Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY OSKKO,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY OSKKO,"— Zapis prezentacji:

1 VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY OSKKO,
Narzędzia w ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej Prowadząca: Agnieszka Borek VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY OSKKO, MIĘTNE,

2 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja wewnętrzna Cykliczna
Materiały dla VII Konferencji OSKKO Cykliczna Całościowa lub problemowa Przeprowadzana przez wizytatorów ds. ewaluacji Ewaluacja zewnętrzna Prowadzona w dowolnym momencie Skoncentrowana na bieżących potrzebach placówki Możliwość skorzystania z opracowanych narzędzi Ewaluacja wewnętrzna

3 Projekt realizowany w ramach
Narzędzia w ewaluacji zewnętrznej Projekt realizowany w ramach PROGRAMU WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wymagania są ujęte w czterech obszarach działalności szkół i placówek:
Materiały dla VII Konferencji OSKKO Nadzór pedagogiczny – ewaluacja Wymagania są ujęte w czterech obszarach działalności szkół i placówek: efekty działalności szkoły lub placówki procesy rozumiane jako działania zachodzące i podejmowane w szkole funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów zarządzanie szkołą lub placówką

5 Triangulacja źródeł danych Triangulacja badacza
PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Triangulacja źródeł danych Triangulacja badacza Triangulacja metodologiczna

6 Metody jakościowe Metody ilościowe
Wywiad z dyrektorem Wywiad grupowy z nauczycielami Wywiad grupowy z uczniami Wywiad grupowy z rodzicami Wywiad grupowy z partnerami samorządem Wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi Obserwacja zajęć Obserwacja placówki Analiza dokumentów Metody ilościowe Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla młodszych uczniów Moja Szkoła Ankieta dla starszych uczniów Moja Szkoła Ankieta dla młodszych uczniów Mój Dzień Ankieta dla starszych uczniów Mój Dzień Ankieta dla rodziców

7 WYMAGANIE 3.4 Rodzice są partnerami szkoły
Związek między wymaganiami a metodami zbierania danych WYMAGANIE 3.4 Rodzice są partnerami szkoły CHAREKTERYSTYKA POZIOM D: Szkoła/placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Szkoła/placówka wspiera rodziców w wychowaniu dzieci CHARAKTERYSTYKA POIOZM B: Rodzice współdecydują w sprawach szkoły/placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach Rodzice są zachęcani przez szkołę i korzystają z możliwości dzielenia się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania Rodzice czują się poinformowani o rozwoju ich dzieci Szkoła/placówka umożliwia rodzicom kontaktowanie się z jej dyrekcją i nauczycielami Opinie rodziców mają wpływ na działania szkoły/ placówki Rodzice są zaangażowani we współpracę ze szkołą Szkoła/ placówka prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu Rodzice mają wpływ na działania szkoły Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Obserwacja szkoły Analiza dokumentów Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Wywiad grupowy z rodzicami Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Obserwacja szkoły Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców Analiza dokumentów Ankieta dla rodziców Wywiad z dyrektorem Ankieta dla nauczycieli Ankieta dla rodziców

8 Cechy ewaluacji zewnętrznej
Materiały dla VII Konferencji OSKKO Cechy ewaluacji zewnętrznej demokratyczność Wyniki ewaluacji zewnętrznej są dyskutowane z Radą Pedagogiczną W raporcie uwzględnia się wyniki ewaluacji wewnętrznej transparentność Metodologia, narzędzi i wyniki ewaluacji są dostępne publicznie Dyrektor ma możliwość monitorowania pracy ewaluatorów Praca ewaluatorów też jest poddawana ewaluacji zespołowość Wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej są efektem pracy wszystkich osób zaangażowanych w pracę placówki Ewaluację prowadzi zespół ewaluatorów: unikamy jednostkowych opinii

9

10

11 Ewaluacja wewnętrzna może być przeprowadzana w odniesieniu:
Nadzór pedagogiczny – ewaluacja Ewaluacja wewnętrzna może być przeprowadzana w odniesieniu: do wybranych wymagań, określonych w rozporządzeniu do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne

12 jest autonomicznym działaniem szkoły
jest podejmowana przez zespoły nauczycieli jest brana pod uwagę podczas ewaluacji zewnętrznej

13 Dziękuję za uwagę a.borek@eraewaluacji.pl
Zaproście do odwiedzania forum i dzielenia się uwagami i refleksjami. Materiały dla VII Konferencji OSKKO


Pobierz ppt "VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY OSKKO,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google