Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia Marie Curie w 6. Programie Ramowym UE Zasady ogólne i rodzaje projektów Ewa Kocińska www.ppnt.poznan.pl/rpk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia Marie Curie w 6. Programie Ramowym UE Zasady ogólne i rodzaje projektów Ewa Kocińska www.ppnt.poznan.pl/rpk."— Zapis prezentacji:

1 Stypendia Marie Curie w 6. Programie Ramowym UE Zasady ogólne i rodzaje projektów Ewa Kocińska www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Cel Rozwój kadr naukowych w Europie Rozwój kompetencji i umiejętności Rozwój kariery zawodowej naukowców Promocja doskonałości Mobilność i współpraca międzynarodowa

3 12 rodzajów stypendiów, grantów budżet: FP6- 1 580 mln euro brak limitu wieku, pod uwagę brany staż w prowadzeniu prac badawczych akceptowany każdy obszar i tematyka badań (wymiar europejski!) projekty składane przez instytucje i indywidualnych naukowców finansowanie pobytów poza Europą finansowanie naukowców z krajów trzecich Ogólne zasady programu

4 Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP Naukowiec Early-stage researchers: mniej niż 4 lata doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra, np.doktoranci Experienced researchers: 4 lata lub więcej doświadczenia badawczego po uzyskaniu tytułu magistra lub tytuł doktora Akcje Marie Curie – uczestnicy

5 EU Member States : kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Associated States : kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja, Chorwacja Inne: Islandia, Izrael, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria Third Countries : kraje trzecie mogą uczestniczyć w wybranych akcjach wszystkie inne kraje Akcje Marie Curie – uczestnicy

6 finansowane mogą być tylko pobyty zagraniczne (chyba, że warunki mówią inaczej, np.granty powrotne). Nie można realizować stypendium w: - kraju pochodzenia (nationality); z pewnymi wyjątkami - kraju w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat (np.praca, studia) w przypadku host-driven actions można przeznaczyć max 30% osobo-miesięcy na przyjęcie naukowców z krajów trzecich stypendysta w porozumieniu z opiekunem ( personal supervisor) ustala Personal Career Development Plan, który zawiera opis potrzeb szkoleniowych i cele naukowe – aktywne kreowanie zawodowego rozwoju Akcje Marie Curie – zasady

7 I MC Host-driven action projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia II MC Individual-driven action projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją III MC Excellence Promotion and Recognition projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją; nagrody IV MC Return and Reintegration Mechanisms projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją, zwykle instytucją macierzystą Akcje Marie Curie - rodzaje

8 Marie Curie Research Training Network Sieci badawczo-szkoleniowe Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge Transfer wiedzy Marie Curie Conferences and Training Courses Konferencje i kursy szkoleniowe MC Host-driven actions Stypendia instytucjonalne

9 wsparcie dla międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów konsorcjum: min. 3 partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych (w tym co najmniej 2 z krajów członkowskich lub kandydujących) główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców + możliwości przyjmowania doświadczonych naukowców celem wymiany wiedzy min 65% funduszy musi być przeznaczone na stypendia! budżet na 2005r.: 220 mln czas trwania projektu: do 4 lat, a stypendium indywidualne: od 3 do 36 miesięcy Research Training Network

10 rozwój działalności szkoleniowej europejskich instytucji poprzez tworzenie i realizację programów, np. dla doktorantów szkolenie początkujących naukowców program szkoleniowy obejmuje: - prace naukowe, badania laboratoryjne - dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja wniosek składany przez: - single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych projekt: do 4 lat, a stypendium: od 3 do 36 miesięcy Early Stage Research Training

11 uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału naukowo-technicznego transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców projekt: do 4 lat budżet akcji na 2005r. : 45 mln, z czego 30 mln na DS 1. Development Scheme priorytet dla krajów kandydujących i less-favoured regions UE – 70% budżetu akcji przyjmowanie naukowców na stypendia od 2 do 24 miesięcy wysyłanie własnych pracowników do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy - dwufazowe stypendium: (i) wyjazd od 2 do 12 miesięcy; (ii)powrót do instytucji macierzystej równy fazie wyjazdowej - pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w instytucji macierzystej Transfer of Knowledge

12 2. Industry-Academia Strategic Partnership Scheme wspieranie tworzenia i rozwoju długofalowej współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami projekt przygotowany przez co najmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden instytut z 2 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych finansowanie wyjazdów pracowników do instytucji partnerskiej od 2 do 24 miesięcy doświadczony badacz i inni pracownicy (non-scientific staff) zaangażowani w realizację prac naukowych pracownik musi pracować co najmniej 3 lata w danym sektorze Transfer of Knowledge (II)

13 MC Series of events jeden projekt składany przez organizatora lub organizatorów min. 4 imprezy w okresie 48 miesięcy imprezy: szkoły letnie, kursy, konferencje –tworzące jednolity plan szkoleniowy jedno lub różne miejsca jednakowa lub różna tematyka (różna - uzasadniona z powodu naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego) czas imprezy: kilka dni do 4 tygodni liczba uczestników: do około 150/ impreza udział początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych max. 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju Finansowane z KE w 100% Budżet akcji na 2005r. – 12,25 mln Conferences and Training Courses

14 Marie Curie Intra-European Fellowships Stypendia europejskie Marie Curie Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe Marie Curie Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe MC Individual-driven actions Stypendia indywidualne

15 dla naukowców z krajów członkowskich i stowarzyszonych doświadczeni badacze (powyżej 4 lat doświadczenia lub doktorat) miejsce stypendium: kraje członkowskie lub stowarzyszone budżet na 2006r.: 70 mln długość stypendium: od 12 do 24 miesięcy Intra-European Fellowships

16 dla doświadczonych badaczy z krajów członkowskich i stowarzyszonych miejsce stypendium: kraje trzecie projekt składa się z dwóch faz: - pierwsza faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego - druga faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym projekt przygotowuje stypendysta z instytucją, w której będzie miała miejsce faza druga budżet na 2006r.: 22 mln Outgoing International Fellowships

17 dla wysokiej klasy naukowców z krajów trzecich na prowadzenie badań w krajach członkowskich lub stowarzyszonych czas trwania stypendium: od 1 do 2 lat po zakończeniu stypendium możliwe jest przyznanie grantu na prowadzenie badań w kraju macierzystym – dotyczy to naukowców z krajów rozwijających się budżet na 2006r.: 22 mln Incoming International Fellowships

18 Marie Curie Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych Marie Curie Excellence Awards Nagrody Marie Curie Marie Curie Chairs Katedry Marie Curie Excellence Promotion and Recognition

19 Marie Curie Excellence Grants wsparcie najlepszych europejskich zespołów badawczych projekt składany przez lidera (koordynator projektu) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego liderem może być naukowiec dowolnej narodowości lider tworzy zespół o międzynarodowym charakterze duża autonomia zespołu tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich projekt nie może być realizowany w instytucji, w której lider pracował dłużej niż rok okres trwania projektu: do 4 lat budżet akcji na 2006r.: 45 mln Excellence Promotion and Recognition

20 Marie Curie Excellence Awards dla najwybitniejszych badaczy, którzy w przeszłości korzystali przez okres co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i stypendialnych Unii Europejskiej co roku przyznawanych będzie 5 nagród po 50 tys. każda (budżet akcji na 2006r.: 0,25 mln ) Marie Curie Chairs zachęcają do obejmowania przez najlepszych uczonych stanowisk wykładowców w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych naukowcy każdej narodowości kontrakt na okres do 3 lat, możliwy krótszy od 1 roku naukowiec ma prowadzić zajęcia dla studentów, doktorantów; nadzorować prace naukowe, magisterskie, doktorskie; może prowadzić badania Budżet na 2006r.: 10 mln Excellence Promotion and Recognition

21 MC European Reintegration Grants jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium w ramach programów ramowych jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; zawiera także wynagrodzenie! (LFR lub CC) reintegracja musi obejmować co najmniej 2 lata budżet akcji: 10 mln /2005r. i 13 mln /2006r., jeden grant – do 40 tys. Return and Reintegration Mechanisms

22 MC International Reintegration Grants 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą nie wymagane są żadne wcześniejsze pobyty na stypendiach europejskich jednorazowy grant na pokrycie kosztów naukowych realizowanych badań; nie zawiera wynagrodzenia reintegracja musi obejmować co najmniej 3 lata mogą być łączone z innymi akcjami budżet akcji: 10 mln /2005r. i 13 mln /2006r. Return and Reintegration Mechanisms

23 European Researchers Mobility Web portal http://europa.eu.int/eracareers European Network of Mobility Centres http://www.eracareers-poland.gov.pl (także w RPK Poznań) Supporting Actions

24 Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców http://europa.eu.int /eracareers Kontakt: Lidia.Mitera@kpk.gov.pl

25 Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców DWIE GRUPY DOCELOWE UŻYTKOWNIKÓW PORTALA: ORGANIZACJE NAUKOWE ORGANIZACJE NAUKOWE (uniwersytety, instytuty naukowo- badawcze oraz przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe) –Zamieszczenie ofert pracy o charakterze naukowo-badawczym –Przeszukiwanie bazy w celu znalezienia odpowiedniego naukowca NAUKOWCY NAUKOWCY –Zamieszczenie CV w bazie danych –Przeszukiwanie bazy danych w celu znalezienia odpowiedniego programu stypendialnego, dotacji czy oferty zatrudnienia przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych –Dostęp do bogatego zbioru informacji praktycznych (administracyjno- prawnych i społeczno-kulturowych) związanych z przyjazdem i pobytem w danym kraju – Forum – możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami Informacje na temat europejskiej polityki oraz narodowych strategii dotyczących rozwoju nauki i badań

26

27 Ewaluacja – !Nowości! Wprowadzono nowe procedury składania i oceniania wniosków : 2-stopniowe składanie wniosków (RTN) 1-stopniowe składanie wniosków, ale z 2- stopniową ewaluacją (stypendia indywidualne i katedry oraz tzw. granty doskonałości) 1-stopniowe składanie wniosków (stypendia reintegracyjne, nagrody oraz ToK i konferencje)

28 1)jakość merytoryczna i stopień innowacyjności projektu, 2)jakość aspektu szkoleniowego/transferu wiedzy 3)jakość instytucji goszczącej 4)doświadczenie potencjalnego stypendysty 5)zarządzanie projektem 6)zgodność z założeniami systemu stypendialnego MC oraz wymierne korzyści dla UE 7)zarządzanie własnością intelektualną Kryteria oceny wniosków

29 KE finansuje koszty związane z naukowcem i koszty ponoszone przez instytucję goszczącą finansowanie EU wynosi do 100% finansowanie podzielone na 9 kategorii – różnice w ich stosowaniu w zależności od rodzaju stypendium wszystkie należności wypłacane są instytucji goszczącej- kontraktorowi, która ma obowiązek wypłacić stypendyście należne mu świadczenia kwoty podawane są w brutto, co oznacza, że stypendyści mogą otrzymywać różne kwoty będąc w tym samym kraju stosowanie przelicznika krajowego- correction coefficients Finansowane (1)

30 Struktura świadczeń dla stypendysty koszty wynagrodzenia (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego - podlega correction coefficients dwie grupy kwot: pierwsza - employment contracts druga – fixed amount stipends: zgodna z narodową legislacją + opłacona składka na ubezpieczenie społeczne Finansowanie (2)

31 Wynagrodzenie KategorieUmowa o prace (euro/rok) Stypendium (euro/rok) Early stage researchers30 55015 275 Experienced researchers (4-10 years experience) 47 00023 500 Experienced researchers (>10 years experience) 70 50035 250

32 Struktura świadczeń dla stypendysty koszty podróży (travel allowance) –przyznawane raz na 12 miesięcy –kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją < 500 km: 250 500 –1.000 km: 500 1.000 –1.500 km: 750 1.500 – 2.500 km: 1.000 2.500 – 5.000 km: 1.500 5.000 – 10.000 km: 2.000 >10.000km: 2.500 Finansowanie (3)

33 Finansowanie (4) Struktura świadczeń dla stypendysty koszty relokacji (mobility allowance): - podlega correction coefficients - przyznawana stypendystom wyjeżdzającym z kraju - wysokość miesięcznie: 500 (bez rodziny) 800 (z rodziną) dodatek rozwój kariery (career exploratory allowance) - jednorazowa kwota 2000 euro - tylko w przypadku stypendiów trwających min. 1 rok

34 Struktura świadczeń dla stypendysty dodatek badawczy (expenses of participating) - koszty związane z badaniami, uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... - kwoty stałe, zróżnicowane w zależności od rodzaju stypendium 1. Stypendia indywidualne: 500 /miesiąc lub 750 /miesiąc w przypadku badań laboratoryjnych 2. EST: 250 /miesiąc lub 500 /miesiąc w przypadku prac laboratoryjnych; ToK: jak EST lub rzeczywiste, ale max 1200 Finansowanie (5)

35 Struktura dofinansowania instytucji Koszty rzeczywiste związane z projektem (program badawczy, szkoleniowy, wymiana informacji) Koszty zarządzania projektem (w tym audyt) - zwykle do 3% funduszy KE (sieci, konferencje do 7%) Koszty ogólne (overheads) - zwykle do 10% kosztów bezpośrednich Inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. sprzęt zależne od rodzaju stypendium i uzasadnione Finansowanie (6)

36 Terminarz konkursów Research Training Networks8 września 2005 Host Fellowships for Early Stage Research Training- Host Fellowships for Transfer of Knowledge18 maja 2005; 15 lutego 2006 Conferences and Training Courses18 maja 2005, 17 maja 2006 Intra-European Fellowships15 lutego 2006 Outgoing International Fellowships18 stycznia 2006 Incoming International Fellowships18 stycznia 2006 Excellence Grants15 lutego 2006 Excellence Awards15 lutego 2006 Chairs15 lutego 2006 European Reintegration GrantsKonkurs otwarty, terminy od 19 stycznia 2005 do 19 lipca 2006 International Reintegration Grants -//-

37 Akcje Marie Curie w 6PR http://europa.eu.int/mariecurie-actions !!! Informacje o konkursach + ważne dokumenty +formularze wniosków !!! http://www.cordis.lu/mariecurie-actions/ Informacje w języku polskim – strona Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.6pr.pl Źródła Informacji

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stypendia Marie Curie w 6. Programie Ramowym UE Zasady ogólne i rodzaje projektów Ewa Kocińska www.ppnt.poznan.pl/rpk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google