Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki konkursów ogłaszanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu: VI; VII; VIII i IX (po 1 kwietnia 2009r)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki konkursów ogłaszanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu: VI; VII; VIII i IX (po 1 kwietnia 2009r)"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki konkursów ogłaszanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu: VI; VII; VIII i IX (po 1 kwietnia 2009r)

2 Wyniki konkursów ze szczególnym uwzględnieniem oceny spełnienia standardu minimum – Priorytet VI Działanie/ Poddziałanie Nr konkursu Termin ogłoszenia i zakończenia konkursu Liczba wniosków podlegających ocenie merytorycznej Liczba wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie standardu minimum % 6.2 1/POKL/6.2/09 30.04. 09 - 10.06.09 481735 8.2.1 1/POKL/8.2.1/09 29.05. 09 - 03.07.09 16425

3 Wyniki konkursów ze szczególnym uwzględnieniem oceny spełnienia standardu minimum – Priorytet VII Działanie/ Poddziałanie Nr konkursu Termin ogłoszenia i zakończeni a konkursu Liczba wniosków podlegających ocenie merytorycznej Liczba wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie standardu minimum % 7.2.1 1/POKL/7.2.1/09 30.06.09 - 31.07.09 361336 7.2.2 1/POKL/7.2.2/09 01.07.09 - 31.07.09 18211

4 Wyniki konkursów ze szczególnym uwzględnieniem oceny spełnienia standardu minimum – Priorytet IX Działanie/ Poddziałanie Nr konkursu Termin ogłoszenia i zakończeni a konkursu Liczba wniosków podlegających ocenie merytorycznej Liczba wniosków odrzuconych na etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie standardu minimum % 9.3 1/POKL/9.3/09 30.06.09 - 26.01.10 231148 9.4 1/POKL/9.4/09 10.09.09 - 26.01.10 482042 9.5 1/POKL/9.5/09 10.09.09 - 23.10.09 2127937 9.6 1/POKL/9.6/09 30.09.09 - 06.11.09 3267

5

6 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy - włącz a nie w równym stopniu dziewczynek i chłopców do każdego rodzaju zajęć (komputery, matematyka, języki obce, prace techniczne, podstawy gotowania, przedmioty humanistyczne); brak podziału na zawody dla kobiet i mężczyzn w znaczeniu otwartego dostępu Przekazywanie dzieciom i młodzieży niestereotypowej wiedzy oraz pokazywanie szerokiego niezależnego od płci spektrum możliwych wyborów życiowych - niestereotypowy przekaz kierowany do uczennic i uczniów, dodatkowe zajęcia równościowe Jak likwidować bariery równości w edukacji – przykłady działań równościowych

7 Zapewnienie, że uczennice i uczniowie mogą uczestniczyć w równym stopniu w oferowanych zajęciach i otrzymać wsparcie jednakowej jakości Wprowadzenie dodatkowych zajęć poświęconych kwestiom równości płci, stereotypom i rozwiązywaniu problemów bez użycia przemocy (nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami, dyskryminacją, wykluczeniem, uprzedzeniami, szykanowaniem w relacjach z rówieśnikami/rówieśniczkami; poruszanie kwestii szacunku dla płci i kształtowania partnerskich relacji między płciami). Zaangażowanie rodziców obu płci w życie szkoły (w szczególności ojców/opiekunów).

8 Karta oceny merytorycznej Instrukcja do standardu minimum zawarta w Instrukcji do Wniosku o dofinansowanie Zasad równości szans kobiet i mężczyzn FAQ Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL poradnik Równość szans – materiały przydatne przy pisaniu wniosku

9 Dane kontaktowe Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Gen. F. Kleeberga 20 Tel. 085 65 48 260 Fax. 085 65 48 201

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyniki konkursów ogłaszanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Priorytetu: VI; VII; VIII i IX (po 1 kwietnia 2009r)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google