Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany system informacji warunkiem skutecznej aktywizacji zawodowej Osób Niepełnosprawnych 15 grudnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany system informacji warunkiem skutecznej aktywizacji zawodowej Osób Niepełnosprawnych 15 grudnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany system informacji warunkiem skutecznej aktywizacji zawodowej Osób Niepełnosprawnych 15 grudnia 2011 r.

2 O znaczeniu informacji w kontekście aktywizacji zawodowej ON mówią dwa dokumenty programowe: -Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020: istnieje potrzeba zintegrowania działań podejmowanych przez różne podmioty w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych o problemie niepełnosprawności o programach oraz instytucjach świadczących usługi. Informacje te przyczyniłyby się do budowania programów będących odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Dokumenty Programowe

3 -Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na 2011- 2016 formułuje Cel Operacyjny jako: -Aktywne współuczestnictwo podmiotów działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych w kreowaniu właściwej polityki społecznej. Mankamenty informacji dot. aktywizacji zawodowej ON: 1)wielość podmiotów uprawnionych do gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Dokumenty Programowe

4 -zbieranie danych na potrzeby własne MZON, PUP, MOPS (WUP, US, ROPS, WZON) -brak możliwości (a nawet zakaz) dalszego udostępniania i przetwarzania z uwagi na interesy osób niepełnosprawnych - wycinkowość danych np. zbieranie informacji o niepełnosprawnych w oderwaniu od ich sytuacji rodzinnej (majątkowej). Rezultatem jest znaczne utrudnienie w opracowaniu trafnej diagnozy i podjęcia skutecznej interwencji polegającej na zmianie położenia (np. znalezieniu pracy). Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Mankamenty informacji

5 Podobnie, pomimo zmian na lepsze, wadliwa jest informacja przydatna otoczeniu oraz samym niepełnosprawnym: -wczesna interwencja -wsparcie psychologiczne i pedagogiczne (rodzice, niepełnosprawni) -edukacja i szkolenia (rodzice, niepełnosprawni) - oferta III sektora - zapotrzebowanie rynku na zawody i specjalności adekwatne pod kątem całego wachlarzu niepełnosprawności. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Informacja dla niepełnosprawnych

6 1)Nadanie kwestii aktywizacji zawodowej najwyższego priorytetu w zakresie polityki społecznej w odniesieniu do kraju, województwa 2)Wciągnięcie do działań aktywizujących wszystkich kluczowych aktorów tego procesu: rodziny, opiekunów, specjalistów z zakresu medycyny, edukacji, ngos, pracodawców, związki zawodowe etc. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Co zrobić by wzajemny przepływ informacji o aktywizacji zawodowej był optymalny

7 3 ) poszerzanie taniej oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych dostosowanej do wieku beneficjentów (zwiększenie atrakcyjności pracowników). Wsparcie finansowe nie jest wystarczającym czynnikiem motywującym, 4) wzmacnianie III sektora (ngos) będącego elastycznym, innowacyjnym, nie bojącym się podejmowania ryzyka, reprezentantem oczekiwań niepełnosprawnych i ich rodzin. W krajach anglosaskich III sektor jest wypróbowanym aktorem w zakresie pośrednictwa pracy dla ON, 5) wypracowanie trwałej strategii komunikacyjnej wobec przedsiębiorców. Szczególne znaczenie mają działania wobec nowopowstałych firm, których nie stać na rozbudowę zespołów kadrowych (przydatne np. portale internetowe, bezpłatne konsultacje, upowszechnianie dobrych praktyk przewidziane w projekcie). Rolę skutecznych pośredników w przekazywaniu informacji o takich działaniach pełnią pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Co robić….

8 5 ) Tworzenie jak najszerszych partnerstw lokalnych (regionalnych) nastawionych na osiąganie określonych wskaźników zatrudnienia, 6) Upowszechnianie rzetelnej wiedzy o uprawnieniach i możliwościach prawnych dla osób niepełnosprawnych. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Co robić …

9 Jan Zieliński Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kontakt: tel. 32 77 40 638 www.niepelnosprawni.slaskie.pl e mail: niepelnosprawni@slaskie.plniepelnosprawni@slaskie.pl e mail: jzielinski@slaskie.pljzielinski@slaskie.pl Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Pobierz ppt "Zintegrowany system informacji warunkiem skutecznej aktywizacji zawodowej Osób Niepełnosprawnych 15 grudnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google