Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Socjologia rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Socjologia rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Socjologia rynku pracy
Ćwiczenia 2: bezrobocie jako zjawisko społeczne

2 Typy bezrobocia Krótkookresowe (trwające do jednego roku
Długookresowe (powyżej roku) Bezrobocie koniunkturalne – wywołane przez okresowy spadek popytu na określone towary, co zmusza przedsiębiorców do redukcji zatrudnienia. Bezrobocie strukturalne – wynika z niewłaściwej struktury gospodarki i konieczności jej przebudowy (np. w Polsce po PRLu przerost zatrudnienia w administracji i przemyśle ciężkim). Bezrobocie frykcyjne – wynikające z tego, że zawsze jakaś część osób zatrudnionych zmienia pracę; poszukując nowego zatrudnienia, osoby te często są przez jakiś czas bezrobotne.

3 DEFINICJE UJĘCIE PRZEDMIOTOWE UJĘCIE PODMIOTOWE
Bezrobocie to kategoria analityczna rynku pracy oznaczająca nadwyżkę liczby osób zdolnych do pracy w stosunku do możliwości ich zatrudnienia w danym czasie. Bezrobocie to sytuacja, kiedy istnieją osoby bezrobotne. Za osobę bezrobotna uważa się osobę, która jest zdolna, chętna i gotowa do podjęcia pracy, jednak z uwagi na brak miejsc pracy nie jest to w danym momencie możliwe.

4 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia - procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo wg danych urzędów pracy. Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL- metodą badań reprezentatywnych (wywiady z przedstawicielami losowo wybranych gospodarstw domowych). W ten sposób ustala się tzw. bezrobocie subiektywne. (IV kwartał 2009 – 8,1% w stosunku do 11,9%)

5 Skutki bezrobocia Jednostka Rodzina Społeczeństwo

6 Przeciwdziałanie bezrobociu
Tworzenie nowych miejsc pracy Niedopuszczanie do likwidacji już istniejących Dostosowywanie systemu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy Podnoszenie (zmiana) kwalifikacji zawodowych Pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej Roboty publiczne Prace interwencyjne Zasiłki Zapomogi.

7 Omówienie przygotowanych danych
Zmiany demograficzne w Polsce Stopa bezrobocia wg różnych kryteriów (płeć, miejsce zamieszkania, wiek, wykształcenie, region, zasiłki, etc.) Wynagrodzenia Migracje Wskaźniki zatrudnienia Zatrudnienie wg branż, sektorów gospodarki Definicja: bezrobocie, stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia,

8 Do przygotowania Migracje zarobkowe w Polsce współczesnej i w perspektywie historycznej: Kraje-cele Przyczyny Skala Skutki Perspektywy


Pobierz ppt "Socjologia rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google