Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw."— Zapis prezentacji:

1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

2 USO, rekrutacja - kompetencje Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania i kompetencje Kuratora oświaty

3 Ustawa z dnia 6.12.2013 r. – terminy wejścia w życie szczególnych artykułów

4 Dotychczasowy sposób naliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych województwach

5 Art. 69. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej Skutki Art. 69 i Art. 71. ust. 1. Konstytucji RP Art. 71. ust. 1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

6 USO – weryfikacja oświadczeń dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

7 Art. 20zc. Tryb odwoławczy

8 Ustawa z dnia 6.12.2013 r. – cztery przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty mogą być wybrane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej tylko ze świadectwa ukończenia gimnazjum kandydata do tej szkoły.

9 Ustawa z dnia 6.12.2013 r. - skutek Art. 10 ust. 2 pkt 3

10 Ustawa z dnia 6.12.2013 r. - skutek Art. 10 ust. 10

11 Ustawa z dnia 6.12.2013 r. - skutek Art. 10 ust. 11

12 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

13 Propozycja działań doradców zawodowych w roku szkolnym 2015/2016. „Poznaję siebie – poznaję zawody”- prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych z uczniami klas drugich gimnazjum (listopad, grudzień 2015 r.) „Oferta edukacyjna”, „Rozpoznanie własnych predyspozycji zawodowych”, „Wybieram szkołę ponadgimnazjalną” - prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych z uczniami klas trzecich gimnazjum (styczeń – marzec 2016 r.), „Zasady rekrutacji - przeliczanie na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, terminy składania dokumentów” – szkolenie wychowawców klas trzecich wrocławskich gimnazjów (styczeń 2015 r.), grupowe spotkania informacyjne z rodzicami dotyczące oferty edukacyjnej Wrocławia i zasad elektronicznej rekrutacji (luty – kwiecień 2015 r.)

14 www.edu.wroclaw.plwww.edu.wroclaw.pl - Informator o ofercie i Symulator punktowy

15 Dziękuję za uwagę Zdzisław Kolan


Pobierz ppt "USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google