Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 2

2 Karta podatkowa Karta podatkowa stanowi najprostszą formę wymiaru i poboru należności podatkowych. Stawki podatkowe ustalane są bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku tj. dochodu, jednak uwzględniają rodzaj działalności, wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz liczbę zatrudnionych osób. UWAGA: Rozszerzenie działalności o takie usługi i działania, które nie są zezwalają na stosowanie karty podatkowej, powodują utratę prawa do rozliczania w oparciu o kartę podatkową. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Czy forma prawna przedsiębiorcy ogranicza stosowanie karty podatkowej? Opodatkowanie w formie karty podatkowej mogą wybrać jedynie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej osób fizycznych. Oznacza to, że np. spółki jawne, niezależnie od przedmiotu działalności, nie mogą skorzystać z tej formy opodatkowania. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Kto ustala wysokość stawki podatku? Wysokość stawki ustalana przez Urząd Skarbowy w formie indywidualnej decyzji i zależy od informacji zgłoszonych przez przedsiębiorcę w deklaracji PIT-16. W szczególności brane są pod uwagę zakres prowadzonej działalności wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność liczba zatrudnionych osób. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Kto ustala wysokość stawki podatku? Wysokość stawek zwiększa się w kolejnych latach o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do odpowiedniego okresu roku ubiegłego. Oznacza, to że wzrost wskaźnika za okres styczeń-wrzesień 2012 w stosunku do tego samego okresu 2011 roku, będzie się przekładał na odpowiedni wzrost stawek w 2013 roku w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2012. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Przykład wysokości stawek dla usług krawieckich Liczba zatrudnionych/ Wielkość miejscowości Do 5000Ponad 5 000 do 50 000 Powyżej 50 000 0119 zł139 zł160 zł 1258 zł301 zł340 zł 2423 zł482 zł525 zł 3537 zł577 zł627 zł 4577 zł627 zł678 zł 5653 zł741 zł844 zł - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Kto ustala wysokość stawki podatku? Stawki obowiązujące w kolejnym roku publikowane są do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Indywidualne stawki przedsiębiorców mogą być niższe lub wyższe od stawek opublikowanych, ze względu na spełnienie dodatkowych kryteriów. Wskazane kryteria dodatkowe biorą pod uwagę min. ukończenie 60 lat przez przedsiębiorcę posiadanie orzeczenia o co najmniej lekkim stopieniu niepełnosprawności praca na podstawie umowy o pracę. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Kto ustala wysokość stawki podatku? Stawki obowiązujące w kolejnym roku publikowane są do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Indywidualne stawki przedsiębiorców mogą być niższe lub wyższe od stawek opublikowanych, ze względu na spełnienie dodatkowych kryteriów. Wskazane kryteria dodatkowe biorą pod uwagę min. ukończenie 60 lat przez przedsiębiorcę posiadanie orzeczenia o co najmniej lekkim stopieniu niepełnosprawności praca na podstawie umowy o pracę. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Czy zakres czynności w ramach danej działalności można dowolnie ustalać? Opodatkowanie w formie karty podatkowej jest ograniczone do określonego zakresu usług i działań. Rozszerzenie oferowanych usług poza ten zakres oznacza, że przedsiębiorca traci prawo do rozliczenia w formie karty podatkowej. Ustawodawca doprecyzował, jakie czynności składają się na dany zakres działalności, więc nie ma możliwości indywidualnego określenia zakresu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Dokumenty Karta podatkowa cechuje się minimalnymi wymaganiami w zakresie prowadzonej dokumentacji. Nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg, jednak z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: taki obowiązek występuje w przypadku zmiany formy opodatkowania z zasad innych niż karta podatkowa na kartę podatkową w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności i skorzystania z formy opodatkowania w formie karty. Obowiązek prowadzenia ksiąg trwa wówczas do czasu otrzymania decyzji ustalającej opodatkowanie w formie kary podatkowej, ale nie dłużej niż przez 4 miesiące. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Dokumenty Opodatkowanie w formie karty podatkowej wiąże się również z brakiem sporządzania deklaracji podatkowych w trakcie roku podatkowego. Jedynie po zakończeniu roku podatkowego, do 31 stycznia, podatnik obowiązany jest złożyć roczną deklarację zawierającą informacje o wpłaconych i odliczonych w danym roku składkach na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca jest również obowiązany przechowywać wystawione rachunki i faktury przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wystawione. W przypadku zatrudniania pracowników istnieje również obowiązek ewidencji zatrudnienia i prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach opowiemy trochę na temat następujących zagadnień: co mogę odliczyć przy Karcie podatkowej?, terminy opłacania podatku i składania deklaracji, podatek przy zawieszonej działalności, czy przy karcie podatkowej potrzebna jest kasa fiskalna, czy mogę stosować kartę podatkową przy zagranicznej działalności, karta podatkowa, a VAT, Podsumowanie: wady i zalety karty podatkowej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

13 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. 1-go Sierpnia 29 | 02-134 Warszawa |tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google