Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I ETAP Zakres Projektu: Budowa 4 Hospotów w centrum miasta Grodzisk Mazowiecki. Realizacja Projektu : 28 czerwiec 2008 – 30 wrzesień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I ETAP Zakres Projektu: Budowa 4 Hospotów w centrum miasta Grodzisk Mazowiecki. Realizacja Projektu : 28 czerwiec 2008 – 30 wrzesień 2008."— Zapis prezentacji:

1

2 I ETAP Zakres Projektu: Budowa 4 Hospotów w centrum miasta Grodzisk Mazowiecki. Realizacja Projektu : 28 czerwiec 2008 – 30 wrzesień 2008

3 X 2008 – postępowanie przetargowe na dostawę, montaż i utrzymanie urządzeń niezbędnych do transmisji sygnału WiFi oraz świadczenie usługi transmisji danych, dostępu do Internetu oraz wsparcia użytkowników przez okres trzech lat dla Gminy Grodzisk Maz. 20 listopada 2008 r. – podpisanie umowy pomiędzy Gminą Grodzisk Maz. a firmą Netia S.A.

4 Użytkownicy przechodzą proces rejestracji wypełniając dane na formularzu rejestracyjnym – przy pierwszym logowaniu. Po zarejestrowaniu każdy użytkownik może korzystać bezpłatnie z sieci WiFi Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać regulaminu korzystania z bezpłatnego Internetu co potwierdza w procesie rejestracji do sieci. Szybkość została ograniczona do 256 kbps, z blokowaniem ruchu P2P i stron erotycznych. Zasada działania, proces rejestracji

5 Zasięg grodziskiej sieci W zasięgu działania bezprzewodowej sieci grodziskiej jest około 25% obszaru zabudowanego Gminy oraz około 30 % mieszkańców Gminy

6 15 maja 2009 w sieci zarejestrowanych było 575 użytkowników. Liczba użytkowników rośnie liniowo – po oddaniu 4 nowych HS średnio uzyskaliśmy około 70 zarejestrowanych osób na 1 Hotspot W maju użytkownicy ściągali średnio ~ 1,3 GB danych dziennie; w wybranych dniach znacząco przekraczając 1GB (max ~1,7 GB dziennie, uwaga: P2P zablokowane!), Dzienna liczba sesji Internetowych: –od lipca 2008 do maja 2009: średnio 166 sesji, za ostatni miesiąc - średnia 208 sesji. Zarejestrowani użytkownicy

7 DOMOWY DOSTĘP DO INTERNETU DROGĄ DO BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

8 Całkowite wydatki na realizację projektu: 1 344 360 zł Czas trwania projektu: Lata 2009 – 2012 Liczba gospodarstw docelowo objętych projektem: 100 gospodarstw domowych Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto szkolenia oraz catering będą dofinansowane w ramach mechanizmu Cross-financing, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Działania projektu: Zapewnienie sprzętu teleinformatycznego (1 komputer na gospodarstwo domowe); Podłączenie sprzętu do sieci Internet w gospodarstwach domowych; 80 godzin szkoleń w zakresie obsługi komputera i Internetu; Serwisowanie sprzętu. Zakup oprogramowania do komputerów: Catering na szkoleniach. Inne wydatki kwalifikowalne: Koszty związane z zarządzaniem projektem (m.in. wynagrodzenia dla pracowników, audyt zewnętrzny); Działania związane z promocją projektu; Koszty administracyjne. Cel ogólny projektu: Zapewnienie mieszkańcom gminy Grodzisk Mazowiecki, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dostępu do domowego odbioru Internetu

10 Wybór uczestników projektu zostanie przeprowadzony metodą losową. W trakcie losowania zostanie wytypowanych 100 gospodarstw domowych, w tym: 30 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; 30 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; 30 przedstawicieli dzieci i młodzieży uczącej się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów szkolnych; 10 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.


Pobierz ppt "I ETAP Zakres Projektu: Budowa 4 Hospotów w centrum miasta Grodzisk Mazowiecki. Realizacja Projektu : 28 czerwiec 2008 – 30 wrzesień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google