Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KORZYSTANIE Z INTERNETU – przemiany i konsekwencje dla u ż ytkowników INTERNET A SZANSE Ż YCIOWE I NIERÓWNO Ś CI SPO Ł ECZNE - problem 'cyfrowego wykluczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KORZYSTANIE Z INTERNETU – przemiany i konsekwencje dla u ż ytkowników INTERNET A SZANSE Ż YCIOWE I NIERÓWNO Ś CI SPO Ł ECZNE - problem 'cyfrowego wykluczenia."— Zapis prezentacji:

1 KORZYSTANIE Z INTERNETU – przemiany i konsekwencje dla u ż ytkowników INTERNET A SZANSE Ż YCIOWE I NIERÓWNO Ś CI SPO Ł ECZNE - problem 'cyfrowego wykluczenia

2 Cyfrowy podział (digital divide) różnice w dostępie i korzystaniu z komputerów i internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym (wykształceniu, dochodach, zawodzie), pomiędzy osobami na różnych etapach życia, mężczyznami i kobietami, a także pomiędzy różnymi regionami i krajami bardziej i mniej rozwiniętymi; nierówności w zdolności do oceny jakości informacji; nierówności w samym Internecie.

3 Wymiary cyfrowych nierówności 1. Środki techniczne 2. Autonomia życia 3. Sposób wykorzystania internetu 4. Wsparcie społeczne 5. Kompetencje techniczno-kulturowe

4 Cyfrowe wykluczenie różnice związane z dostępem, faktem oraz umiejętnościami korzystania, które prowadzą do społecznego i ekonomicznego wykluczenia.

5 Bariery 1. Brak dostępu do komputerów i internetu 2. Bariery finansowe 3. Brak motywacji 4. Brak wiedzy i umiejętności

6 Geografia Internetu

7 Korzystanie z internetu na świecie: 1 733 993 741 osób (25,6% populacji) – dane z września 2009 (http://www.internetworldstats.com/stats.htm) ponad połowa Polaków w wieku 16 i więcej lat (51,4 proc.) przyrost użytkowników internetu jest systematyczny i wynosi około 8,5-9 punktów procentowych w okresie dwóch lat.

8 Użytkownicy internetu na świecie

9 Wskaźnik penetracji Internetu

10

11

12 % populacji – Europa

13

14 Procent osób w wieku 16 i więcej lat korzystających z nowoczesnych technologii komunikacyjnych w latach 2003-2009.

15 Sposoby łączenia z internetem

16 Procent gospodarstw domowych z dostępem do internetu

17 Przyczyny braku dostępu do internetu: internet nie jest mi potrzebny (50%) brak odpowiedniego sprzętu (36,6%) wysokie koszty dostępu (31,6%) brak umiejętności korzystania (28,6%)

18 Dwie Polski Z internetu korzysta 53% mężczyzn i 47% kobiet.

19 Struktura wieku wśród internautów i osób niekorzystających z internetu

20

21 Struktura wykształcenia wśród internautów i osób niekorzystających z internetu

22

23 Status społeczno zawodowy a korzystanie z Internetu Prac. sektora publicznego76,4% Prac. sektora prywatnego66,3% Prywatni przedsiębiorcy80,5% Rolnicy25,3% Renciści20,3% Emeryci13,3% Uczniowie i studenci93,7% Bezrobotni40,9% Inni bierni zawodowo40,9%

24 Wielkość miejscowości zamieszkania Miasta powyżej 500 tys.67,3% Miasta 200-500 tys.64,3% Miasta 100-200 tys.60,6% Miasta 20-100 tys.54,9% Miasta poniżej 20 tys.50,2% Wieś38%

25 Aktywność zawodowa internautów i osób niekorzystających 15,7 proc. internautów znalazło lepiej płatną pracę lub dodatkową internauci znacznie częściej podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności (24 proc. z nich zdobyło nowe kwalifikacje, podczas gdy wśród osób, które z sieci nie korzystają było to zaledwie 3,5 proc.) w okresie ostatniego roku awansowało trzy razy więcej pracujących użytkowników, niż osób niekorzystających Internauci znacznie częściej zaczynają własną działalność gospodarczą

26 Relacje i zaangażowanie społeczne a internet Osoby korzystające z internetu mają większą liczbę przyjaciół Użytkownicy internetu wykazują także większe zaufanie do innych ludzi Znacznie częściej w sytuacjach trudnych mobilizują się do działania. znacznie częściej angażują się na rzecz społeczności lokalnej Znacznie częściej biorą udział w różnego rodzaju zebraniach publicznych

27 Różnice między internautami a osobami niekorzystającymi z internetu w sposobach radzenia sobie z kłopotami i trudnymi sytuacjami w życiu.

28 Różnice między internautami a osobami niekorzystającymi z internetu pod względem aktywności społecznej

29 Spędzanie czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze i religijność

30 Wykorzystanie komputerów

31

32

33 Sposoby korzystania z internetu

34 Wymiary nierówności związane z dostępem i korzystaniem z Internetu ZAGROŻENIA WIEDZA SZANSEEKONOM. KAPITAŁSPOŁECZNY KORZYŚCI

35 Umiejętności korzystania z Internetu Wyszukiwanie informacji Ocena przydatności i wiarygodności informacji Zdolność do wykorzystania informacji

36 Umiejętności korzystania z Internetu Wyszukiwanie informacji Ocena przydatności i wiarygodności informacji Zdolność do wykorzystania informacji


Pobierz ppt "KORZYSTANIE Z INTERNETU – przemiany i konsekwencje dla u ż ytkowników INTERNET A SZANSE Ż YCIOWE I NIERÓWNO Ś CI SPO Ł ECZNE - problem 'cyfrowego wykluczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google