rozwoju na obszarach wiejskich o trudnych warunkach gospodarowania.

18 Ankieta Zapytano byłych i obecnych studentów: -jak uczestnictwo w Studium wpłynęło na ich dalsze losy zawodowe, - jak oceniają Studium – przydatność wykładanych treści, jakość zajęć, - jakie są ich dalsze potrzeby w tym zakresie itp.

19 Ankieta CZY DZIĘKI UCZESTNICTU W STUDIUM ZOSTAŁY ZREALIZOWANE W MIEJSCU PRACY NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GEOMATYKĄ?

20 Ankieta CZY UCZESTNICTWO W STUDIUM POPRAWIŁO PANI/PANA SYTUACJĘ ZAWODOWĄ (lepsze stanowisko, lepsze zarobki)?

21 Ankieta CZY UTRZYMUJE PANI/PAN KONTAKTY ZAWODOWE Z OSOBAMI, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W ZAJĘCIACH STUDIUM?

22 Ankieta Z JAKICH TREŚCI [WYKŁDANYCH W STUDIUM] NALEŻAŁOBY ZREZYGNOWAĆ? JAKICH ZAGADNIEŃ ZABRAKŁO?

23 Ankieta OCEŃ W SKALI szkolnej (2-5) GRUPĘ WYKŁADOWCÓW Z UCZELNI OCEŃ W SKALI szkolnej (2-5) GRUPĘ WYKŁADOWCÓW SPOZA UCZELNI

24 Ankieta CZY KORZYSTASZ Z NOTATEK / MATERIAŁÓW POWSTAŁYCH W CZASIE ZAJĘĆ STUDIUM?

25 Ankieta JAK PANI/PAN OCENIA SWOJE PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W STUDIUM? CO SPRAWIŁO NAJWIĘKSZĄ TRUDNOŚĆ?

26 Ankieta CO JEST NAJWIĘKSZĄ KORZYŚCIĄ WYNIKAJĄCĄ Z UCZESTNICTWA W STUDIUM?

27 Ankieta Ogólna ocena Studium dobór tematów – 4,13, przydatność w praktyce – 3,78, poziom merytoryczny – 4,34

28 Ankieta Ranking przedmiotów według ich „przydatności”:  Systemy pozycjonowania satelitarnego (GPS)  Odwzorowania kartograficzne i układy współrzędnych w SIP  Analizy przestrzenne  Organizacyjne i techniczne aspekty budowy geometrycznych i opisowych baz danych SIP  Publiczny dostęp do SIP (w tym ogólnodostępne bazy danych przestrzennych)  Metody numeryczne w fotogrametrii i teledetekcji  Wybrane problemy funkcjonowania SIP w Polsce  Kartograficzne podstawy wizualizacji danych w SIP  Wybrane zagadnienia z metodyki budowy i wykorzystania SIP w LP  Teledetekcja  SIP w urządzaniu lasu  SIP w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi. Fotogrametria analogowa  Urządzanie lasów wielofunkcyjnych

29 Rocznik V 2006 – 2007 Wymagane dokumenty Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wypis z dowodu osobistego, kwestionariusz osobowy, 1 fotografia. Dokumenty przyjmuje Wydział Leśny SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

30 Dziękuję za uwagę studiumgis@wl.sggw.pl http://wl.sggw.pl/pl/edu/studiumgis Zapraszamy


Pobierz ppt "STUDIUM PODYPLOMOWE „ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W LEŚNICTWIE I OCHRONIE PRZYRODY” Z PERSPEKTYWY CZTERECH LAT Krzysztof Będkowski Katedra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google