Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego

2 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozkład zmiennej płeć (w %) N=997 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

3 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Respondenci wg wieku z podziałem na płeć (w %) N k =603, N m =391 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

4 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozkład wieku bezrobotnych badanych i zarejestrowanych Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

5 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wykształcenie respondentów z podziałem na płeć (w %) N k =605, N m =391 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

6 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Okres pozostawania bez pracy (w %) N=989 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

7 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Okres pozostawania bez pracy z podziałem na płeć (w %) N k =599, N m =390 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

8 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Doświadczenie zawodowe wyrażone w latach z podziałem na płeć respondentów N k =437, N m =342 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

9 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Powody rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy N k =1226, N m =775 - możliwość dokonania wielokrotnego wyboru Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

10 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Dochody netto na jednego członka rodziny N=979 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

11 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Praca poza miejscem zamieszkania na obszarze swojej gminy Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

12 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Praca na terenie swojego powiatu Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

13 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Praca w sąsiadujących powiatach, ale w województwie zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

14 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Praca w oddalonych powiatach województwa zachodniopomorskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

15 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Praca w sąsiadującym województwie Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

16 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Praca w oddalonym województwie Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

17 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Praca za granicą w Europie Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

18 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Praca za granicą poza Europą Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

19 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Czy jest pracodawca w Pana/i miejscu zamieszkania, u którego chciałby Pan/i pracować ze względu na wysokie zarobki? Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

20 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. Czy jest pracodawca w Pana/i miejscu zamieszkania, u którego chciałby Pan/i pracować ze względu na dobrą opinię pracowników?

21 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. Czy jest pracodawca w Pana/i miejscu zamieszkania, u którego chciałby Pan/i pracować ze względu na bliskość od miejsca zamieszkania?

22 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. Czy jest pracodawca w Pana/i miejscu zamieszkania, u którego chciałby Pan/i pracować ze względu na pożądane kwalifikacje zawodowe?

23 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. Czy jest pracodawca w Pana/i miejscu zamieszkania, u którego chciałby Pan/i pracować ze względu na doświadczenie zawodowe?

24 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. Czy jest pracodawca w Pana/i miejscu zamieszkania, u którego chciałby Pan/i pracować ze względu na własne zainteresowania?

25 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. Czy jest pracodawca w Pana/i miejscu zamieszkania, u którego chciałby Pan/i pracować ze względu na możliwość awansu?

26 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Sposoby poszukiwania pracy (oferty zamieszczane w prasie) Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

27 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. Sposoby poszukiwania pracy (oferty zamieszczane w Internecie)

28 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Sposoby poszukiwania pracy (pośrednictwo prywatnych agencji zatrudnienia) Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

29 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Sposoby poszukiwania pracy (pośrednictwo Publicznych służb zatrudnienia) Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

30 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Sposoby poszukiwania pracy (bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami) Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

31 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Sposoby poszukiwania pracy (pomoc i kontakty rodziny oraz znajomych) Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

32 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Ocena lokalnego rynku ze względu na liczbę pracodawców Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

33 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Ocena lokalnego rynku ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

34 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Ocena lokalnego rynku ze względu na płace oferowane przez pracodawców Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

35 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Ocena lokalnego rynku ze względu na poziom bezrobocia Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

36 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Ocena lokalnego rynku ze względu na nowe inwestycje Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

37 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Ocena lokalnego rynku ze względu na poziom edukacji w powiecie Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

38 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Ocena lokalnego rynku ze względu na liczbę ofert pracy Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

39 Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Dziękuję za uwagę dr Joanna Hołub-Iwan


Pobierz ppt "Projekt „Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google