Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© SMWI, 2006 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 Znaczenie badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w nowych regionach UE – perspektywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© SMWI, 2006 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 Znaczenie badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w nowych regionach UE – perspektywa."— Zapis prezentacji:

1 © SMWI, 2006 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 Znaczenie badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w nowych regionach UE – perspektywa 2007-2013 Wojciech Sadowicz

2 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 2 SMWI jest organizacją, której głównymi celami są: promocja idei społeczeństwa informacyjnego i GOW transfer wiedzy i doświadczeń z europejskich projektów badawczych inicjowanie i tworzenie warunków dla współpracy polskich regionów z ich europejskimi odpowiednikami (eris@, ELANET) Stowarzyszenie służy wsparciem polskim regionom kreującym polityki z zakresu eRozwoju regionalnego Na poziomie operacyjnym Stowarzyszenie organizuje przepływ wiedzy na następujących płaszczyznach: badania naukowe praktyczne wdrożenia (projekty badawcze) europejska strefa doświadczeń polskie realia innowacyjne rozwiązania realizowane projekty (sektor B+R) Stowarzyszenie Miasta w Internecie

3 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 3 Badania Stowarzyszenia Miasta w Internecie Stowarzyszenie Miasta w Internecie prowadzi regularne badania nad poziomem wdrażania polityki strukturalnej w zakresie społeczeństwa informacyjnego w Polsce dzięki współpracy z siecią korespondent ó w regionalnych publikujemy aktualne informacje na temat realizacji działania 1.5 ZPORR

4 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 4 Zakres przedmiotowy badań badaniami Stowarzyszenia objęty jest obszar całego kraju szczegółowej analizie ilościowej i jakościowej podlega obecnie 197 projektów zaakceptowanych przez zarządy województw raporty SMWI zawierają również dane na temat wszystkich 599 projektów zgłoszonych do oceny w 30 konkursach działania 1.5 ZPORR analizujemy także przebieg samej procedury ewaluacyjnej

5 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 5 Przepływ danych w badaniu

6 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 6 Jakie dane są publikowane - projekty

7 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 7 Jakie dane są publikowane – proces oceny

8 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 8 Jakie dane są publikowane - beneficjenci

9 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 9 Jakie dane są publikowane – spodziewane rezultaty projektów

10 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 10 Analiza źródeł finansowania rozwoju SI

11 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 11 Kluczowe wnioski na teraz niedostateczny poziom finansowania niewłaściwe przygotowanie beneficjentów procedury konkursowe i ramy prawne niedostosowane do wymogów społeczeństwa informacyjnego rozdrobnienie inwestycji z funduszy strukturalnych i nadmierna ich koncentracja w ośrodkach miejskich Wykluczenie cyfrowe miast zanikać pogłębia się wobec niewłaściwego wykorzystania pieniędzy na budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego

12 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 12 Wyzwania na jutro

13 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 13 Wnioski na jutro Należy: ukończyć pracę nad kluczowymi z punktu widzenia eRozwoju dokumentami rządowymi (w tym aktami wykonawczymi do obowiązującego prawa) uprościć procedury wyboru projektów (model priorytetów) i rozliczania przedsięwzięć podnieść poziom wiedzy pracowników administracji publicznej (w tym udostępnić ogólnodostępną bazę wiedzy i najlepszych praktyk)

14 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 14 Rozwiązania na jutro regionalne strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego metodyka programowania eRozwoju wypracowana w ramach RISI partycypacyjny model planowania wykorzystania środków wewnętrzny i zewnętrzny benchmarking wsparcie na poziomie centralnym wynikające z analizy danych dostarczonych m.in. przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy regionami

15 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 15 Rola danych w budowie regionalnych strategii metodyka RISI – wdrożenie Stowarzyszenia Miasta w Internecie regionalny wskaźnik eRozwoju

16 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 16 Dziękuję za uwagę! Wojciech Sadowicz Stowarzyszenie Miasta w Internecie w.sadowicz@mwi.pl


Pobierz ppt "© SMWI, 2006 Konferencja UNDERSTAND, Poznań, 22-23 czerwca 2006 Znaczenie badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego w nowych regionach UE – perspektywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google