Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA 2014/2015. 14 listopada 2013 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA 2014/2015. 14 listopada 2013 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA 2014/2015

2 14 listopada 2013 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 1265), tzw. „ustawa sześciolatkowa”. Reguluje ona wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

3 2014/2015 W roku szkolnym 2014/15 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1.01.2008r. do 30.06.2008r. (sześciolatki). Dzieci urodzone od 1.07.2008r. do 31.12.2008r. mogą rozpocząć naukę w szkole na wniosek rodziców.

4 Kolejne lata szkolne 1. W roku szkolnym 2015/16 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone od 1.07.2008r. do 31.12.2008r. (siedmiolatki), które nie poszły do szkoły w roku poprzednim na wniosek rodzica oraz wszystkie dzieci urodzone w 2009r. (sześciolatki). 2. W roku szkolnym 2016/17 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone w 2010r. (sześciolatki). 3. W roku szkolnym 2017/18 do klasy pierwszej pójdą dzieci urodzone w 2011r. (sześciolatki).

5 Zasady rekrutacji Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7) zmieniają się zasady rekrutacji do klas I

6 Zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do szkół: 1.Przyjęcie z urzędu na podstawie zgłoszenia do szkoły podstawowej i gimnazjum z wyznaczonym obwodem dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. 2.Rekrutacja na podstawie wniosku, tj. postępowanie, które sprowadza się do wyłonienia kandydata w sytuacji konkurencji o miejsce w przedszkolu, szkole. 3.Wniosek może być złożony maksymalnie do 3 szkół podstawowych z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 4.Do wniosku rodzic dołącza oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań wybranej szkoły oraz żądane przez szkołę dokumenty

7 Kandydaci spoza obwodu publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły.

8 Do obwodu szkoły włączone są ulice: Brzozowa - cała Dębowa - cała Grabowa - cała Kaliska - cała Krucza - cała Lubelska - cała Łomżyńska - cała Milionowa - 2 - 4, 1 - 25 Niepodległości, pl. - cały Piotrkowska - 292 i 287 do końca Praska - cała Przybyszewskiego Stanisława - 2 - 22, 1 - 51

9 Do obwodu szkoły włączone są ulice: Radomska - cała Reymonta Władysława, pl. - cały Rzgowska - 1 - 7, 2 - 30 Senatorska - 2 - 32, 1 - 27 Sieradzka - cała Skargi Piotra,ks. - cała Słowiańska - cała Sosnowa - cała Stocka - cała Suwalska - cała Szczucińska - cała Zarzewska - cała

10 Nabór do klas pierwszych trwa od 3 do 31 marca 2014 r.

11 Dokumenty Rodzice osobiście składają w sekretariacie SP10 dokumenty związane z rekrutacją: - zgłoszenie, jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie naszej szkoły - wniosek, jeśli dziecko nie zamieszkuje w obwodzie naszej szkoły, a stara się o przyjęcie do SP10 określając, preferencje wyboru placówki

12 Wymienione dokumenty będą do pobrania ze strony internetowej: - UMŁ (zakładka „Edukacja”), - Szkoły Podstawowej nr 10 lub z sekretariatu szkoły od dnia 3 marca 2014 r.

13 Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły. Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w szkole.

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "REKRUTACJA 2014/2015. 14 listopada 2013 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google