Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrożenia LMN w nadleśnictwach Jolanta Starzycka Wydział Urządzania Lasu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych III Konferencja SIP w LP Rogów 11-13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrożenia LMN w nadleśnictwach Jolanta Starzycka Wydział Urządzania Lasu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych III Konferencja SIP w LP Rogów 11-13."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrożenia LMN w nadleśnictwach Jolanta Starzycka Wydział Urządzania Lasu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych III Konferencja SIP w LP Rogów 11-13 września 2006 r. j.starzycka@lasy.gov.pl

2 79 % nadleśnictw ma Leśną Mapę Numeryczną

3

4

5 Wszystkie mapy w nadleśnictwach są dostosowane do standardu LMN

6  Zarządzenie nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej dla poziomu nadleśnictwa oraz wdrażania systemu informacji przestrzennej w nadleśnictwach.  Zarządzenie Nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 lipca 2002 r.  Zarządzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 stycznia 2003 r.  Zarządzenie Nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 czerwca 2004 r.  Zarządzenie Nr 34 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2005 r.

7

8 Oprogramowanie GIS w LP Poza przeglądarkami Mapnik i Mapan wykonanymi dla użytkowników Leśnej Mapy Numerycznej oraz systemem eLAS w nadleśnictwach i regionalnych dyrekcjach wykorzystuje się programy GIS.

9  licencje ArcView 3.x – 33 szt.  licencje ArcGIS 8.3 – 3 szt.  licencje ArcGis 9.x – 30 szt.  licencje MapInfo – 2 szt.  inne programy GIS - ArcPad – ok. 30 szt., TatukGis AIC, SuperEdit, EwMapa, mLas inżynier, mLas aktualizacja

10 -przeglądania danych, -prostych analiz przestrzennych, -edycji danych, -tworzenia wydruków map, -weryfikacji odbiorów, -interpretacji błędów po kontroli, -analizy błędów, -aktualizacji LMN, -szkoleń. Programy GIS w LP są wykorzystywane do :

11 Odbiorniki GPS w zasobach LP razem : ponad 230 szt.  nawigacyjne (turystyczne) ~ 80 szt.  proste („wędkarskie”) ~ 30 szt.  odbiorniki przystosowane do pracy z LMN ~ 110 szt.  odbiorniki wyższej klasy ~ 10 szt.

12 Wykorzystanie GPS w LP  aktualizacja LMN, pomiary,  nawigacja (wyjazdy)  nawigacja (po lesie)  nawigacja w ochronie ppoż. (m.in. w samochodach)  inwentaryzacja (pomniki przyrody, ścieżki edukacyjne …)  inne : - kontrola prac urządzeniowych - określanie powierzchni do zalesień, kontrola zalesień, - tworzenie pól zabiegowych - opryski ( syst. AGNAV) - szkolenia

13 Inne bazy geometryczne w zasobach LP - mapy numeryczne obiektów administracji publicznej oraz ortofotomapa (zdjęcia lotnicze) w skali 1 : 10 000 dla 15 z 16 nadleśnictw RDLP Kraków, - ortofotomapa na podstawie zdjęć sat. Landsat w 1 nadl., PUL opracowywany na podstawie ortofotomapy za zdjęć lotniczych w 1 nadl. w RDLP Krosno, - warstwy geodezyjne mapy ewidencyjnej z (PODGK) w nadl. Tomaszów, RDLP Lublin - granice obrębów ewid., gmin, powiatów dla woj. łódzkiego od Geodety Wojew. w RDLP Łódź - mapy sieci energetycznych od koncernu Energa Północ w RDLP Olsztyn

14 Inne bazy geometryczne w zasobach LP c.d. - mapa Natura 2000 dla RDLP Piła, - mapa ewidencyjna pow. Wałcz w nadl. Wałcz, - w nadl. Syców RDLP Poznań – SIP w Arboretum Leśnym : - baza geom. obiektów Arboretum Leśnego, - obiekty chronione w Polsce (baza Corine), - warstwa siatki ATPOL, - baza Archiwum Klonów (drzewa doborowe, część populacji gat. chronionych, 200 pomników przyrody) - NMT (90m ) – udostępn. Z UE, - NMT (25m) Arboretum Leśnego (4km2) - ortofotomapa Arboretum Leśnego

15 Inne bazy geometryczne w zasobach LP c.d. - ortofotomapy i NMT z COGiK w nadl. Świerczyna, Świdwin, Tychowo, Sławno w RDLP Szczecinek (wkrótce w nadl. Łupawa i Ustka) - ortofotomapa ze zdjęć satelitarnych w nadl. Wałbrzych, RDLP Wrocław - NMT (10m) dla zasięgu RDLP, mapy ewidencyjne dla 7 nadleśnictw w RDLP Zielona Góra, - topograficzne mapy archiwalne (1:25 000, lata 30te,) - w 2 nadleśnictwach RDLP Gdańsk -wymiana danych z geodezją powszechną

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrożenia LMN w nadleśnictwach Jolanta Starzycka Wydział Urządzania Lasu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych III Konferencja SIP w LP Rogów 11-13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google