Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIZNESPLAN SPIN OFF/OUT DLA KOGO???.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIZNESPLAN SPIN OFF/OUT DLA KOGO???."— Zapis prezentacji:

1 BIZNESPLAN SPIN OFF/OUT DLA KOGO???

2 Upowszechnianie wynalazków
Patent/marka Licencja/odstąpienie marki Współudział Wiodące dziedziny w nauce

3 Rola PWSZ Doradztwo Pomoc prawna Współudział- spin off Personalny
Kapitałowy - udziały finansowe –spin out Aport –spin out/off

4 ETAPY POMYSŁ BIZNESPLAN Rejestracja firmy
ROZWÓJ co dalej po biznesplanie????

5 ETAPY BUDOWY b-planu Pomysł sformułowanie (atrakcyjna nazwa)-
Marketing OPIS przedsięwzięcia Określenie rynku/odbiorców - lokalny - regionalny - krajowy - internacjonalny Badanie rynku/metody –proste, naukowe (logit) ZARZĄDZANIE kierownictwo (wg KSH) Personel Majątek Finansowanie Bilans Rachunek wyników (zysków i strat) Analiza finasowa

6 SWOT Czym dysponujemy? Co nam brakuje? Jak uzupełnić braki? Rola PWSZ
- doradztwo - udział/ personalny-kapitałowy

7 Struktura biznes planu

8 Przykład profesjonalnego B-PLANU

9 Budowa biznesplanu Tytuł przedsięwzięcia ( każda grupa wpisuje swoją działalność) np. produkcja ziół) – atrakcyjny Podstawowe dane : Adres Nazwiska właściciela(i) i udziałowców Charakter prawny ( KSH, indywidualna Rola PWSZ ( innej uczelni) spin off/spin out

10 OPIS przedsięwzięcia + SWOT
Krótka charakterystyka – czego dotyczy? Charakterystyka rynku – na jaki rynek nakierowana działalność Pojemność rynku ( popyt) Nasze atuty (podaż, jakość, atrakcyjność Zagrożenia

11 Analiza techniczna Jaki rodzaj technologii ( tradycyjna, nowoczesna, ekologiczna, wysokiej technologii np.. Nanotechnologie, biotechnologie, GMO, itp.. Wielkość produkcji Sezonowość produkcji (usług) - całoroczna, sezonowa, itp.

12 Analiza ekonomiczna układ chronologiczny (lata)
Produkcja ( wielkość, wartość) Produkcja na rynek ( j.w) Zatrudnienie ( liczba osób) Koszty zatrudnienia Wydajność pracy

13 ANALIZA FINANSOWA Bilans Lata Aktywa Środki obrotowe gotówka
- Materiały Zapasy Inne Środki trwałe Budynki Budowle Maszyny i urządzenia Pozostałe

14 BILANS PASYWA Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania wobec pracowników Zobowiązania podatkowe Zobowiązania wobec dostawców Kredyt krótkoterminowy B. Zobowiązania długoterminowe kredyty i pożyczki długo i średniterminowe Emisja papierów wartosciowych C. Kapitał własny Zakładowy Udziałowców Odpisy z zysków (zapasowy) D.Zysk/strata netto

15 Rachunek zysków i strat
I.Przychody Sprzedaż podstawowa Sprzedaż pozostała Inne przychody II. Koszty Koszty działalności podstawowej Pozostałe koszty III. Wynik finansowy ( I-II)

16 Analiza wskaźnikowa Kalkulacja kosztów jednostkowych
Suma kosztów działalności podstawowej/ wielkośc produkcji II. Analiza wskaźnikowa - wskaźnik rentowności wskaźnik opłacalności Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik wypłacalności Wskaźniki efektywności aktywów ROA Wskaźnik efektywności kapitału ROE


Pobierz ppt "BIZNESPLAN SPIN OFF/OUT DLA KOGO???."

Podobne prezentacje


Reklamy Google