Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej - wybrane zagadnienia Ewelina Nowakowska 19 luty 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej - wybrane zagadnienia Ewelina Nowakowska 19 luty 2009."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej - wybrane zagadnienia Ewelina Nowakowska 19 luty 2009

2 Page 2 Istotne kwestie Przedmiot opodatkowania Deklaracje akcyzowe Ewidencja energii elektrycznej Korzystanie ze zwolnienia dla energii ze źródeł odnawialnych

3 Page 3 Możliwe przepływy energii elektrycznej

4 Page 4 Pojęcie nabywcy końcowego Za nabywcę końcowego, w myśl art. 2 pkt 19 Ustawy akcyzowej, uważa się podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, z wyłączeniem spółki prowadzącej giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (dalej: ustawa o giełdach towarowych) nabywającej energię elektryczną z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy o giełdach towarowych.

5 Page 5 Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zużycia energii elektrycznej przez Spółkę dla własnych celów – z dniem zużycia energii; w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju – z dniem wydania energii nabywcy końcowemu.

6 Page 6 Zadeklarowanie i zapłata akcyzy Podatnik jest obowiązany, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe oraz obliczać i wpłacać akcyzę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym: upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie – upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu na terytorium kraju; nastąpiło zużycie energii elektrycznej – w przypadku zużycia energii dla własnych celów.

7 Page 7 Wymagane elementy ewidencji energii elektrycznej ilości zakupionej energii elektrycznej – w megawatogodzinach (MW), ilości energii elektrycznej dostarczonej nabywcom końcowym, ilości energii elektrycznej dostarczonej podmiotom niebędącym nabywcami końcowymi, dat dokonania płatności wynikających z umów właściwych dla rozliczeń z tytułu dostaw, ilości energii elektrycznej, od których powstał obowiązek naliczenia i zapłaty akcyzy, kwot akcyzy należnej do zapłaty od energii elektrycznej, ilości energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy, ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne, ilości strat powstałych w wyniku przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.


Pobierz ppt "Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej - wybrane zagadnienia Ewelina Nowakowska 19 luty 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google