Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Zakład Rachunkowości Międzynarodowej, Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 Prezentacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Zakład Rachunkowości Międzynarodowej, Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 Prezentacja."— Zapis prezentacji:

1 prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Zakład Rachunkowości Międzynarodowej, Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 Prezentacja przygotowana dla studentów I stopnia studiów na kierunku Finanse i rachunkowość – specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw Wydział Zarządzania UŁ, marzec 2013 Moduł F2 Rachunkowość w międzynarodowym środowisku gospodarczym

2 2 Moduł F2 jest modułem do wyboru:   na pierwszym stopniu studiów kierunku Finanse i rachunkowość na specjalności Rachunkowość przedsiębiorstw,   realizowanym w semestrze 5 lub 6 roku akademickiego 2013/2014,   obejmującym 210 godz. dydaktycznych (seminaryjnych),   dającym 20 punktów ECTS,   dającym podstawy nauki o międzynarodowej sprawozdawczości finansowej oraz mechanizmach zarządzania przez rachunkowość podmiotem działającym w otoczeniu lub na rynkach globalnych. Rachunkowość w międzynarodowym środowisku gospodarczym Dane ogólne

3 3 Przedmioty realizowane w ramach modułu do wyboru F2: 1. 1.Wprowadzenie do rachunkowości międzynarodowej – 15 godz. wykład, zaliczenie 2. 2.Międzynarodowe standardy rachunkowości – 30 godz. wykład i 30 godz. ćwiczenia, zaliczenie i egzamin 3. 3.Sprawozdawczość finansowa spółek publicznych – 30 godz. konwersatorium, zaliczenie 4. 4.Sprawozdawczość finansowa holdingów i grup kapitałowych – 30 godz. wykład i 15 godz. ćwiczeń, zaliczenie i egzamin 5. 5.Rachunkowość w zarządzaniu międzynarodową firmą – 15 godz. wykład i 15 godz. ćwiczeń, zaliczenie 6. 6.Prawne aspekty międzynarodowej wymiany gospodarczej – 30 godz. wykład, zaliczenie Rachunkowość w międzynarodowym środowisku gospodarczym Treści programowe

4 4 Podstawowymi celami modułu do wyboru F2 są: Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej, w tym sprawozdawczości finansowej zgodnej z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSSF) oraz rachunkowości zarządczej, służących wspieraniu decyzji gospodarczych podmiotu działającego w środowisku międzynarodowym, w tym prawnym. Wyrobienie wśród studentów umiejętności w posługiwaniu się rozwiązaniami MSSF przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych oraz wykorzystywaniu narzędzi rachunkowości zarządczej dla zarządzania podmiotem, działającym w międzynarodowym otoczeniu, w tym prawnym. Rachunkowość w międzynarodowym środowisku gospodarczym Cele podstawowe modułu

5 5 Obszarami tematycznymi modułu do wyboru F2 są:   Zagadnienia związane z międzynarodową harmonizacją sprawozdawczości finansowej.   Prezentacja fundamentalnych cech sprawozdawczości finansowej według MSSF.   Analiza zasad sprawozdawczości finansowej podmiotów notowanych na zorganizowanych lokalnych i międzynarodowych rynkach kapitałowych.   Zasady sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych według regulacji krajowych i międzynarodowych.   Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym.   Wykorzystanie współczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej we wspieraniu zarządzania podmiotami gospodarczymi w perspektywie międzynarodowej. Rachunkowość w międzynarodowym środowisku gospodarczym Zakres tematyczny modułu

6 6 Adresatami modułu do wyboru F2 są studenci:   chcący poznać wiedzę, nabyć umiejętności i uzyskać kompetencje społeczne w obszarach rachunkowości, orientowanej na zagadnienia związane z międzynarodowym aspektem sprawozdawczości finansowej i działaniem podmiotów w międzynarodowym środowisku gospodarczym lub będących podmiotami o zasięgu globalnym,   chcącym coś więcej, niż tylko zaliczyć podstawowe moduły księgowości, prześlizgując się przez zajęcia o charakterze zawodowym na poziomie podstawowym,   myślącym o dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia i o rozwoju swej kariery zawodowej na poziomie elit menedżerskich a nie wyrobników księgowych. Rachunkowość w międzynarodowym środowisku gospodarczym Adresaci modułu

7 7 Podstawowymi atutami modułu do wyboru F2 są:   Poznanie współczesnych rozwiązań i trendów w sprawozdawczości finansowej i zarządzaniu podmiotami działającymi w skali globalnej lub w otoczeniu międzynarodowym   Poznanie tajników systemu MSSF oraz zasad raportowania finansowego spółek publicznych   Poznanie podstawowych zasad konsolidacji sprawozdań finansowych   Przygotowanie do pracy w firmach globalnych lub w otoczeniu międzynarodowym   Przygotowanie do pracy w firmach, świadczących usługi na rzecz firm globalnych, w tym:   konsultingowych,   audytorskich. Rachunkowość w międzynarodowym środowisku gospodarczym Atuty modułu


Pobierz ppt "Prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Zakład Rachunkowości Międzynarodowej, Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 Prezentacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google