Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator anna.wisniewska@kpk.gov.p l Marta Muter marta.muter@kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 fax: 22/ 828 53 70 http://www.6pr.pl/n/s/2/index. html

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Marie Curie Host Fellowships for Transfer of Knowledge - ToK (FP6-2002-Mobility-3)

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Profile Host Fellowships for Early-Stage Conferences and Training Courses Research Training Networks Chairs Advanced Lifelong Training and Excellence Early-Stage Training fellow with 4 years experience or Ph.D. fellow with < 4 years experience TeamsAwards International Fellowships Host Fellowships for Transfer of Knowledge Development Action Industry-Academia Partnership Intra-European Fellowships Transfer of Knowledge Return and Reintegration

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Host Driven Actions Instytucja/sieć aplikuje o liczbę stypendiów (osobomiesiące) Ewaluacja projektu instytucjonalnego Kontrakt z KE – do 4 lat Zaakceptowane instytucje przyjmują stypendystów Individual Driven Actions Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat) Kontrakt podpisywany z instytucja przyjmującą

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK DS- Development Scheme (66% budżetu) Wzmocnienie potencjału badawczego instytucji naukowych, które pragną rozwinąć nowe obszary kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji z krajów kandydujących i tzw. less favoured regions Unii Europejskiej (70% budżetu). IAP- Industry-Academia Strategic Partnership (34% budżetu) Stworzenie i rozwój długotrwałej współpracy pomiędzy światem nauki i światem przemysłu (ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw- 30% budżetu). Przedsiębiorstwo oznacza również: inkubator, start-up, spin off, venture capital.

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK: zasady ogólne dla obu schematów czas trwania projektu i kontraktu: do 4 lat każda instytucja zaangażowana w badania naukowe (uczelnia, instytut naukowy, przedsiębiorstwo, JRC, każda tematyka / dziedzina naukowa (Proposals from all areas of scientific and technological research of interest to the European Community are welcome; there are no pre-defined priority areas) przyjmowanie i /lub wysyłanie doświadczonych naukowców: - osoba ze stopniem doktora lub - osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym (full-time equivalent- w tym studia doktoranckie) po uzyskaniu tytułu magistra

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK: naukowiec musi być obywatelem innego kraju niż ten w którym odbędzie stypendium naukowiec nie przebywał / pracował/studiował w kraju przyjmującym dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat bezpośrednio przed decyzją o wyjeździe/przyjeździe naukowiec z kraju trzeciego który przebywa legalnie w MS i AC powyżej 4 lat w okresie ostatnich 5 traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej naukowiec będący obywatelem kilku krajów może pojechać do tego kraju w którym nie pracował/studiował co najmniej ostatnich 5 lat naukowiec mający obywatelstwo MC lub AC, który przynajmniej od 4 lat pracuje w kraju trzecim w okresie ostatnich 5 lat może przyjechać do każdego kraju członkowskiego lub stowarzyszonego

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK: Development scheme (1) wzmocnienie potencjału badawczego instytucji i/lub rozwinięcie nowego obszaru poprzez transfer wiedzy instytucja przyjmuje doświadczonych naukowców na podstawie powszechnie dostępnej rekrutacji (2-24 miesięcy) instytucja może wysyłać własnych pracowników do instytucji partnerskich wskazanych w projekcie (2-12 miesięcy) w projekcie może być jedna instytucja (przyjmowanie naukowców) lub jedna instytucja plus partnerzy (przyjmowanie naukowców i wysyłanie pracowników)

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK: Development scheme (2) przyjmowanie naukowców na podstawie powszechnie dostępnej rekrutacji naukowcy z krajów członkowskich, stowarzyszonych i kandydujących naukowcy z krajów trzecich (wszystkie kraje poza powyższymi) – do 30% przyznanych osobo-miesięcy okres pobytu: od 2 do 24 miesięcy

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY wysyłanie własnych pracowników do instytucji wskazanych i opisanych we wniosku (formularz A2) w zasadnych przypadkach instytucja może mieścić się w kraju trzecim okres pobytu w instytucji partnerskiej od 2 do 12 miesięcy dotyczy to pracowników z co najmniej 3-letnim stażem pracy w instytucji w momencie decyzji o wyjeździe pracownik jest zobowiązany do powrotu do instytucji macierzystej na okres co najmniej jednego roku instytucja otrzymuje dofinansowanie kosztów badań prowadzonych przez powracającego pracownika na okres równy pobytowi w instytucji partnerskiej

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK: Development scheme (3) liczba osobomiesięcy wyjeżdżających pracowników nie może przewyższyć liczy osobomiesięcy przyjmowanych naukowców do całkowitej liczby osobomiesięcy nie wlicza się powrotów pracowników do instytucji macierzystej pobyty jednej osoby mogą być dzielone na krótsze okresy, ale w sumie muszą wynosić 2 miesiące w okresie realizacji projektu można zaplanować : - dłuższe pobyty naukowców z krótszym stażem < 10 lat - krótsze pobyty dla naukowców z dłuższym stażem: badania, wykłady, seminaria, szkoły letnie, promotor prac doktorskich, szkolenie pracowników instytucji goszczącej

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK: Industry-Academia Strategic Partnership Scheme (1) wykreowanie i dalszy rozwój współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami przynajmniej 2 uczestników: przedsiębiorstwo i akademia z dwóch różnych krajów, w tym jeden uczestnik z MS lub ACC jeśli 3 lub więcej uczestników: 2 z nich musi być z MS lub ACC projekt koordynowany przez przedsiębiorstwo lub instytucje badawczą liczba instytucji z danego sektora może być różna pod warunkiem: - jeśli koordynatorem jest przedsiębiorstwo to liczba instytucji naukowych może być większa - jeśli koordynatorem jest instytucja naukowa to może być więcej przedsiębiorstw

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK: Industry-Academia Strategic Partnership Scheme (2) obustronna wymiana pracowników, rozwój wiedzy w wyniku pracy w odmiennym środowisku; wykorzystanie nabytych umiejętności po powrocie w uzasadnionych przypadkach wyjazdy mogą być w jednym kierunku wyjazdy możliwe tylko pomiędzy przedsiębiorstwem i instytucją naukową pracownik w momencie selekcji musi pracować od co najmniej 3 lat (bez przerwy) w danym sektorze, ale nie koniecznie w tej samej instytucji; możliwość wysyłania innych pracowników niż naukowcy pobyty: od 2 miesięcy do 2 lat instytucja macierzysta zobowiązana jest do przyjęcia na co najmniej 1 rok powracających pracowników

14 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Przykład: DS-ToK: Instytucja z Polski w okresie 4 lat przyjmie 2 doświadczonych naukowców z Hiszpanii, każdego na okres 24 miesięcy, 1 profesora z Grecji i 1 z Niemiec - obu na 6 miesięcy oraz wyśle 4 swoich pracowników do 2 francuskich instytucji partnerskich – każdego na okres 12 miesięcy. IAP-ToK: Laboratorium naukowe w Szczecinie w dziedzinie optyki ma projekt IAP-ToK z niemieckim przedsiębiorstwem. W jego ramach 4 pracowników instytutu będzie przebywać po 18 miesięcy w Niemczech celem przekazania swojej wiedzy a 6 pracowników przedsiębiorstwa będzie przebywać po 6 miesięcy w instytucie na szkoleniach.

15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK: Finansowanie (1) wysokość budżetu projektu zależy od zaplanowanej a następnie zaakceptowanej liczby osobomiesięcy przyjeżdżających i wyjeżdżających naukowców projekty mogą mieć nawet do 1 miliona euro budżetu na 4 lata; w konkursie w roku 2003 średni przyznany budżet wynosił około 500 tys euro na etapie przygotowania wniosku nie planujemy budżetu

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK: Struktura finansowania (1) DS-ToKIAP-ToK STYPENDYSTA wynagrodzenieXX koszty podróżyXX koszty relokacjiXX dodatek karieraX- INSTYTUCJA koszty badańXX zarządzanieXX koszty pośrednieXX

17 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK - Stypendysta wynagrodzenie (monthly living allowance) dla przyjeżdżających naukowców i wysyłanych pracowników do instytucji partnerskich wysokość zależy od stażu naukowego i kraju podlega współczynnikowi korekcyjnemu: PL(88,7) FR(104) 2 rodzaje umów: umowa o pracę lub o połowę niższe stypendium (w drugim przypadku zgodne z narodową legislacją + opłacenie ubezpieczenia społecznego) naukowiec z doświadczeniem 4-10 lat baza dla umowy o pracę: 47 000 /rok miesięcznie/ : PL: 3474 FR: 4101 GR: 3431 D: 4066 naukowiec z doświadczeniem > 10 lat baza dla umowy o pracę: 70 500 /rok miesięcznie/ : PL: 5211 FR :6151 GR :3431 D: 6098

18 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK - Stypendysta koszty podróży (travel allowance) przyznawane raz na 12 miesięcy kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją <500 km:250 / 500-1000km: 500 / 1000-1500km: 750 koszty relokacji (mobility allowance): miesięcznie kwota w wysokości: 500 lub 800 (dla osób posiadających rodzinę) kwota podlega współczynnikowi korekcyjnemu dla PL: 500 443 800 710

19 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - ToK ToK - Stypendysta dodatek rozwój kariery (career exploratory allowance) tylko dla przyjmowanych naukowców przez koordynatora jednorazowa kwota w wysokości 2 000 euro tylko w przypadku stypendiów dłuższych niż 1 rok ToK- Personel powracający z instytucji partnerskich do instytucji macierzystej nie korzysta z żadnego z przedstawionych wcześniej świadczeń (wynagrodzenia, kosztów podróży, kosztów relokacji).

20 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK - Instytucja koszty zarządzania projektem (w tym audyt) koszty rzeczywiste do 3% przyznanych funduszy KE w tym audyt koszty pośrednie (overheads) 10% kosztów bezpośrednich

21 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK - Instytucja koszty związane z realizacją projektu (w tym zakup sprzętu) dla powracających własnych pracowników w ramach ToK- Development Scheme - zwrot poniesionych kosztów do 800 miesięcznie /1 pracownika dla przyjmowanych naukowców i wysyłanych własnych pracowników finansowane na jeden z dwóch sposobów – do wyboru przez instytucję: 1. badania laboratoryjne: 500 miesięcznie/1 stypendystę inne badania: 250 miesięcznie/1 stypendystę 2. zwrot poniesionych kosztów w wysokości do DS - 1200 miesięcznie /1 stypendystę IAP- 800 miesięcznie /1 stypendystę

22 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY ToK – konkurs termin składania wniosków 19 maja 2004 19 maja 2004 godz.17:00 czasu lokalnego w Brukseli wysłanie wniosku pocztą lub elektronicznie w ramach EPSS przewidywany budżet konkursu 100% DS- 66% IAP- 34% 70% DS ToK- 45 M DS -29,7 M CC- 20,8 M IAP-15,3 M

23 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Dokumenty Handbook !!! Guidance notes for evaluators Work Programme Model contract Guides for proposers (formularze) Call text Informacje strona KPK o Stypendiach Marie Curie http://www.6pr.pl/n/s/2/s_inst.html strona KE o Stypendiach Marie Curie http:/ /europa.eu.int/mariecurie-actions konkursy http://fp6.cordis.lu/fp6/calls HELPDESK: mariecurie-actions@cec.eu.int

24 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY WYNIKI KONKURSU 2003 złożone: 220 MS - 130 AS – 90 zaakceptowane : 86 MS – 52 AS – 33 POLSKA złożone: 68 zaakceptowane: 26 Warszawa: 7 Śląsk: 4 Łódź: 4 Kraków: 4 Szczecin: 2 Poznań: 2 INNE KRAJE EE: 3/1 HU:3/2 SK: 2/1 DE: 29/9 IT: 19/7


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"

Podobne prezentacje


Reklamy Google