Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(na podstawie badań ankietowych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(na podstawie badań ankietowych)"— Zapis prezentacji:

1 (na podstawie badań ankietowych)
Zastosowanie Internetu i technik komputerowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na podstawie badań ankietowych)

2 Hipoteza badawcza: Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wzrasta zainteresowanie edukacją prowadzoną na odległość, za pośrednictwem komputerów, z wykorzystaniem Internetu.

3 Cele wizyt w Internecie:
komunikacja informacja edukacja rozrywka

4 Informacje poszukiwane w Internecie przez uczących się języka polskiego
85% 40% 27% 20% 5% Znaczenie słów Pisownia Reguły gramatyczne Ćwiczenia Wymowa

5 Pozostałe informacje szukane przez uczących się na stronach internetowych:
historia Polski polska kultura geografia Polski podręczniki do nauki języka polskiego słowniki

6 Kompetencje, które uczący się chcieliby rozwijać za pośrednictwem Internetu
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Czytanie ze zrozumieniem Słuchanie ze Mówienie Pisanie Słownictwo Gramatyka

7 Kompetencje, które uczący się chcieliby rozwijać za pośrednictwem kursu multimedialnego
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1 Czytanie ze zrozumieniem Pisanie Mówienie Słuchanie ze Gramatyka Słownictwo

8 Wiarygodność i miarodajność testowania za pośrednictwem Internetu – opinie
48% 44% 4% 0% Raczej nie Raczej tak Nie wiem Zdecydowanie tak nie

9 Wiarygodność i miarodajność testowania za pośrednictwem Internetu
Testy powinny zawierać pytania, na które prawidłowa odpowiedź jest w jak najmniejszym stopniu przypadkowa i trudna do szybkiego odnalezienia w pomocach.

10 Efektywność e-learningu w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym
52% 24% 16% 8% 0% Raczej nie Nie wiem Raczej tak Zdecydowanie tak nie

11 Ocena kursu na podstawie wyników nauczania
Wiarygodność ewaluacji => zestawienie kursów online z tradycyjnymi - ta sama treść, różne sposoby przekazu. Brak oceny – potrzeba przeprowadzenia badań.

12 Kompetencje kształcone za pośrednictwem kursów multimedialnych – zestawienie oczekiwań studentów i lektorów 100% 90% 80% 70% 60% Uczący się 50% 40% 30% Lektorzy 20% 10% 0% 1 Lektorzy 2 3 4 Uczący się 5 6 1 2 3 4 5 6 Uczący się 66% 58% 61% 33% 57% 39% Lektorzy 95% 79% 63% 58% 37% 37% [1- słownictwo, 2- słuchanie ze zrozumieniem, 3- gramatyka, 4- czytanie ze zrozumieniem, 5 -mówienie, 6- pisanie]

13 Potrzeba korzystania z komputera i Internetu podczas zajęć – deklaracje uczących się i lektorów
70% 60% 50% Lektorzy 40% 30% Uczący się 20% 10% 0% Uczący się 1 2 3 Lektorzy 4 5 1 2 3 4 5 Lektorzy 64% 32% 4% 0% 0% Uczący się 20% 43% 25% 1% 10% [1- zdecydowanie tak, 2- raczej tak, 3- nie wiem, 4- zdecydowanie nie, 5- raczej nie]

14 Najczęściej pojawiające się uzasadnienia
przeciw urozmaicenie procesu kształcenia, łatwiejsze zdobywanie informacji z zakresu gramatyki i ortografii oraz kultury i historii, możliwość korzystania z ćwiczeń interaktywnych, dostęp do bieżących informacji możliwość nauki w każdym miejscu na świecie. brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącym oraz innymi uczącymi się, konieczność poświęcenia na naukę większej ilości czasu, obecność na stronach internetowych wielu niepoprawnych tekstów i materiałów.

15 Zalety szkoleń tradycyjnych i e-learningowych


Pobierz ppt "(na podstawie badań ankietowych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google