Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 5

2 Zakres dokumentacji przy ryczałcie … W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu, podatnik jest obowiązany do: prowadzenia dokumentacji przychodów, przechowywania wystawionych rachunków i faktur, prowadzenia ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, dodatkowo w przypadku zatrudniania pracowników, konieczne jest dokumentowanie tego faktu. Prowadzona ewidencja przychodów jest podstawą wyliczenia podatku za dany okres. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Zakres dokumentacji przy ryczałcie … c.d. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje do dnia, od którego ma miejsce opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to znaczy: od początku roku podatkowego, w przypadku kontynuowania działalności, od dnia osiągnięcia pierwszego przychodu, w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie roku podatkowego). Nie są przewidziane żadne zwolnienia od prowadzenia działalności, za wyjątkiem osiągania wyłącznie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy lub podobnych umów, jeśli wysokość przychodów wynika z pisemnej umowy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Zakres dokumentacji przy ryczałcie … c.d. Jeśli Urząd Skarbowy zakwestionuje rzetelność prowadzonej ewidencji, określa wartość niezaewidencjonowanego przychodu w drodze oszacowania i stosuje do niego stawkę sankcyjną podatku, w wysokości pięciokrotności stawek ryczałtowych, jednak nie więcej niż 75%. Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać wystawione rachunki i faktury przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wystawione. Dodatkowo powinni sporządzać remanent, tj. spis z natury towarów, materiałów, wyrobów gotowych, półfabrykatów, produkcji w toku, braków i odpadów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Zakres dokumentacji przy ryczałcie … c.d. Spis z natury przeprowadzany jest: na dzień wprowadzenia ewidencji, koniec roku podatkowego, w przypadku zmiany wspólnika lub umowy spółki, na dzień likwidacji. Pomocne przy dokonywaniu spisu z natury jest przechowywanie dokumentów zakupu elementów poddanych spisowi. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Zakres dokumentacji przy ryczałcie … c.d. Podatnicy opodatkowani ryczałtem są również zobowiązani do posiadania ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ze względu na odrębne opodatkowanie sprzedaży tych środków. Dodatkowo wprowadzony został obowiązek ewidencji wyposażenia, tj. składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, niezaliczonych do środków trwałych, o wartości zakupu powyżej 1500 zł. Zwolnienie od wskazanej ewidencji dotyczy podatników uzyskujących przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub podobnych umów, w zakresie środków trwałych i wyposażenia wykorzystywanego to tej działalności. W przypadku zatrudniania pracowników istnieje również obowiązek ewidencji zatrudnienia i prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Zakres dokumentacji przy ryczałcie … c.d. W przypadku opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie są wyróżniane koszty uzyskania przychodów, jednak przechowywanie dokumentów zakupu może być korzystne dla podatnika, chociażby w związku z koniecznością przeprowadzania remanentu czy w przypadku utraty warunków do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Terminy opłacania podatku i składania deklaracji Przedsiębiorcy są zobowiązani bez wezwania Urzędu Skarbowego dokonywać miesięcznej kalkulacji i płatności podatku, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, zaś za grudzień do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego. Istnieje również możliwość dokonywania wpłat podatku w okresach kwartalnych, jednak taka możliwość dotyczy jedynie tych podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 tysięcy Euro. Do 31 stycznia przedsiębiorca jest obowiązany jest złożyć roczną deklarację PIT 28 zawierającą informację o przychodach uzyskanych w ramach działalności opodatkowanej podatkiem ryczałtowym, wyliczonym podatku oraz ewentualnych odliczeniach. Istnieje możliwość złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. przez Internet. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Zawieszenie działalności a ryczałt ewidencjonowany Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, podatnicy mogą zawiesić działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy, przy zachowaniu określonych warunków np. braku zatrudniania pracowników. W tym czasie, podatnik może uzyskiwać przychody jedynie z czynności dokonanych przez zawieszeniem działalności, nie może prowadzić działalności ani uzyskiwać bieżących przychodów, natomiast może uzyskiwać przychody ze zbycia majątku i wyposażenia. Uzyskiwanie przychodów w okresie zawieszenia wiąże się z koniecznością dokonania rozliczenia podatkowego. Przychody uzyskane w trakcie danego roku podatkowego w okresie zawieszenia, powinny być rozliczone po zakończeniu danego roku, tj. do 31 stycznia roku następnego. Rozliczenie wiąże się ze złożeniem rocznego zeznania. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach opowiemy trochę na temat następujących zagadnień: plusy i minusy stosowania ryczałtu, kasa fiskalna przy ryczałcie, ryczałt a podatek VAT itp… - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. 1-go Sierpnia 29 | 02-134 Warszawa |tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google