Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 8 - SPIS Z NATURY

2 Przy jakich formach opodatkowania przeprowadzenie spisu z natury jest wymagane? Spis z natury wymagany jest w przypadku opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym oraz w przypadku opodatkowania według zasad ogólnych, zarówno przy podatku liniowym jak i skali progresywnej. Spisy z natury nie występują przy opodatkowaniu kartą podatkową. Podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji przychodów spis z natury. Możliwe jest wprowadzenie informacji według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji sumarycznej, pod warunkiem, że zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Przy jakich formach opodatkowania przeprowadzenie spisu z natury jest wymagane? Takie zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją. Różnica pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego zwiększa lub Zmniejsza wartość dochodów tj. jeśli wartość remanentu końcowego jest niższa niż początkowego, to dochód ulega zmniejszeniu jeśli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż początkowego, to dochód ulega zwiększeniu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Co podlega spisowi? Spisem z natury obejmowane są: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpadki. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Co podlega spisowi dodatkowo? Dodatkowo spisem należy objąć: towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika. towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika, przy czym w tym przypadku konieczne jest dokonanie jedynie spisu ilościowego, nie dokonuje się natomiast wyceny. Osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nie ujmują w spisie z natury towarów obcych, znajdujących się w ich zakładzie. W przypadku likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Co podlega spisowi dodatkowo? - c.d. Przy przeprowadzaniu spisu należy również uwzględnić te składniki, które zostały zakupione z dotacji i nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże do rozliczenia remanentu końcowego należy zaliczyć jedynie wartość składników zakupionych ze środków własnych. Składniki zakupione z dotacji nie mogą być wzięte pod uwagę przy rozliczeniu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Kiedy przeprowadza się spis z natury? Podatnicy obowiązani są do sporządzenia spisu z natury w następujących terminach: na dzień 1 stycznia (ten termin nie obowiązuje osób opodatkowanych podatkiem ryczałtowym) na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, w razie zmiany wspólnika, w razie zmiany proporcji udziałów wspólników w razie likwidacji działalności (wówczas spis powinien objąć także wyposażenie) - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Kiedy przeprowadza się spis z natury? – c.d. Podatnicy są obowiązani do przeprowadzenia spisu także w razie nakazu ze strony organów podatkowych. Podatnik może dokonać spisu z natury także w innym m, wybranym terminie, z tym, że o zamiarze sporządzenia spisu z natury w terminach innych niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Braki a odpady - jaka jest różnica? Braki to nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość. Natomiast odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Dane, które powinien zawierać spis z natury: Spis z natury powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu i numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegających spisowi, jednostkę miary oraz ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury klauzulę "Spis zakończono na pozycji...", - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Dane, które powinien zawierać spis z natury: - c.d. Na końcu spisu powinny znaleźć się podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela przedsiębiorstwa (wspólników). Należy zaznaczyć, że spis z natury nie może polegać na wydruku stanu magazynowego i podpisaniu go przez właściwe osoby. Konieczne jest sprawdzenie, czy wskazane w zestawieniu składniki znajdują się rzeczywiście w magazynie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach przyjrzymy się bliżej zagadnieniom związanym z wyceną składników spisu z natury - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

13 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. 1-go Sierpnia 29 | 02-134 Warszawa |tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google