Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… BIZNES PLAN Część 18

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… BIZNES PLAN Część 18"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… BIZNES PLAN Część 18
     - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 O co chodzi z Biznes Planem?
Biznes Plan stanowi narzędzie do planowania, wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Z reguły jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jednocześnie jest narzędziem komunikacji zewnętrznej, w ostatnich czasach zazwyczaj niezbędny w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Powinien zawierać ogólną charakterystykę przedsięwzięcia, analizę SWOT, cele przedsięwzięcia, plan marketingowy, plan działalności operacyjnej, plan organizacji zarządzania, plan zatrudnienia, plan działania, plan oraz ocenę finansową.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Charakterystyka przedsiębiorstwa
Biznes plan rozpoczyna charakterystyka: wykonawcy, zlecającego, określenie celu biznes planu wnioski końcowe syntetyczną ocenę przewidywanych wyników finansowych. Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa zawiera informacje, takie jak: nazwa firmy, forma prawna, przedmiot działalności, adres siedziby, telefon oraz charakterystykę właścicieli tzn. krótki życiorys biznesowy, udział procentowy w kapitale firmy.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 Analiza SWOT Analiza SWOT w tym przypadku traktowana jest jako narzędzie analizy strategicznej, pozwalające określić najlepsze kierunki rozwoju badanego obiektu: przedsiębiorstwa, projektu, kraju, dowolnego obszaru lub podmiotu ze względu na cel działania, w wyniku przeprowadzenia badania otoczenia obiektu oraz jego wnętrza poprzez identyfikację wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na obiekt oraz zależności między nimi.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Cele przedsiębiorstwa oraz plan marketingowy
Biznes plan powinien zawierać cele przedsiębiorstwa: krótkoterminowe czyli na najbliższy rok, długoterminowe. Plan marketingowy stanowi plan działań, pozwalających zrealizować założony cel. Określa się go głównie w oparciu o następujące elementy: produkt i cena, dystrybucja i promocja, charakterystyka odbiorców i konkurentów.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Plan działalności operacyjnej
Plan działalności operacyjnej stanowi ilościową formę planu produkcji wyrobów lub planu świadczenia usług. W planie działalności operacyjnej określa się przed wszystkim takie zagadnienia jak: technologia produkcji (lub usług), nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania, Zaopatrzenie, działanie związane z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami prowadzonej działalności firmy.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Plan organizacji, zarządzania, zatrudnienia oraz głównych zamierzeń
Plan organizacji i zarządzania dla małego przedsiębiorcy ogranicza się do schematu organizacyjnego oraz krótkiej charakterystyki głównych funkcji zarządzania jakimi są: planowanie, organizacja, motywowanie, kontrola. Plan zatrudnienia stanowi plan struktury zatrudnienia pracowników oraz określenie stawek miesięcznych wynagrodzeń. Harmonogram głównych zamierzeń zawiera opis głównych celów przedsiębiorstwa oraz celów cząstkowych do zrealizowania w okresie, na który przygotowano plan, wraz z określeniem terminów ich realizacji.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Plan i ocena finansowa Plan finansowy można przedstawić jako dwa zestawienia: planu rachunku wyników, planu przepływów pieniężnych. Z uwagi na większą przejrzystość biznes planu warto opracować odrębne zestawienia: planu przychodów, kosztów i nakładów inwestycyjnych. W oparciu o powyższe zestawienia można przygotować ocenę finansową w biznes planie pozwalającą przede wszystkim: ocena poziomu i dynamiki zysku netto oraz przepływów pieniężnych netto. Jako wskaźnik finansowy wykorzystuje się zazwyczaj wskaźnik rentowności sprzedaży.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 … ciąg dalszy nastąpi ;)
Właśnie przymierzasz się do napisania Biznes Planu? Świetnie! W kolejnym odcinku bliżej przyjrzymy się Analizie SWOT Szanse… Zagrożenia… po co nam to wszystko?      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… BIZNES PLAN Część 18"

Podobne prezentacje


Reklamy Google