Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawski System Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawski System Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"— Zapis prezentacji:

1 Warszawski System Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
INFORMATOR

2 Urzędy, Instytucje, Organizacje działające na rzecz ONI
Aktualny sposób wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warszawie Urzędy, Instytucje, Organizacje działające na rzecz ONI Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ uczeń/ dorosły z niepełnosprawnością intelektualną Polityka zdrowotna Polityka społeczna Edukacja, w tym Poradnie P-P Sąd i policja WCPR w tym SCON Orzecznictwo PFRON Urząd Pracy WCIES, w tym punkty konsultacyjne przy placówkach oświatowych. Organizacje pozarządowe Szpitale , oddziały ginekologiczne Szpitale położnicze, pediatryczne Poradnie D OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Przedszkola, OREW Szkoły ogólnodostępne Szkoły integracyjne Szkoły specjalne OREW, DPS Od 0 do 3 lat Od 3 do 6 lat Od 6 do 25 lat Od 25 lat do wieku podeszłego Ośrodki Wsparcia ZAZ, Spółdzielnia Socjalna Otwarty rynek pracy Centrum DZWONI Mieszkanie chronione treningowe WTZ ŚDS DPS, Dom Rodzinny OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Żłobki Mieszkanie wspomagane

3 Bo Zbudujmy warszawski system wsparcia
osób z niepełnosprawnością intelektualną od urodzenia do wieku podeszłego. Dlaczego? Bo

4 A problemy ?… Nie ma w Warszawie skoordynowanego instytucjonalnie
systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin od urodzenia aż do wieku podeszłego. A problemy ?…

5

6 Najważniejsze problemy występujące w grupie wiekowej 25 lat – wzwyż
Brak zaplanowanego, skoordynowanego systemu działań Państwa wobec osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną dostosowanego do ich stopnia niepełnosprawności intelektualnej, stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych, gwarantującego im równoprawny udział w życiu społecznym. Brak wsparcia rodzin w wyborze i zaplanowaniu drogi życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną kończących edukację w szkolnictwie specjalnym dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby ( całkowita przypadkowość - ŚDS - WTZ.., praca ???) Nie ma przemyślanego dostosowanego do potrzeb rodzin wsparcia ze strony pomocy społecznej w sytuacjach kryzysu w rodzinie ( brak pracy socjalnej, towarzyszenia w problemach, dobrego wspierania ). Problemy starzejących się rodzin – brak sieci wsparcia, asystentów osób niepełnosprawnych. Niedostateczna ilość lub brak dostosowanych do potrzeb ośrodków wsparcia dla osób dorosłych z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną , zapewniających im kontynuację opieki po wyjściu z OREW. Brak zaplanowanej spójnej koncepcji aktywizacji społecznej /zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich zatrudnienia na warszawskim rynku pracy. Zbyt wolne tworzenie się systemu wspierania mieszkań chronionych, wspomaganych, małych domów rodzinnych będących alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej, które pozwolą osobie z niepełnosprawnością intelektualną na życie w otwartym środowisku. Brak systemu pomocy w prawnym zabezpieczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną na wypadek śmierci osób bliskich.

7 proponujemy utworzenie:
Dlatego proponujemy utworzenie: Warszawskiego Centrum Koordynacji Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Jako integralnej części społecznej strategii Warszawy w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin od urodzenia do wieku podeszłego. Wpisującego się w: Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata

8 Urzędy, Instytucje, Organizacje działające na rzecz ONI
Proponowany system wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w Warszawie Urzędy, Instytucje, Organizacje działające na rzecz ONI Dziecko z zaburzeniami w rozwoju/ uczeń/ dorosły z niepełnosprawnością intelektualną Szpitale , oddziały ginekologiczne Szpitale położnicze, pediatryczne Poradnie D OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Przedszkola, OREW Szkoły ogólnodostępne Szkoły integracyjne Szkoły specjalne OREW, DPS Od 0 do 3 lat Od 3 do 6 lat Od 6 do 25 lat Od 25 lat do wieku podeszłego DCA, Ośrodki Wsparcia ZAZ, Spółdzielnia Socjalna Otwarty rynek pracy Centrum DZWONI Mieszkania chronione treningowe Edukacja ustawiczna wg. potrzeb Mieszkanie interwencyjne. Krótki pobyt w okresie kryzysu w rodzinie WTZ ŚDS DPS, Dom Rodzinny Mieszkania wspomagane OWI, ZWWRD, inne placówki publiczne i niepubliczne świadczące usługi na rzecz ONI Żłobki Karta Potrzeb i Świadczeń Baza danych o placówkach Warszawska baza danych o osobach z niepełnosprawnością intelektualną Serwis internetowy System skoordynowanych szkoleń dla instytucji i urzędów Warszawskie Centrum Koordynacji Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną System społecznej sieci wsparcia dla ONI i ich rodzin Polityka zdrowotna Polityka społeczna Edukacja, w tym Poradnie P-P Sąd i policja WCPR w tym SCON Orzecznictwo PFRON Urząd Pracy WCIES, w tym punkty konsultacyjne przy placówkach oświatowych. Organizacje pozarządowe

9 Słowniczek : OWI - Ośrodek Wczesnej Interwencji
ZWWRD – Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka OREW – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy DPS – Dom Pomocy Społecznej WTZ – Warsztat Terapii Zajęciowej ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy DCA – Dzienne Centra Aktywności ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej ONI- osoba z niepełnosprawnością intelektualną

10 Materiał opracowany przez Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną działające przy Stowarzyszeniu BORIS Opracowanie merytoryczne Zofia Pągowska, Lidia Klaro-Celej, Barbara Szostak Przy opracowaniu modelu wykorzystano materiał opracowany przez Zespół Ekspertów MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych


Pobierz ppt "Warszawski System Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google