Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji
Wykład IV

2 Adaptacja Adaptacja społeczno-zawodowa (wprowadzenie do pracy) to proces przystosowania nowego pracownika do stanowiska i środowiska pracy, którego celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania w obszarze zawodowym i społecznym

3 Wymiary adaptacji do pracy
Wymiar zawodowy Wymiar społeczny

4 Wymiar zawodowy Przystosowanie się do treści i warunków pracy
Przystosowanie się do wewnętrznego podziału pracy, technologii, organizacji pracy

5 Wymiar społeczny Akceptacja norm i zasad współpracy w zespole, stylu kierowania, kontaktów ze współpracownikami; Akceptacja misji i podstawowych wartości, którymi kieruje się firma.

6 Potrzeby nowych pracowników
Doświadczenia przed podjęciem pracy Zmiana pracy  stres Brak pewności siebie

7 Rodzaje adaptacji Adaptacja spontaniczna
Adaptacja kierowana (zorganizowana)

8 Działania adaptacyjne
Wprowadzanie i włączanie Przedstawienie zespołowi Wstępne szkolenie Praca nad pierwszym zadaniem Przegląd postępów Szkolenia drugiej rundy Zadania dodatkowe Uzgodnienie planu rozwoju i kluczowych celów

9 Wprowadzanie Dzień pierwszy:
Przedstawienie wprowadzających i wyjaśnienie pracownikom ich służbowej zależności

10 Wprowadzenie Stanowisko pracy: Umowa o pracę, wynagrodzenie
Obowiązki Oczekiwania Zależności Współpracownicy BHP Godziny pracy, rozkład dnia, urlopy, etc. Umowa o pracę, wynagrodzenie Miejsce pracy Struktura organizacji

11 Wprowadzenie Pierwszy tydzień: Zwiedzanie działów, spotkania, rozmowy
Zapoznanie z misją organizacji, celami strategicznymi Wewnętrzne procedury

12 Wprowadzenie Pierwszy miesiąc: Przez cały okres – opiekun, mentor
Komunikacja w organizacji Warunki zatrudnienia (możliwości szkoleń, planów rozwoju) Przez cały okres – opiekun, mentor

13 Włączanie Zwyczaje panujące w zespole pracowniczym Procesy grupowe
Socjalizacja

14 Metody wprowadzania Bezpośrednia rozmowa z przełożonym
Specjalne szkolenie i rozmowa prowadzone przez wyznaczone do tego osoby Materiały pisemne (foldery, broszury, instrukcje, podręczniki) Zaznajomienie z oprogramowaniem używanym w organizacji

15 Zadania opiekuna nowoprzyjętego pracownika
Zapoznanie go z bliższym i dalszym otoczeniem stanowiska pracy Ułatwienie nawiązywania kontaktów z dotychczasowymi pracownikami, przyszłymi partnerami Fachowe wprowadzenie w zdania Skłanianie do samodzielnego myślenia i działania Zachęcanie do inicjatywy i wydajnej pracy Ocenianie osiągnięć w podnoszeniu kwalifikacji Pomoc w sytuacjach kryzysowych


Pobierz ppt "Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google