Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczestnictwo Krakowa w programie URBACT Katowice 23 maja 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczestnictwo Krakowa w programie URBACT Katowice 23 maja 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Uczestnictwo Krakowa w programie URBACT Katowice 23 maja 2006 r.

2 Kraków w dwóch sieciach w ramach Urbactu Październik 2004 – sieć CHORUS – Kraków otrzymuje status miasta eksperckiego Maj 2005 - sieć URBANITAS – Kraków przystępuje do sieci jako partner

3 Kraków w sieci CHORUS Wrzesień 2004 r. zapytanie skierowane do sieci CHORUS propozycja złożona przez lidera sieci – Bastia Październik 2004 r. przesłanie dokumentacji do lidera sieci informacja o przyjęciu Krakowa do sieci na zasadzie miasta eksperckiego Listopad 2004 r. zjazd w Toledo, prezentacja Krakowa w sieci

4 Kraków w sieci CHORUS C.H.O.R.U.S. – Cultural Heritage Operations for the Regeneration of Urban Sites Odnowa miast poprzez działania w sferze dziedzictwa kulturowego

5 Kraków w sieci CHORUS Tematyka sieci: - rewitalizacja historycznych obszarów miejskich; - odnowa miast głównie pod kątem ratowania narodowego dorobku kulturowego; - waloryzacja dóbr kultury w celu ożywienia rozwoju miasta; - wymiana informacji i doświadczeń na tematy ekonomiczne, społeczne i kulturowe związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego; - omawianie kwestii wynikających z uczestnictwa w programie URBAN

6 Kraków w sieci CHORUS Uczestnicy sieci: Lider sieci: - BASTIA (Francja) Partnerzy: - ANDERLECHT (Belgia) - TOLEDO (Hiszpania) - GRAZ (Austria) - SIRACUSA (Włochy) - NEAPOL (Włochy) - COSENZA (Włochy) - VILA DO CONDE (Portugalia) - VOLOS (Grecja) - FOGGIA (Włochy) - OURENSE (Hiszpania) - BELFAST (Irlandia Płn.) - GIRONA (Hiszpania) Ekspert: - KRAKÓW

7 Kraków w sieci CHORUS Zjazd w Toledo – 5-6 listopada 2004 r. Tematyka poruszana na seminarium: - kształcenie osób – profesjonalistów zajmujących się odnową zabytków na terenach rewitalizowanych; - inwentaryzacja dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (ruchomości i nieruchomości); - rewaloryzacja obiektów w projektach realizowanych w ramach programów rewitalizacji

8 Kraków w sieci CHORUS Seminaria: - marzec 2005 r. – Vila do Conde - prowadzenie aktywnej polityki miejskiej w centrach historycznych, działania na obiektach zabytkowych - czerwiec 2005 r. – Belfast - wykluczenie społeczne; kultura szansą na zjednoczenie społeczeństwa i rozwój miasta - październik 2005 r. – Syrakuzy – rola przedsięwzięć komercyjnych w odnowie zabytków - luty 2006 r. – Graz – nowoczesna architektura w zabytkowych centrach miast - maj 2006r. – Volos – odnowa poprzemysłowych obiektów zabytkowych - koniec programu – wrzesień 2006 – konferencja w Neapolu

9 Kraków w sieci URBANITAS - Listopad 2004 r. – wstępna informacja o tworzonej sieci Urbanitas - Grudzień 2004 r. – list wiceburmistrza Anderlechtu – lidera sieci – zapraszający Kraków do uczestnictwa - 11 lutego 2005 r.- przesłanie listu intencyjnego podpisanego przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sieci jako partnera - Marzec 2005 r. – informacja o akceptacji sieci, budżetu i miast przez sekretariat Urbactu w Paryżu. - Maj 2005 r. – oficjalne rozpoczęcie prac sieci

10 Kraków w sieci URBANITAS Tematyka sieci: degradacja obszarów miejskich i ich rewitalizacja; - zniszczenia w mieście i ich wpływ na rozwój miasta, planowanie przestrzenne, trudności społeczne i gospodarcze; - strategie walki z chaosem przestrzennym; - czynniki zaburzające swobodny rozwój miasta: bariery architektoniczne, społeczne, środowiskowe…; - wykorzystanie zasobów i doświadczeń partnerów działających w inicjatywie wspólnotowej Urban

11 Kraków w sieci URBANITAS Uczestnicy sieci: Lider sieci: ANDERLECHT (Belgia) Partnerzy: - ALBACETE (Hiszpania) - COSENZA (Włochy), - BERLIN (Niemcy), - KOSZYCE (Słowacja), - GRENOBLE (Francja), - Kirklees (Wielka Brytania) - KRAKÓW Eksperci: - BRASOV- Rumunia, - BUDAPESZT – Węgry, - SLIVEN- Bułgaria

12 Kraków w sieci URBANITAS - Budżet sieci: 667 145 EUR dofinansowanie z UE: 50% - Budżet Krakowa: 50 045 EUR 25 022 EUR – 50% dofinansowanie z UE 25 022 EUR Wydatki: – kwalifikowalne wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w projekt 18 165 EUR - tłumaczenia dokumentów 3975 EUR - koszt zorganizowania konferencji 7700 EUR - koszty udziału w seminariach zagranicznych 16 000 EUR - opracowywanie dokumentacji, małe inwestycje 1000 EUR - koszty promocji projektu oraz publikacji: 3165 EUR

13 Kraków w sieci URBANITAS Plan pracy sieci: - w ciągu dwóch lat trwania projektu planowane jest 9 seminariów; - praktyczne studia przypadku – problemy i rozwiązania; - opracowywanie materiałów komparatywnych przed każdym seminarium seminarium oraz dokumentów pokonferencyjnych na temat proponowany przez ekspertów - powołanie platformy dyskusyjnej dla miast objętych projektem - wspólna strona internetowa; - opracowywane dokumenty wydane w formie książkowej i CD

14 Kraków w sieci URBANITAS Seminaria w ramach sieci: - czerwiec 2005r. w Albacete – prezentacja miast, sprawy organizacyjne sieci - wrzesień 2005 – Koszyce – bariery fizyczne linearne (rzeki, mosty, drogi…) - listopad 2005 – Berlin – bariery fizyczne punktowe (obszary monofunkcyjne) - grudzień 2005 – Kraków – problematyka mieszkalnictwa oraz spekulacja nieruchomościami - marzec 2006 r. – Budapeszt – bariery społeczne (blokowiska, getta) - czerwiec 2006 r. – Bruksela – nowe metody finansowania projektów urbanistycznych i rewitalizacyjnych z funduszy Unii Europejskiej (na lata 2007-2013). Konferencja o charakterze politycznym.

15 Kraków w sieci URBANITAS Konferencja w Krakowie - 8-10 grudnia 2005 r. Problematyka mieszkalnictwa oraz spekulacji nieruchomościami na obszarach rewitalizowanych Prezentacje: 1)Polityka mieszkaniowa Krakowa 2)Rynek nieruchomości a programy rewitalizacji (eksperci z Monitora Rynku Nieruchomości) 3)Prezentacje miast: Grenoble, Kirklees, Anderlecht Studia przypadku: ceny nieruchomości na Kazimierzu i Zabłociu oraz TBS.

16 Korzyści dla Krakowa i innych uczestników: - wymiana doświadczeń, pomysłów, dobrych praktyk – stworzenie vademecum, strona internetowa: www.urbact.org - nawiązanie kontaktów z przedstawicielami miast europejskich, które zajmują się podobną tematyką – wymiana doświadczeń - nowe propozycje współpracy międzynarodowej - obecność na rynku projektów europejskich – miasto wiarygodne jako realizator projektów europejskich i dla innych partnerów i dla instytucji UE - doskonałe narzędzie szkoleniowe przygotowujące do rozliczania projektów unijnych – także inwestycyjnych - promocja miasta na arenie międzynarodowej - przygotowanie do udziału w programach UE zajmujących się rewitalizacją jak np. Urban, - sieci Urbact w założeniu mają stanowić grupę nacisku na instytucje UE

17 - brak informacji na wszystkich szczeblach administracji, brak kompetentnych osób w ministerstwie, brak ostatecznej wersji podręcznika (oraz liczne błędy!) i aktów wykonawczych; - różnice w wymogach narzuconych przez Urbact, lidera projektu, ministerstwo i gminę; - brak szkoleń dla osób realizujących projekty; - języki: konieczność tłumaczenia wszystkich dokumentów dla osób podejmujących decyzję w Gminie, słaba znajomość wśród personelu merytorycznego - braki kadrowe – projekty europejskie traktowane jako praca dodatkowa, poza zwykłymi obowiązkami - nieufność rządzących i polityków względem takich projektów Trudności, problemy :

18 - budżet projektu – skonstruowany przez lidera, nie uwzględnił wielu różnic między kosztami w różnych państwach - oszczędności i niedobory - konieczność dokonywania zmian w budżecie - budżet projektu stanowi limity wydatków; środki nie zostaną w pełni wykorzystane, a w budżecie gminy 50% zapisane jako jej dochód, pod koniec roku okaże się ze nie jest on w pełni zrealizowany - kurs euro – jego zmiany, przeliczenia wszystkich wydatków, łącznie z wynagrodzeniami, - gdy odrębne konto bankowe – środki finansowe uruchamiane każdorazowo przed dokonaniem zapłaty (żeby nie blokować środków) Trudności, problemy :

19 - baza Presage zawiera błędy oraz jest bardzo rzadko aktualizowana, wówczas nie można wprowadzić wydatków - koszty wspólne – tzw koszty koordynacji projektu (logo, eksperci, promocja projektu) – gmina nie może przesłać ryczałtem środków finansowych na konto innej gminy (brak tytułu prawnego do zapłaty). Tak więc lider musi zbierać wszystkie faktury i na zakończenie programu przesłać, a koszt jest dzielony przez liczbę partnerów Trudności, problemy :

20 - klasyfikacja budżetowa wydatków – konieczność zapisywania środków z końcówkami 8 i 9. Każda zapłata rozbijana na dwie części, najtrudniej z wynagrodzeniami, gdzie tylko część jest zaliczana do projektu - kwestia czasu jaki pozostaje na każde sprawozdanie – wprawdzie oficjalny termin jest do końca następnego kwartału, ale wcześniej raport musi przejść z gminy do urzędu wojewódzkiego, gdzie jest pierwsza kontrola, następnie do lidera projektu a w końcu do audytora projektu – we wszystkich administracjach trwa to bardzo długo - długi okres oczekiwania na spłynięcie środków – więc przesunięcia w realizacji budzetu - bardzo drobiazgowe kontrole na wszystkich szczeblach Trudności, problemy :

21 Kraków w sieciach URBACT Dziękuję za uwagę Natalia Biernat 012-616-6003, biernana@um.krakow.pl


Pobierz ppt "Uczestnictwo Krakowa w programie URBACT Katowice 23 maja 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google