Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH."— Zapis prezentacji:

1

2 Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

3 Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI - WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW - WSPIERANIE ROZWOJU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW - WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYKNYCH I MODERNIZACYJNYCH W REGIONIE - WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYKNYCH I MODERNIZACYJNYCH W REGIONIE - WZMOCNIENIE LOKALNEGO PARTNERSTWA NA RZECZ ADAPTACYJNOŚCI - WZMOCNIENIE LOKALNEGO PARTNERSTWA NA RZECZ ADAPTACYJNOŚCI - WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW - WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW

4 Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH - ZMNIEJSZNIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIENIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH - - PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - - UPOWSZECHNIENIE FORMALNEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - - WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY - - ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH

5 Źródła informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki - strony internetowe Instytucji Pośredniczącej www. kujawsko-pomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl - strony internetowe Instytucji Zarządzającej www.funduszestrukturalne.gov.pl

6 KONTAKT – Instytucja Pośrednicząca Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udzielają pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, tel.( 056) 656 11 47 lub 656 11 46, pokój 209 i 210, (2 piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30 (we wtorki od 8.00 do 16.00), e-mail: efs@kujawsko-pomorskie.pl.

7 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Priorytet VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google