Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowa obsługa magazynu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowa obsługa magazynu."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowa obsługa magazynu

2 Do zadań tych programów należy:
Do obsługi magazynów oraz zarządzania ruchem towarów w magazynach służą programy specjalistyczne Do zadań tych programów należy: zarządzanie kartoteką towarów, wystawianie, edycja, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych, sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak stany magazynowe, bilans, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów, inwentaryzacja magazynowa, przyjęcie i dystrybucja towarów.

3 System magazynowy umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu, takich, jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne, korekty i zwroty magazynowe, zwroty opakowań. Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego może być generowany odpowiedni dokument księgowy.

4 Każda nowa partia towaru jest w systemie rejestrowana, wraz z podstawowymi danymi jak ilość w partii, ceny, możliwe jest również nadanie numeru partii. Ponadto każdy towar w partii może posiadać własny numer seryjny. Wszystkie partie mogą być następnie przeglądane, dostępna jest historia wszystkich przyjęć i wydań wraz z cenami, datami, oraz informacjami o użytkownikach sporządzających poszczególne dokumenty. System zapewnia zatem pełną kontrolę wszystkich operacji magazynowych.

5 Kartoteka towarów Dla towarów gromadzone są wszystkie podstawowe informacje jak: nazwa, numery katalogowe, w tym numer kreskowy, ceny, stan minimalny, stawkę VAT, jednostkę miary, minimalną marżę, rozmieszczenie w magazynie, opis, listę dostawców, producentów, odbiorców wraz z cenami.

6 Raporty magazynowe szczegółowych informacji na temat stanów magazynowych towarów w poszczególnych magazynach i jednostkach organizacyjnych, szczegółowe zestawienia wszystkich dokumentów magazynowych w podziale na przyjęcia, wydania, lub wg ustalonych przez użytkownika kryteriów, historię stanów, bilans magazynowy, raport stany-obroty, raportowanie operacji dotyczących obsługi kompletów, historię numerów seryjnych, listę kontrolną towarów umożliwiającą analizę zbiorczą danych definicyjnych towarów.

7 Inwentaryzacja magazynu
Jest to spis materiałów z natury znajdujących się w magazynie. Z kolei system komputerowy pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów spisów z natury, ich rejestrację po przeprowadzonej kontroli, oraz sam wykaże różnice pomiędzy stanem magazynowym wynikającym z zarejestrowanych w systemie operacji, a faktycznym stanem zastanym w magazynie. Na końcu system sporządza dokumenty różnic (nadwyżki i niedobory). Wszystkie dokumenty mogą być przeglądane także po zakończeniu inwentaryzacji.

8 Operator poruszając się po magazynie sczytuje kody lokalizacji, kody z towarów oraz wprowadza ilość towarów w danej lokalizacji. Po przesłaniu danych zebranych podczas inwentaryzacji do komputera następuje porównanie tych danych ze stanem ewidencyjnym. 

9 Typy dokumentów magazynowych:
PZ - Przyjęcie z zewnątrz. Zwiększa ilość towaru na stanie, wymaga podania kontrahenta, od którego przyjmowany jest towar, WZ - Wydanie na zewnątrz. Zmniejsza ilość towaru na stanie, wymaga podania kontrahenta, dla którego wydawany jest towar,

10 PW - Przyjęcie wyrobu. Zwiększa ilość towaru na stanie, nie wymaga podania kontrahenta, od którego pochodzi towar, RW - Rozchód wewnętrzny. Zmniejsza ilość towaru na stanie, nie wymaga podania kontrahenta, dla którego przeznaczony jest towar,

11 IN - Inwentaryzacja. Nie wymaga podania kontrahenta
IN - Inwentaryzacja. Nie wymaga podania kontrahenta. Pozwala na dokonanie inwentaryzacji ilości towaru na stanie. Po dokonaniu inwentaryzacji danego towaru stan magazynowy tego towaru jest równy jego ilości wpisanej w dokumencie inwentaryzacji, tzn. na jego stan nie wpływają pozostałe dokumenty magazynowe wpisane do dnia dokonania inwentaryzacji włącznie.

12 MM - Przesunięcie międzymagazynowe
MM - Przesunięcie międzymagazynowe. Wykorzystywany dla opcji wielu magazynów FIFO. Pozwala na przesunięcie towaru z jednego magazynu do innego. Nie wpływa na sumaryczną ilość towaru we wszystkich magazynach. Wpływa na ilości towarów w magazynach powiązanych tym dokumentem. Najczęściej wykorzystywany jest w celu przeniesienia partii towaru z magazynu, do którego został dokonany zakup towaru, do innych magazynów zdefiniowanych przez użytkownika.

13 Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku
Dziękujemy za uwagę Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

14 Źródło: http://www.isof.pl/moz_magazyn.hdb www.skk.com.pl


Pobierz ppt "Podstawowa obsługa magazynu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google