Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA JAKOŚĆ NOWE MOŻLIWOŚCI III

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA JAKOŚĆ NOWE MOŻLIWOŚCI III"— Zapis prezentacji:

1 NOWA JAKOŚĆ NOWE MOŻLIWOŚCI III
WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI NOWA JAKOŚĆ NOWE MOŻLIWOŚCI III REALIZACJA I EFEKTY ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY

2 Cele zewnętrznego pośrednictwa pracy
Nawiązanie ściślejszej i szerszej współpracy z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego, służącej lepszemu rozwojowi firm Marketing usług i instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy

3 Działania zewnętrznego pośrednictwa pracy
Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego poprzez systematyczne wizyty pośredników pracy u pracodawców 1. Pozyskiwanie informacji o obecnych i przyszłych potrzebach pracodawców w zakresie: - potrzeb kadrowych pracodawcy - oczekiwań pracodawcy względem Powiatowego Urzędu Pracy 2. Pozyskiwanie ofert pracy 3. Diagnozowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w zakresie: - ustalenia potrzeb kadrowych pracodawców ze względu na zawody - ustalenia zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

4 KORZYŚCI Z ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY
KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW KORZYŚCI DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WIZYTA POŚREDNIKA PRACY U PRACODAWCY UZYSKANIE RZETELNEJ INFORMACJI BEZ KONIECZNOŚCI OPUSZCZANIA FIRMY MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY PRACY W TRAKCIE WIZYTY USPRAWNIENIE KONTAKTÓW POMIĘDZY URZĘDEM PRACY A PRACODAWCĄ ZACIEŚNIENIE LUB NAWIĄZANIE KONTAKTU Z PRACODAWCĄ W PERSPEKTYWIE DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY WYJAŚNIENIE FUNKCJONOWANIA POŚREDNICTWA PRACY ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW I USŁUG, OFEROWANYCH PRZEZ URZĄD PRACY USPRAWNIENIE KONTAKTÓW POMIĘDZY PRACODAWCĄ I URZĘDEM PRACY

5 Kryteria doboru pracodawców do wizyt
CEL: RÓWNY DOSTĘP PRACODAWCÓW DO INFORMACJI O OFERCIE URZĘDU

6 Terytorialno-przestrzenne – wizyty pośredników pracy u pracodawców z każdej gminy Powiatu Cieszyńskiego Ze względu na ilość zatrudnianych osób – zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy jednoosobowe Branżowe – ze względu na profil działalności firmy i zapotrzebowanie na zawody

7 ILOŚĆ ODWIEDZONYCH FIRM
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 GRUDNIA ROKU ZEWNĘTRZNI POŚREDNICY PRACY ZWIZYTOWALI ŁĄCZNIE 132 FIRMY Z TERENU CAŁEGO POWIATU CIESZYŃSKIEGO, Z CZEGO 98 PRACODAWCÓW NAWIĄZAŁO WSPÓŁPRACĘ Z URZĘDEM PRACY PO RAZ PIERWSZY CIESZYN – 20 STRUMIEŃ – 27 USTROŃ – 20 GOLESZÓW – 6 SKOCZÓW – 18 BRENNA – 13 CHYBIE – 5 DĘBOWIEC - 2

8 Ilość ODWIEDZONYCH PRACODAWCÓW OD 1 stycznia 2012 roku DO 30 grudnia 2012 roku

9 OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY skierowana do PRZEDSIĘBIORCÓW
pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy staż szkolenia przygotowanie zawodowe prace interwencyjne

10 ILOŚĆ ZAINTERESOWANYCH FIRM
ZAINTERESOWANIE FIRM OFERTĄ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ( w ujęciu ilościowym) INSTRUMENT / USŁUGA RYNKU PRACY ILOŚĆ ZAINTERESOWANYCH FIRM Staż 62 Doposażenie nowego stanowiska pracy 29

11 Wpływ realizowanego projektu na lokalny rynek pracy

12 Płaszczyzny działań Powiatowego Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy Pracodawcy Partnerzy Rynku Pracy Osoby bezrobotne

13 SEMINARIA ZORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
SEMINARIUM I r. Obowiązujące zasady opłacania składek dla osób prowadzących działalność i zatrudnionych pracowników Łamanie barier na rynku pracy Stres w pracy Systemy motywacyjne Wsparcie z Funduszy Europejskich dla pracodawców SEMINARIUM II r. Doradztwo zawodowe prowadzone przez instytucje rynku pracy na przykładzie PUP w Cieszynie Czynniki wyboru drogi edukacyjno- zawodowej Wybory młodzieży OHP jako realizator Usług Rynku Pracy „Praca: zawód czy kompetencje” okiem pracodawcy

14 Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2012 roku dane w ujęciu procentowym

15 EFEKTY REALIZOWANEGO PROJEKTU - mocne i słabe strony projektu

16 Mocne strony: Poznanie przedsiębiorców i pracodawców z terenu Powiatu Cieszyńskiego Równy dostęp do informacji o ofercie Powiatowego Urzędu Pracy Wypracowanie płaszczyzny współpracy z lokalnymi pracodawcami Rozbudzenie świadomości pracodawców o oferowanych formach wsparcia

17 Podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz pracodawców
Lepsze diagnozowanie potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy Objęcie kompleksową pomocą pracodawców z terenu Powiatu Cieszyńskiego Zmiana wizerunku Powiatowego Urzędu Pracy na lokalnym rynku pracy

18 Wspieranie rozwoju pracodawców z terenu powiatu poprzez bieżące informacje na temat form wsparcia oraz dostępności środków Podtrzymanie współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy Wsparcie pracodawców w obszarach: kreowania polityki personalnej zwiększenia świadomości pracodawców o usługach oferowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia

19 Rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb pracodawców
Przekazywanie rzetelnej informacji poprzez organizowanie seminariów tematycznych dla pracodawców Zacieśnienie współpracy na płaszczyźnie kluczowych stanowisk w Powiatowym Urzędzie Pracy Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników Urzędu Pracy

20 Słabe strony: Czynniki terytorialno- geograficzne Ograniczenia czasowe Mentalność pracodawców, stereotyp „urzędnika” Rozbieżność wzajemnych oczekiwań Negatywny stosunek wynikający z wcześniejszych doświadczeń

21 Dziękuję za uwagę Anna Grenda- Czakon – pośrednik pracy I stopnia
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Tel wew. 137


Pobierz ppt "NOWA JAKOŚĆ NOWE MOŻLIWOŚCI III"

Podobne prezentacje


Reklamy Google