Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki w przedsiębiorstwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki w przedsiębiorstwie"— Zapis prezentacji:

1 Podatki w przedsiębiorstwie
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

2 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podlegają mu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, także gdy działalność prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych oraz spółki partnerskiej, której wspólnikami są osoby wykonujące wyłącznie wolny zawód, jeżeli spełnili wymóg przychodowy

3 LIMIT PRZYCHODÓW LIMIT 2009 – 506 625 zł LIMIT 2010 – 633 420 zł
Uzyskali przychody niższe niż 150 tys. euro według średniego kursu NBP z dnia 1.10 roku poprzedzającego rok podatkowy LIMIT 2009 – zł ( x 3,3775) LIMIT 2010 – zł ( x 4,2228) Jeśli przychód z ubiegłego roku wyższy, to nie można się rozliczać ryczałtem a na zasadach ogólnych (od powróciła zasada przechodzenia na zasady ogólne w kolejnym roku podatkowym a nie w miesiącu po przekroczeniu, jak w 2008)

4 Jeśli przychód podatnika nie przekroczy
euro – według kursu na roku podatkowego, w kolejnym roku można prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Jeśli powyżej euro – w kolejnym roku pełna księgowość ( – x3,4083= zł) – x4,2226= zł

5 WAŻNE W formie ryczałtu nie mogą być opodatkowani właściciele aptek, lombardów, kantorów wymiany walut, wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym

6 EWIDENCJA: przychodów; środków trwałych i WNiP; wyposażenia;
Posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów; Imienne indywidualne karty wynagrodzeń

7 PISEMNE OŚWIADCZENIE Do 20 stycznia roku podatkowego- w przypadku kontynuacji działalności Przed rozpoczęciem działalności – w przypadku rozpoczęcia jej w trakcie roku podatkowego (nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu) Jeżeli do jednostka nie zgłosi likwidacji działalności lub zmiany na inną formę opodatkowania, przyjmuje się, że dalej jest to ryczałt

8 W spółce oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

9 Terminy podatkowe: Podatek – do 20. kolejnego miesiąca
za grudzień – do 31 stycznia Roczne zeznanie do 31 stycznia

10 (obniżenia proporcjonalnie do udziału każdej stawki
Obniżenia przychodu: Zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne; Składki na rzecz organizacji, gdzie nasza przynależność jest obowiązkowa; Wydatki na rehabilitację osoby niepełnosprawnej; Darowizny na cele kultu religijnego (obniżenia proporcjonalnie do udziału każdej stawki w całości przychodów)

11 Stawki ryczałtu 20% Przychody w zakresie wolnych zawodów

12 Stawki ryczałtu 17% - usługi:
Reprodukcja komputerowych nośników informacji; Pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych; Pośrednictwo w handlu hurtowym; Wynajem samochodów osobowych; Pozyskiwanie personelu; Dezynfekcja i tępienie szkodników; Organizowanie targów, wystaw

13 Stawki ryczałtu 8,5% - usługi:
Gastronomiczne (z alkoholem pow.1,5%); Prowadzenie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; Zwalczanie pożarów i zapobieganie pożarom; Prowizje uzyskane od kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy; Wytwarzanie przedmiotów z materiału powierzonego przez zamawiającego

14 Stawki ryczałtu 5,5%: Działalność wytwórcza;
Prowizje z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych

15 Stawki ryczałtu 3%: Gastronomia (alkohol do 1,5%);
Usługi w zakresie handlu; Działalność rybaków morskich i zalewowych w okresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów;

16 Najem/dzierżawa Opodatkowanie zależy od tego, czy najem jest:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej; Poza działalnością i stanowi odrębne źródło przychodów (najem prywatny)

17 Najem/dzierżawa (1) W ramach prowadzonej działalności opodatkowany jest na zasadach ogólnych

18 Dodatkowa działalność:
Najem/dzierżawa (2) Dodatkowa działalność: Zasady ogólne; Ryczałt ( przychody nie przekroczą równowartości 4 tys. euro na 1.X roku poprzedniego – 8,5%; przekroczą – cała nadwyżka – 20%) ( kurs 3,3775 – zł na 2009) Od 1 stycznia 2010 r. stawka ryczałtu będzie stała – 8,5%, niezależnie od wysokości przychodów!


Pobierz ppt "Podatki w przedsiębiorstwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google