Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Faktury w 2014 roku - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Faktury w 2014 roku - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Faktury w 2014 roku - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 28

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przestaje obowiązywać z początkiem 2014 roku. Od tego momentu zasady wystawiania faktur będą regulować nowo dodane art. 106a – 106q ustawy o VAT. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Obowiązek wystawienia faktury Zgodnie z art. 106b ust. 1 z dniem 1 stycznia 2014r. Podatnik ma obowiązek udokumentować fakturą: 1.sprzedaż oraz dostawę towarów i świadczenie usług wykonywanych na rzecz innego podatnika VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o innym charakterze, a także na rzecz osoby prawnej nie będącej podatnikiem; 2.sprzedaż wysyłkową z i na terytorium kraju, również na rzecz osoby fizycznej nie występującej jako podatnik VAT; 3.Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz osoby fizycznej nie występującej jako podatnik VAT; 4.otrzymanie części lub całości zapłaty przed dokonaniem czynności z punktów 1 i 2. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Obowiązek wystawienia faktury – c.d. Dla czynności zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, art.113 ust. 1, ust. 9, art. 82 ust. 1, wystawianie faktur nie będzie obowiązkowe, choć nadal będzie możliwe. Na żądanie nabywcy, będzie trzeba wystawić fakturę niezależnie od tego czy jest on podatnikiem VAT czy nie. Jednak żądanie takie musi zostać zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Termin wystawienia faktury Zmianie ulega termin wystawienia faktury. Obecnie jeszcze do końca roku 2013 fakturę należy wystawić w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi lub dostawy towaru, natomiast już od stycznia 2014 roku faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15-go dnia w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar. Analogicznie dla faktur zaliczkowych, obowiązkowe będzie w tym przypadku wystawienie faktury zaliczkowej, najpóźniej 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy otrzymano całość lub część kwoty transakcji. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Wyjątki dotyczące terminu wystawiania faktur Na mocy art. 106i ust. 3, 4 i 5 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż: 30 dnia od dnia wykonania usługi (usługi budowlane lub budowlano-montażowe); 60 dnia od dnia wydania towarów (dostawa książek, gazet, czasopism i magazynów drukowanych, z wyjątkiem map i ulotek); 90 dnia od dnia wykonania czynności (drukowanie książek, gazet, czasopism i magazynów z wyjątkiem map i ulotek oraz usług stanowiących import); - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Wyjątki dotyczące terminu wystawiania faktur – c.d. 120 dnia od pierwszego wydania towarów (dostawa książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów drukowanych, z wyjątkiem map i ulotek), jeśli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw; 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania (jeśli nabywca nie zwróci opakowania zwrotnego objętego kaucją); 60 dnia wydania opakowania, dla którego nie określono terminu zwrotu (jeśli nabywca nie zwróci opakowania zwrotnego). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Wcześniejsze wystawianie faktur Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT termin, w którym najwcześniej może być wystawiona faktura to nie wcześniej niż 30 dni przed: dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; otrzymaniem całości lub części zapłaty, przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Wcześniejsze wystawianie faktur - wyjątki Wyjątki zostały określone w ust. 8 art.106i. Pozwalają wystawić fakturę przed 30 dniem przypadku: usług, dla których ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń, w tym usługi ciągłe z płatnościami rzadszymi niż rok, dostaw towarów z następującymi po sobie okresami płatności lub rozliczeń, dostaw i usług, dla których nie należy dokumentować fakturą otrzymanych zaliczek, z wyjątkiem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (w tym przypadku fakturę można wystawić nie wcześniej niż 30 dni przed jej wykonaniem). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Faktury korygujące Przepisy dotyczące wystawiania faktur korygujących pozostają w niezmienionej formie przeniesione do ustawy o VAT. Zatem analogicznie do roku 2013 w 2014 roku można wystawiać zbiorcze faktury korygujące. Podatnik udzielając rabatu lub obniżki cen wszystkich dostaw, towarów lub usług wykonywanych na rzecz jednego odbiorcy w określonym czasie, powinien wystawić fakturę korygującą zawierającą wskazany okres w jakim został udzielony rabat, jednak nie musi zawierać numeru NIP nabywcy, daty dokonania, zakończenia dostawy, wykonania usługi lub otrzymania zapłaty oraz nazwy towaru/usługi objętych korektą. WAŻNE! Nabywca powinien potwierdzić odbiór faktury korygującej, aby sprzedawca mógł obniżyć podstawę opodatkowania. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 … ciąg dalszy nastąpi ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Faktury w 2014 roku - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google