Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium „Open Source w zarządzaniu środowiskiem”, 16 grudzień 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium „Open Source w zarządzaniu środowiskiem”, 16 grudzień 2015"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium „Open Source w zarządzaniu środowiskiem”, 16 grudzień 2015
Dedykowane rozwiązania geoinformatyczne dla otwartego oprogramowania w codziennej pracy nadleśnictw RDLP Szczecin Seminarium „Open Source w zarządzaniu środowiskiem”, 16 grudzień 2015

2 Projekt powstał na potrzeby realizacji
Opracowanie mapy numerycznej dotyczącej działań związanych z ochroną lasu przed szkodami od zwierzyny płowej z uwzględnieniem udostępniania surowca do spałowania. Projekt powstał na potrzeby realizacji pkt. 20 Kierunkowych wytycznych dot. strategii zabezpieczania upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny płowej w lesie ze szczególnym uwzględnieniem grodzeń w nadleśnictwach RDLP w Szczecinie, z dnia 31 lipca 2013 roku.

3 Opracowanie mapy numerycznej dotyczącej działań związanych z ochroną lasu przed szkodami od zwierzyny płowej z uwzględnieniem udostępniania surowca do spałowania. Informacje zebrane na mapie służyć mają zoptymalizowaniu wykonania zaplanowanych w danym roku gospodarczym zadań CP, TW, TP - w taki sposób, by ich wykonanie w okresie I i IV kwartału zlokalizowane było w rejonach nasilonego występowania szkód od jeleniowatych, a tym samym zapewnieniu „podaży” drzew wykładanych do spałowania. Działanie to ma spowodować zmniejszenie presji jeleniowatych na uprawy i młodniki, a przez to ograniczenie wyrządzanych szkód.

4 Opracowanie mapy numerycznej dotyczącej działań związanych z ochroną lasu przed szkodami od zwierzyny płowej z uwzględnieniem udostępniania surowca do spałowania. Realizacja projektu została wykonana przez zespół w składzie: Józef Nizio – Wydział ochrony ekosystemów RDLP Przemysław Rachwał – koordynator SIP Rafał Brudziński – Nadl. Skwierzyna (instruktor SIP) Rafał Kubica – Nadl. Mieszkowice (instruktor SIP) Tomasz Zych – Nadl. Lubniewice (instruktor SIP) Radosław Król – Nadl. Goleniów (instruktor BO) Bartosz Gaca - Nadl. Skwierzyna (instruktor BO) Tomasz Jackowski – Nadl. Skwierzyna (specjalista ds. ochrony) Krzysztof Sielecki – Nadl. Strzelce Krajeńskie (instruktor SIP)

5 Opracowanie mapy numerycznej dotyczącej działań związanych z ochroną lasu przed szkodami od zwierzyny płowej z uwzględnieniem udostępniania surowca do spałowania. Założenia do projektu: Wizualizacja niezbędnych danych w oprogramowaniu QGIS 2.0 Sporządzenie mapy na poziomie nadleśnictwa Treść mapy powinna zawierać następujące elementy: Szkody od zwierzyny w rozbiciu na rodzaje z możliwością przedstawienia ich w formie natężenia z ostatnich 5 lat. Istniejące grodzenia Planowane w danym roku rozgrodzenia, zabiegi CP, TW, TP Obiekty zagospodarowania łowieckiego (ambony, lizawki, paśniki, poletka) Zasięgi obwodów łowieckich Automatyzacja procesu generowania mapy

6 Gotowa kompozycja w QGIS
Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie

7 Automatyzacja procesu generowania mapy

8 Automatyzacja procesu generowania mapy

9 Dane źródłowe dla generowanej mapy
Poprawna lokalizacja ścieżek jest sygnalizowana zielonym wypełnieniem pola z wybraną przez użytkownika ścieżką: Błędna lokalizacja ścieżek (w przypadku braku wymaganych plików txt lub warstw pochodnych) jest sygnalizowana czerwonym wypełnieniem pola z wybraną przez użytkownika ścieżką: Do działania programu niezbędne są: kopia bazy danych na potrzeby aplikacji mapowych oraz warstwy pochodne (kopia bazy i warstwy dostępna jest do pobrania z SILPweb). Jeżeli ścieżki są poprawne dostępne są kolejne ustawienia.

10 Gotowa kompozycja w QGIS
To co tu zaznaczymy w programie widoczne będzie na mapie jako warstwy.

11 Gotowa kompozycja w QGIS

12 Tworzenie mapy natężenia szkód
W celu uzyskania mapy z rozkładem natężenia szkód należy skorzystać z wbudowanej wtyczki „Mapa termiczna”. Przejść przez 2 okna konfiguracyjne i gotowe.

13 Nadleśnictwo Goleniów
Mapa natężenia szkód w QGIS Nadleśnictwo Goleniów

14 Zestaw narzędzi do obsługi Leśnej Mapy Numerycznej

15 Zestaw narzędzi do obsługi Leśnej Mapy Numerycznej

16 Pierwsze uruchomienie
Program sprawdza poprawność katalogów. Czerwone wypełnienie tła dla ścieżki sygnalizuje błędny wybór (przycisk „Zapisz” pozostaje nieaktywny) Zielone wypełnienia tła dla wszystkich ścieżek uaktywniają przycisk „Zapisz” i możliwość używania programu

17 LMN - Moduł szukaj

18 LMN - Moduł szukaj

19 LMN - Moduł szukaj Dostępne metaznaki:
„_” – znak podkreślenia (zastępuje dokładnie jeden znak) „%” – znak procenta (zastępuje dowolną ilość znaków)

20 LMN - Moduł szukaj

21 LMN - Moduł szukaj

22 LMN – Opis taksacyjny

23 LMN – Opis taksacyjny

24 LMN – Opis taksacyjny

25 LMN – Opis taksacyjny ?

26 LMN – Opis taksacyjny DANE ARCHIWALNE

27 LMN – Konstruktor warstw tematycznych
Okno z listą wyników wyszukiwania Lista kart: Plany Opis wydzielenia Opis siedliska Opis drzewostanu Grodzenia Szkody strefy Przyciski sterujące działaniem programu Możliwość zmiany katalogów roboczych oraz dostęp do pliku pomocy Pasek statusu wyświetlający podsumowanie wyszukiwania

28 LMN – Konstruktor warstw tematycznych
Dostępne operatory dla wyboru roku: „=„ oraz „>=„ Dostępne typy planów: POZ, HOD i OCHRL

29 LMN – Konstruktor warstw tematycznych
Dostępne elementy opisu: Rodzaj powierzchni Głowna funkcja Kategoria ochronności Cecha drzewostanu

30 LMN – Konstruktor warstw tematycznych
Dostępne elementy siedliska: Typ siedliskowy lasu Typ pokrywy Cecha gleby

31 LMN – Konstruktor warstw tematycznych
Dostępne operatory dla wyboru wieku: = , >=, <=

32 LMN – Konstruktor warstw tematycznych
Program sprawdza czy adres leśny grodzenia jest aktualny, jeśli nie wówczas wyświetli stosowny monit, podając numer wewnętrzny archiwalnego wydzielenia.

33 LMN – Konstruktor warstw tematycznych
Dostępne operatory dla wyboru roku: „=„ oraz „>=„

34 LMN – Konstruktor warstw tematycznych
Dane usunięte Dane usunięte Dane usunięte

35 LMN – Szablony map

36 LMN – Szablony map

37 LMN – Szablony map

38 LMN – Szablony map

39 LMN – Szablony map

40 LMN – Przykłady wykorzystania
Ile i gdzie pozostało do zrealizowania czyszczeń wczesnych w danym roku

41 LMN – Przykłady wykorzystania
Ile i gdzie pozostało do zrealizowania czyszczeń wczesnych w danym roku

42 LMN – Przykłady wykorzystania
Ile i gdzie pozostało do zrealizowania czyszczeń wczesnych w danym roku

43 LMN – Przykłady wykorzystania
Sprawdzić czy w strefach ochronnych będą wykonywane czynności związane z wycinaniem drzew Dane usunięte

44 LMN – Przykłady wykorzystania
Wyznaczanie drzewostanów zagrożonych żerem chrabąszczy wg wytycznych Zespołu Ochrony Lasu: Drzewostany z dębem, modrzewiem Dębowe podsadzenia produkcyjne Obszar o promieniu 6 km od stałych pędraczysk

45 LMN – Przykłady wykorzystania
Wyznaczanie drzewostanów zagrożonych żerem chrabąszczy wg wytycznych Zespołu Ochrony Lasu: Drzewostany z dębem, modrzewiem Dębowe podsadzenia produkcyjne Obszar o promieniu 6 km od stałych pędraczysk

46 Dziękuję za uwagę Rafał Brudziński tel wew. 332, GSM: tel.IP:


Pobierz ppt "Seminarium „Open Source w zarządzaniu środowiskiem”, 16 grudzień 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google