Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia społeczna – alternatywna forma gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia społeczna – alternatywna forma gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia społeczna – alternatywna forma gospodarki.
Projekt „Akademia rozwoju ekonomii społecznej – Etap I” Kraków, 9 października 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Ekonomia społeczna ▪ podstawowym wyróżnikiem jest nadrzędność celów społecznych nad działalnością nastawioną na zysk; ▪ specyficzna forma działalności gospodarczej, postrzegana jako nowa forma rozwoju zarówno ekonomicznego jak i obywatelskiego („gospodarka obywatelska”); ▪ stanowi istotny element aktywnej polityki społecznej prowadzonej zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej przez UE; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Ekonomia społeczna ▪ różne pojęcia: „gospodarka społeczna, gospodarka solidarna, ekonomia solidarności, gospodarka obywatelska”; ▪ to podmioty gospodarcze i społeczne, aktywne we wszystkich sektorach (m.in. pomoc społeczna, usługi dla społeczeństwa, zdrowie, bankowość, ubezpieczenia, produkty rolne, edukacja i szkolenia oraz kultura); ▪ zaliczane do sektora ES są: banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, stowarzyszenia, fundacje. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Ekonomia społeczna – inna droga
Sektor prywatny Sektor publiczny ES Trzeci sektor Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Ekonomia społeczna – inna droga
▪ sektor prywatny, który działa na zasadzie wymiany dóbr o równej wartości. Osiąganą w ten sposób wartością jest efektywność. ▪ sektor publiczny, który działa na zasadzie redystrybucji dóbr. Osiąganą w ten sposób wartością jest równość. ▪ sektor ekonomii społecznej, który działa na zasadzie wspólnotowości, polegającej na wspólnej pracy i wspólnej redystrybucji zysku. Osiąganą w ten sposób wartością jest solidarność. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Ekonomia społeczna – mocne strony
▪ aktywna forma polityki społecznej (promuje aktywne działanie i wspiera przedsiębiorczość, integrację społeczną przez pracę a nie świadczenia); ▪ widoczne efekty w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej (mierzenie wpływu społecznego); ▪ dążenia do pełnego zatrudnienia, tańsza forma polityki społecznej dla podatnika (osoby zatrudnione płaca podatki, wydają pieniądze itd.); ▪ służy do rozwoju lokalnego, kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego, ▪ duże zaangażowanie osób pracujących w sektorze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Ekonomia społeczna w praktyce
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Ekonomia społeczna w praktyce
EKO Szkoła Życia w Wandzinie Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Ekonomia społeczna w praktyce park jurajski w Bałtowie
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Klimat dla rozwoju ES ▪ obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna: ▫ gwałtowny popyt na rynku usług, ▫ niezaspokojony popyt na rynku pracy, ▪ znaczące zmniejszenie się poziomu bezrobocia, ▪ nowy okres programowania oraz doświadczenia już zrealizowanych projektów, w tym pilotażowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” jest realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”. Celem Projektu jest wsparcie sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” zakłada:
▪ działania ukierunkowane na budowanie partnerskich relacji między administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i środowiskiem akademickim w ramach Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej; ▪ działania informacyjne i szkoleniowe, promujące wiedzę na temat ekonomii społecznej i korzyści z niej płynące wśród decydentów, pracowników pomocy społecznej, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych; ▪ profesjonalizację działań podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie punktu informacyjno - konsultacyjnego dla podmiotów ES oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem tego typu podmiotów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” uczestnicy:
▪ organizacje pozarządowe; ▪ jednostki samorządu terytorialnego; ▪ podmioty ekonomii społecznej; ▪ przedsiębiorcy; ▪ instytucje rynku pracy; ▪ jednostki pomocy społecznej; ▪ podmioty i osoby zainteresowane powołaniem podmiotów ekonomii społecznej; ▪ decydenci (posłowie z regionu, wójtowie, radni gmin); ▪ studenci uczelni wyższych (głównie socjologii, ekonomii, zarządzania) jako potencjalni założyciele i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” działania:
Koordynacja prac Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej Czym jest Pakt? Pakt to pierwsze w Polsce porozumienie instytucji, organizacji i firm deklarujących chęć współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i jej podmiotów. Sygnatariusze Paktu Wśród Sygnatariuszy Paktu znajdują się przedstawiciele samorządu terytorialnego, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu oraz instytucje publiczne, w sumie 22 instytucje z terenu Województwa Małopolskiego. Pakt powstał aby: ▪ promować i upowszechniać informacje z zakresu ekonomii społecznej ▪ inicjować i prowadzić wspólne przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej ▪ podejmować działania na rzecz regulacji prawnych i rekomendacji rozwiązań oddziałujących na rozwój ekonomii społecznej ▪ kreować mechanizmy finansowania podmiotów ekonomii społecznej ▪ inicjować badania, analizy, ekspertyzy ▪ edukować i doradzać Pakt ma charakter otwarty dla wszystkich, którzy działają lub są gotowi działać w obszarze ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” działania:
Tworzenie partnerstw lokalnych przy wykorzystaniu narzędzi gospodarki społecznej ▪ Oferujemy szkolenia, doradztwo, konsultacje. ▪ Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pomysłu i inicjatywy. ▪ Dysponujemy obszerną bazą ekspertów z wielu dziedzin. ▪ Pomożemy w promowaniu już podjętych działań i budowaniu sieci współpracy. Upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej poprzez cykl spotkań, warsztatów oraz imprez kulturalnych, prezentację dobrych praktyk i narzędzi ekonomii społecznej, które mogą być stosowane w administracji publicznej . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” działania:
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK ARES), który będzie świadczył bezpłatne usługi z zakresu: ▫ analizy SWOT ▫ opracowania biznesplanu ▫ marketingu ▫ zarządzania ▫ aspektów prawnych ▫ aspektów finansowych ▫ narzędzi aktywizacji społeczno – zawodowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK ARES)
▪ potencjalni klienci PIK: ▫ przedsiębiorstwa społeczne, w szczególności: spółdzielnie, w tym spółdzielnie socjalne; ▫ organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą bądź odpłatną działalność pożytku publicznego; ▫ inne podmioty gospodarcze mające wpis o przeznaczeniu zysków na działalność społeczną w części lub w całości; ▫ centra integracji społecznej; ▫ zakłady aktywności zawodowej; ▫ podmioty i osoby zainteresowane założeniem PES, w szczególności organizacje pozarządowe lub osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”
Zapraszamy do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Projekt „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” ul. Piastowska 32, Kraków telefon: 012/ wew. 42; 012/ fax 012/ Dyżury Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK) wtorek, środa godz czwartek godz porady specjalistów – w godzinach do indywidualnego ustalenia telefon: 012/ wew. 35 012/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Ekonomia społeczna – alternatywna forma gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google