Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ zmian demograficznych na polską gospodarkę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ zmian demograficznych na polską gospodarkę."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ zmian demograficznych na polską gospodarkę

2 Krótkie przybliżenie statystyk Mediany wieku w Polsce: 1950 – 25,8 2012 – 38,2 2050 – 51 Liczebność Polaków: 1995 – 38,6 mln 2010 – 38 mln 2050 – 32 mln

3 Czy możemy złagodzić efekty zmian demograficznych? 1.Przyczyny: a)mała liczba urodzeń, b)wzrastająca liczba emigrantów. 2. Liczba kobiet w wieku prokreacyjnym. 3. Polityka państwa wspierająca rodziny wielodzietne. 4. Emigracja.

4 Demografia a wzrost gospodarczy 1. Przewidywania – spadek PKB per capita po 2021 z 4,7% PKB do 3% PKB. 2. Możliwe rozwiązania problemu (3- filarowe): a) pracowanie dłużej, b) nakłonienie do pracy większej ilości ludzi w wieku produkcyjnym, c) zwiększenie efektywności pracy.

5 Demografia a wzrost gospodarczy - cd. -zwiększenie liczby ludności pracującej w wieku 55-64 (w Polsce 35% jest aktywna ekonomicznie; dla porównania UE - 51%, Chile - 58%, Korea - 62%), -stworzenie elastycznych warunków pracy. -możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

6 Sektory społeczne i starzenie się społeczeństwa. 1. Finansowanie systemu emerytur. 2. Zakres opieki zdrowotnej i socjalnej. Zwiększenie popytu na mniej intensywne usługi zdrowotne i socjalne o charakterze ciągłym. 3. Sektor edukacji – problem przenoszenia sposobu kształcenia z dzieci i młodzieży na osoby starsze.

7 Polska demografia a świat 1. Starzenie się społeczeństw – zjawisko obecne w całej Europie. 2. Eksplozja demograficzna – Azja, Afryka. 3. Implozja – eksplozja – niebezpieczeństwa.

8 Dziękuję za czas i uwagę


Pobierz ppt "Wpływ zmian demograficznych na polską gospodarkę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google