Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach wydz. Ekonomii i Zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach wydz. Ekonomii i Zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach wydz. Ekonomii i Zarządzania
Ewidencje sprzedaży Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach wydz. Ekonomii i Zarządzania mgr Dorota Mirosław Styczeń 2013r

2 Ewidencja sprzedaży Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Dz.U. z 2003r Nr 152 poz. 1475 Kto prowadzi ewidencję: Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy powierzyli prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów do biura rachunkowego, nie ewidencjonujący obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, Podatnicy prowadzący przedsiębiorstwo wielozakładowe, Podatnicy prowadzący działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego, Podatnicy samodzielnie prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, lecz dokonują zapisów na podstawie zestawień zbiorczych.

3 Ewidencja sprzedaży Ewidencja zgodnie z §8 Rozporządzenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: - numer kolejny wpisu, - datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami, - kwotę tego przychodu.

4 Wzór ewidencji sprzedaży
Dane podatnika EWIDENCJA SPRZEDAŻY Karta nr ……. z dnia …………. Numer kolejny wpisu Data uzyskania przychodu Kwota przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami 1 2 Suma strony Przeniesienie z poprzedniej strony Suma za miesiąc

5 Ewidencja sprzedaży Wpisy w ewidencji winny być dokonywane za każdy dzień, z tym że nie mogą one być dokonane później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W ewidencji winna znaleźć się rubryka, w której zamieszczona będzie wartość sprzedaży obliczona narastająco od początku roku. Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję sprzedaży i kolejno ponumerować jej karty.

6 Ewidencja sprzedaży dla podatników ewidencjonujących obrót przy użyciu kasy fiskalnej
Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży nie dotyczy podatników, którzy ewidencjonują obrót przy użyciu kas fiskalnych. Dokonują oni zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie danych wynikających z dobowych raportów. Zapisy te mogą być dokonywane na koniec każdego miesiąca w terminie umożliwiającym rozliczenie się z urzędem skarbowym.

7 Dzienne zestawienie powinna zawierać co najmniej następujące dane:
Ewidencja sprzedaży dla podatników ewidencjonujących obrót przy użyciu kasy fiskalnej Dzienne zestawienie powinna zawierać co najmniej następujące dane: - numer kolejny wpisu, - numer unikatowy pamięci fiskalnej, - numer i datę raportów dobowych, - wynikająca z raportów łączną kwotę należności (przychodu) pomniejszoną o łączna kwotę podatku.

8 Ewidencja sprzedaży dla podatników ewidencjonujących obrót przy użyciu kasy fiskalnej
Dane podatnika EWIDENCJA Karta nr….. SPRZEDAŻY z dnia …….. Numer kolejny wpisu Data uzyskania przychodu Przychód nieudokumentowany Przychód udokumentowany fakturami lub rachunkami Przychód opodatkowany podatkiem VAT Obrót dzienny razem Obrót narastająco od początku roku 1 2 Suma strony Przeniesienie z poprzedniej strony Suma za miesiąc


Pobierz ppt "Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach wydz. Ekonomii i Zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google