Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Emerytury pomostowe Badanie SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Emerytury pomostowe Badanie SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska"— Zapis prezentacji:

1 Emerytury pomostowe Badanie SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

2 Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska
Niemal 2/3 osób w wieku lat popiera utrzymanie obecnych przywilejów dotyczących wcześniejszych emerytur. Częściej za likwidacją obecnych przywilejów są mężczyźni, osoby posiadające stałą pracę, osoby o wyższym statusie społeczno-zawodowym, mieszkańcy największych miast oraz rolnicy indywidualni. Czy uważasz, że powinniśmy utrzymać obecne przywileje wcześniejszego emerytur dla niektórych grup pracowników? Podstawa: Osoby w wieku lat – N=1002 Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

3 Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska
Ponad 40% osób deklaruje, że nie wie, jaką część osób odchodzących na emeryturę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Brak wiedzy deklarują najczęściej osoby najmłodsze oraz najsłabiej wykształcone. Jedynie 5% osób uważa, że wśród osób przechodzących na emeryturę, więcej niż połowa, to osoby w wieku produkcyjnym. Są to przede wszystkim mieszkańcy największych miast, dyrektorzy i wolne zawody oraz osoby bezrobotne. Jak Pan(i) sądzi ile osób spośród tych, którym ZUS w ubiegłym roku po raz pierwszy przyznał prawo do emerytury stanowią osoby w wieku produkcyjnym (mają mniej niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)? Podstawa: Osoby w wieku lat – N=1002 Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

4 Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska
Połowa osób w wieku lat uważa, że finansowanie wcześniejszych emerytur nie powinno pochodzić z ich składek. Częściej są to osoby z najstarsze, z wykształceniem podstawowym, mieszkające na wsi, uczące się / studiujące, bezrobotni i pracownicy niewykwalifikowani, ale również właściciele firm. Jedynie 8% osób jest skłonnych przeznaczać na finansowanie wcześniejszych emerytur więcej niż 100 zł. miesięcznie. Jaką część płaconych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne jesteś gotów przeznaczać miesięcznie na finansowanie innym pracownikom wczesnych emerytur? Podstawa: Osoby w wieku lat – N=1002 Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

5 Poparcie dla wcześniejszych emerytur bez świadomości kosztów
Po podaniu informacji o rzeczywistych kosztach finansowania wcześniejszych emerytur, stopień poparcia dla tego typu świadczeń spada o 1/3. Jeszcze wyraźniejszy jest spadek w przypadku osób, które zdecydowanie popierają wcześniejsze emerytury. Mimo znajomości rzeczywistych kosztów finansowania nadal 45% osób popiera tę formę przechodzenia na emeryturę. W 2007 roku wszystkie emerytury i świadczenia przedemerytalne dla osób w wieku produkcyjnym kosztowały każdą osobę pracującą i płacącą składki do ZUS ok. 175 zł miesięcznie. Czy uważa Pan/Pani, że powinniśmy utrzymać obecne przywileje wcześniejszego odchodzenia z rynku pracy dla niektórych grup pracowników? Podstawa: Osoby w wieku lat – N=1002 Poparcie dla wcześniejszych emerytur po podaniu informacji o rzeczywistych kosztach Poparcie dla wcześniejszych emerytur bez świadomości kosztów Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

6 Poparcie dla wcześniejszych emerytur bez świadomości kosztów
Po uświadomieniu sobie kosztów finansowania wcześniejszych emerytur, poparcie dla tego typu świadczeń spada najsilniej wśród osób najstarszych, osób z wykształceniem podstawowym, robotników niewykwalifikowanych, emerytów / rencistów i bezrobotnych. Poparcie dla wcześniejszych emerytur po podaniu informacji o rzeczywistych kosztach Poparcie dla wcześniejszych emerytur bez świadomości kosztów zmiana Ogółem Płeć respondenta mężczyzna kobieta Kategoria wieku (4 kategorie) 15-24 lata 25-39 lat 40-59 lat 60 lub więcej Poziom wykształcenia (4 kategorie) podstawowe zasadnicze zawodowe średnie ponadśrednie Aktualny status społeczno-zawodowy dyrektorzy, wolne zawody pozostali umysłowi właściciele firm robotnicy wykwalifikowani robotnicy do prac prostych rolnicy indywidualni emeryci/renciści studenci/uczniowie bezrobotni zajmujący się domem Wielkość miejscowości (4 kategorie) wieś miasta do 100 tys. miasta tys. miasta ponad 500 tys. Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska


Pobierz ppt "Emerytury pomostowe Badanie SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google