Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie wspólnoty uczących się MODUŁ VIII Sesja 8.1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie wspólnoty uczących się MODUŁ VIII Sesja 8.1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM."— Zapis prezentacji:

1 Budowanie wspólnoty uczących się MODUŁ VIII Sesja 8.1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Cele sesji: poznanie się uczestników, poznanie celów programu szkoleniowego, stworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, określenie potrzeb, kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Powitanie Nazywam się………………… Przyjechałam/łem…………… Pełnię funkcję……………….. Co zostawiłam/ zostawiłem? ……………… Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Poznajmy się – rozmowa w parach Co lubię najbardziej w swojej pracy? Czego nie lubię w swojej pracy? Jakie macie doświadczenia związane z nowym nadzorem? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Zasady współpracy 1.Jesteśmy punktualni. 2.Wyłączamy (wyciszamy) komórki na czas zajęć. 3.Słuchamy wypowiedzi innych osób. 4.Wypowiadamy się we własnym imieniu. 5.Szukamy pozytywnych rozwiązań. 6.Jesteśmy aktywni. 7.…. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Główne cele programu szkoleń 1.Przygotowanie uczestników do pełnienia roli wizytatorów do spraw ewaluacji poprzez: przekazanie podstawowych informacji na temat ewaluacji, zdobycie umiejętności planowania i przeprowadzenia ewaluacji w szkole, nabycie umiejętności korzystania z platformy Systemu Ewaluacji Oświaty. 2. Zbudowanie społeczności profesjonalistów wspólnie pracujących nad doskonaleniem modelu ewaluacji. 3. Pokazanie nadzoru pedagogicznego jako szansy na rozwój polskiej oświaty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Terminy spotkań szkoleniowych Spotkanie I 09.03 – 12.03. 2011 Spotkanie II 30.03 – 02.04. 2011 Przeprowadzenie badania w szkole Spotkanie III 18.05 – 21.05.2011 Spotkanie IV 08.06 – 11.06.2011 Prezentacja raportu w szkole Spotkanie podsumowujące 22-23.08.2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Terminy spotkań szkoleniowych Spotkanie I 22.03 – 25.03. 2011 Spotkanie II 06.04 – 09.04. 2011 Przeprowadzenie badania w szkole Spotkanie III 01.06 – 04.06.2011 Spotkanie IV 28.06 – 01.07.2011 Prezentacja raportu w szkole Spotkanie podsumowujące 23-24.08.2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Terminy spotkań szkoleniowych Spotkanie I 24.08 – 27.08. 2011 Spotkanie II 14.09 – 17.09. 2011 Przeprowadzenie badania w szkole Spotkanie III 19.10 – 22.10.2011 Spotkanie IV 16.11 – 19.11.2011 Prezentacja raportu w szkole Spotkanie podsumowujące 01-02.12.2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Cele spotkania pierwszego Cele spotkania pierwszego Zdobycie wiadomości na temat głównych założeń systemu nadzoru pedagogicznego. Utrwalenie wiadomości na temat rozporządzenia. Zbudowanie wspólnoty uczącej się. Pobudzenie do refleksji nad jakością pracy szkoły. Refleksja nad wartościami leżącymi u podstaw zmiany. Zdefiniowanie roli wizytatora jako eksperta. Zrozumienie procesu ewaluacji. Zapoznanie z internetową platformą SEO. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Cele spotkania drugiego Cele spotkania drugiego Przygotowanie do przeprowadzenia badania w szkole lub placówce oświatowej. Refleksja nad wagą i znaczeniem poszczególnych wymagań dla funkcjonowania placówek. Poznanie narzędzi badawczych użytych w procesie ewaluacji. Analiza sposobów wykorzystania narzędzi badawczych. Przygotowanie do praktycznego korzystania z narzędzi badawczych. Zaplanowanie procesu ewaluacji w szkole. Budowanie współpracy w zespole ewaluatorów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Badanie (I wizyta w szkole) Badanie (I wizyta w szkole) Przeprowadzenie badania w szkole- organizacja czas trwania wizyty – 3-5 dni w okresie dwóch tygodni dwu/trzy – osobowe zespoły badawcze przewidywana wizyta opiekunów (cel: obserwacja procesu, informacja zwrotna, wsparcie) Efekty badania: Przećwiczenie procedury badawczej..Przećwiczenie umiejętności komunikacyjnych w procesie ewaluacji. Zgromadzenie danych do przygotowania raportu z badań.Zgromadzenie danych do przygotowania raportu z badań. PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez MEN w partnerstwie z UJ w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Cele spotkania trzeciego Cele spotkania trzeciego Analiza danych Kształcenie umiejętności przetwarzania danych i interpretacji danych. Rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych źródeł w analizie danych. Przyswojenie zasad pisania raportu. Określenie zasad postępowania w sytuacjach problemowych. Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Cele spotkania czwartego Cele spotkania czwartego Przygotowanie i prezentacja raportu Identyfikacja trudności występujących przy analizie i interpretacji danych. Doskonalenie umiejętności tworzenia raportu Poznanie zasad prezentacji raportu i prowadzenia dyskusji w szkole. Przeprowadzenie ewaluacji szkoleń. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Wizyta w szkole Prezentacja raportu. Przeprowadzenie dyskusji na temat wyników zawartych w raporcie. Zainicjowanie w szkole pracy z raportem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

16 PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Zmiana perspektywy Podział na grupy: rodzice, uczniowie, nauczyciele, partnerzy szkoły, wizytatorzy ds. ewaluacji Rozmowa w grupach: Jakie korzyści funkcjonowania nadzoru widzisz ze swojej perspektywy? PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Podsumowanie sesji Wybierz i dokończ zdanie: Cieszę się, że jestem tu, ponieważ… Wierzę, że zmiana…. Mam nadzieję, że nowy nadzór … O swoim udziale w programie myślę pozytywnie, ponieważ… Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Budowanie wspólnoty uczących się MODUŁ VIII Sesja 8.1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google