Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator anna.wisniewska@kpk.gov.p l Marta Muter marta.muter@kpk.gov.pl Krajowy Punkt Kontaktowy Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa tel: 22/ 828 74 81 fax: 22/ 828 53 70 http://www.6pr.pl/n/s/2/index. html

2 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY jeden program stypendialny pod patronatem 12 rodzajów stypendiów/ grantów zwiększony budżet o 1/3 (FP5-1,050 M FP6-1,580 M) akceptowany każdy obszar i tematyka badań brak limitu wieku, ważny staż naukowy otwarty dla naukowców z krajów trzecich mechanizmy reintegracyjne finansowanie do 100%

3 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY - 6PR

4 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Host Driven Actions Instytucja/sieć aplikuje o liczbę stypendiów (osobomiesiące) Ewaluacja projektu instytucjonalnego Kontrakt z KE – do 4 lat Zaakceptowane instytucje dokonują selekcji stypendystów Pobyt stypendysty do 3 lat (w zależności od akcji) Individual Driven Actions Naukowiec z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt Długość stypendium zależy od akcji (od 1 do 3 lat) Kontrakt podpisywany z instytucja przyjmującą

5 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Profile Host Fellowships for Early-Stage Conferences and Training Courses Research Training Networks Chairs Advanced Lifelong Training and Excellence Early-Stage Training fellow with 4 years experience or Ph.D. fellow with < 4 years experience TeamsAwards International Fellowships Host Fellowships for Transfer of Knowledge Development Action Industry-Academia Partnership Intra-European Fellowships Transfer of Knowledge Return and Reintegration

6 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Kraje EU Member States: kraje członkowskie są w pełni uprawnione Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Associated States: kraje stowarzyszone są w pełni uprawnione Kraje stowarzyszone kandydujące : Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja Kraje stowarzyszone: Islandia, Izrael, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria Third Countries: pozostałe kraje - mogą uczestniczą w wybranych akcjach

7 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Uczestnicy Instytucja każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo w tym MŚP, organizacje międzynarodowe, JRC Naukowiec Early-stage researcher: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra, np. doktorant Experienced researcher: - osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4 letnim stażem naukowym po uzyskaniu tytułu magistra

8 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Naukowiec – warunki nie może mieć obywatelstwa kraju w którym zamierza odbyć stypendium WYJĄTKI: –naukowiec europejski pracujący przez 4 lata poza UE, krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 5 lat –stypendia reintegracyjne i granty powrotne –kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat) –organizacje międzynarodowe nie przebywał / pracował/studiował w kraju przyjmującym dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku (Individual Actions) lub rozpoczęciem pracy (Host Action) naukowiec z kraju trzeciego który przebywa legalnie w MS i AC powyżej 4 lat w okresie ostatnich 5 traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej

9 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Dokumenty Work Programme Call text Guides for proposers (formularze) Handbook Guidance notes for evaluators Model contracthttp://www.6pr.pl/n/s/2/dok.htmlhttp://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/

10 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Akcje Marie Curie I I MC Host-driven action projekt przygotowuje instytucja; po zaakceptowaniu przez KE ogłasza nabór, wybiera kandydatów, przyznaje stypendia II MC Individual-driven action projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją III MC Excellence Promotion and Recognition projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją; nagrody IV MC Return and Reintegration Mechanisms projekt przygotowuje naukowiec wspólnie z wybraną przez siebie instytucją, zwykle z instytucją macierzystą

11 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host - Research Training Network Sieci badawczo-szkoleniowe wsparcie dla międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach zdefiniowanego projektu badawczego (do 4 lat), promocja wielo- dyscyplinarnych i/lub między-sektorowych projektów główny cel: opracowanie i realizacja programów szkoleniowych dla początkujących naukowców; możliwości przyjmowania doświadczonych badaczy; stypendia od 3 do 36 miesięcy MC Host- MC Host- Early Stage Research Training Szkolenie początkujących naukowców rozwój działalności szkoleniowej europejskich instytucji poprzez tworzenie i realizację programów dla początkujących naukowców, np. doktorantów program szkoleniowy obejmuje: prace naukowe, badania laboratoryjne oraz dodatkowe kursy: zarządzanie, etyka, komunikacja, prezentacja wniosek (do 4 lat) składany przez: - single host -jedną instytucję/ grupę instytucji z tego samego kraju - multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych MS lub AS stypendium: od 3 do 36 miesięcy

12 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Transfer of Knowledge uruchomienie nowej tematyki badań lub rozwój obecnego potencjału naukowo- technicznego poprzez transfer wiedzy przez doświadczonych naukowców projekt: do 4 lat 1. Development Scheme priorytet dla krajów kandydujących – 70% budżetu akcji przyjmowanie naukowców na stypendia od 2 do 24 miesięcy wysyłanie własnych pracowników (2fazy:wyjazdowa i przyjazdowa) do określonych w projekcie instytucji – max 50 % przyznanych osobomiesięcy 2. Industry-Academia Strategic Partnership Scheme tworzenie i rozwój długofalowej współpracy pomiędzy instytucją naukową i przedsiębiorstwem (min) z 2 różnych MS lub AS finansowanie wyjazdów pracowników (do instytucji partnerskiej od 2 do 24 miesięcy; tj. doświadczonych badaczy lub pracowników (non-scientific staff) zaangażowanych w realizację prac naukowych

13 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Host- MC Host- Conferences and Training Courses 1. MC Series of events Serie konferencji min. 4 imprezy (szkoły letnie, kursy, konferencje) w okresie 48 miesięcy; czas trwania jednej: kilka dni do 4 tygodni jednakowa lub różna tematyka,tworząca jednolity plan szkoleniowy jedno lub różne miejsca / jeden lub kilka organizatorów finansowanie udziału początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych 30% uczestników może pochodzić z jednego kraju 2. MC Large Conferences Duże konferencje jeden projekt na jedną międzynarodową konferencję liczba uczestników powyżej 150 finansowanie udziału początkujących badaczy, a w przypadku wolnych miejsc doświadczonych

14 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY MC Individual-driven actions Intra-European Fellowships Stypendia europejskie doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych stypendium od 12 do 24 miesięcy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym Outgoing International Fellowships Stypendia wyjazdowe doświadczeni badacze z krajów członkowskich i stowarzyszonych 2-fazowy projekt: 1 faza: od 1 roku do 2 lat w instytucji kraju trzeciego 2 faza: połowa pierwszej fazy w kraju członkowskim lub stowarzyszonym Incoming International Fellowships Stypendia przyjazdowe wysokiej klasy naukowcy z krajów trzecich prowadzenie badań (1 do 2 lat) w kraju członkowskim lub stowarzyszonym

15 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Excellence Promotion and Recognition MC Excellence Grants Granty Marie Curie dla najlepszych 4-letni projekt przygotowywany przez lidera (każdej narodowości) w porozumieniu z instytucją kraju członkowskiego lub stowarzyszonego na utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego tematyka projektu najbardziej aktualna bądź interdyscyplinarna; ważna dla większości krajów europejskich MC Excellence Awards Nagrody Marie Curie nagroda 50 tys.euro dla najwybitniejszych badaczy, korzystających przez co najmniej 12 miesięcy z programów szkoleniowych i stypendialnych UE MC Chairs Katedry Marie Curie najlepsi uczeni dowolnej narodowości obejmują stanowiska wykładowców (mogą prowadzić badania) w dziedzinach istotnych z europejskiego punktu widzenia w instytucjach krajów członkowskich lub stowarzyszonych na okres od 1 do 3 lat

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Return and Reintegration Mechanisms MC European Reintegration Grants jednoroczny grant na prowadzenie prac badawczych dla naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych w kraju macierzystym lub europejskim po przynajmniej 2-letnim stypendium w ramach programów ramowych nie jest finansowane wynagrodzenie naukowca, inne koszty tak reintegracja przynajmniej przez 2 lata MC International Reintegration Grants 2-letni grant na prowadzenie badań w Europie dla naukowców europejskich po przynajmniej 5-letnim pobycie poza Europą nie jest finansowane wynagrodzenie naukowca, inne koszty tak reintegracja przynajmniej przez 3 lata

17 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Research Training Networks19 listopad 2003 Host Fellowships for Early Stage Research Training11 luty 2004 Host Fellowships for Transfer of Knowledge19 maj 2004 Conferences and Training Courses20 kwiecień 2004 Intra-European Fellowships18 luty 2004 Outgoing International Fellowships12 luty 2004 Incoming International Fellowships12 luty 2004 Excellence Grants18 maj 2004 Excellence Awards18 maj 2004 Chairs21 styczeń 2004 European Reintegration Grantwnioski nadsyłane stale oceniane co 3 miesiące International Reintegration Grants

18 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE http://www.kpk.gov.pl HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Źródła informacji opis Akcji Marie Curie w 6PR – wersja angielska http://europa.eu.int/mariecurie-actions informacje w języku polskim - strona KPK http://www.6pr.pl/n/s/2/index.html informacje o konkursach +dokumenty +formularze http://www.cordis.lu/calls/mariecurie-actions/ zgłaszanie się na ekspertów http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Anna Wiśniewska- koordynator"

Podobne prezentacje


Reklamy Google