Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV ROK R OZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ POPRZEZ KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY. CELE: NAUCZYCIEL Przygotowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV ROK R OZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ POPRZEZ KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY. CELE: NAUCZYCIEL Przygotowanie."— Zapis prezentacji:

1 IV ROK R OZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ POPRZEZ KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY. CELE: NAUCZYCIEL Przygotowanie materiałów dotyczących edukacji matematycznej, potrzebnych do realizacji projektu. Prowadzenie grupy informatycznej. Rada szkoleniowa nt.,,Wprowadzanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

2 IV ROK R OZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ POPRZEZ KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY. CELE: Pomoc rodziców w doposażeniu kącików Przedszkole Rozszerzenie bazy dydaktycznej do pracy z dziećmi w zakresie edukacji informatycznej. Pozyskanie sponsorów w celu rozwinięcia projektu. Rodzice Zapoznanie rodziców z niebezpieczeństwami, korzyściami oraz zasadami bhp wynikającymi podczas pracy dzieci z komputerem. informatycznych. IT. Współpraca z rodzicami – informatykami,

3 IV ROK R OZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ POPRZEZ KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY. CELE: Dziecko Rozwijanie zainteresowań dzieci informatyką poprzez pracę z edukacyjnymi programami multimedialnymi, oraz korzystanie z zasobów internetu. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań edukacją matematyczną. Wskazywanie sposobów bezpiecznej i,,zdrowej pracy z komputerem.

4 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ŹRÓDŁA PLANOWANIA: Ustawa o systemie oświaty Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Program wychowania przedszkolnego E. Tokarskiej, J. Kopały Zanim będę uczniem Priorytety Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok 2013 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2013

5 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK 2011/2012 Przedszkole Miejskie 86

6 CEL PRIORYTETOWY Rozbudzanie zainteresowań dziecka edukacją matematyczną poprzez korzystanie z technologii informatycznej jako źródła wiedzy.

7 H ARMONOGRAM PRACY WYNIKAJĄCY Z ROCZNEGO PRIORYTETU PRZEDSZKOLA Obszar: Współpraca ze środowiskiem lokalnym, rodzinnym. Sposoby osiągania celu Odpowiedzialni, współpraca DowodyTermin Umieszczanie na tablicach i stronie internetowej informacji dla Rodziców na temat działań podejmowanych na terenie przedszkola i poza nim wynikających z realizacji programu przedszkola. S. Ryter, M. Kotlicka Strona internetowa, tablice informacyjne Październik 2012 – czerwiec 2013 Zorganizowanie wycieczki do Centrum Kopernika w Warszawie D. Sznajder K. Szczepanek Strona internetowaKwiecień 2013 Zorganizowanie konkursu matematycznego – quizu,,Matematyka na wesoło na terenie placówki. A.PiątekStrona internetowaMaj 2013

8 H ARMONOGRAM PRACY WYNIKAJĄCY Z ROCZNEGO PRIORYTETU PRZEDSZKOLA Obszar: Współpraca ze środowiskiem lokalnym, rodzinnym. Sposoby osiągania celu Odpowiedzialni, współpraca DowodyTermin Zorganizowanie spotkania z rodzicem – informatykiem. M. JóźwiakStrona internetowaW trakcie roku szkolnego Zorganizowanie konkursu – prezentacja multimedialna,,Nasza grupa – współpraca z biblioteką miejską na ul. Rudzkiej. K. NicowskaStrona internetowaMaj 2013 Zorganizowanie konkursu plastycznego,,Szalone cyferki (wewnątrzplacówkowego) A. PiątekStrona internetowaCzerwiec 2013

9 H ARMONOGRAM PRACY WYNIKAJĄCY Z ROCZNEGO PRIORYTETU PRZEDSZKOLA Obszar: organizacja. Sposoby osiągania celu Odpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Przygotowanie przez nauczycieli warsztatu pracy niezbędnego do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji informatycznej i edukacji matematycznej. Wszyscy nauczycieleWrzesień 2012 2. Doposażenie kącika informatycznego. Nauczyciele grup, dyrektor Październik 2012 3. Pozyskanie sponsorów w celu rozwinięcia i realizacji projektu. Wszyscy nauczycieleSale przedszkolneWrzesień 2012 – kwiecień 2013

10 H ARMONOGRAM PRACY WYNIKAJĄCY Z ROCZNEGO PRIORYTETU PRZEDSZKOLA Obszar: działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza. Sposoby osiągania celu Odpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu wiedzy z zakresu matematyki i informatyki. Wszyscy nauczycieleDziennikiPaździernik 2012 – maj 2013 2. Prowadzenie zajęć z cyklu,,matematyka małego smyka. Wszyscy nauczycieleDziennikiPaździernik 2012 – czerwiec 2013 3. Zorganizowanie konkursu wiedzy matematycznej. D. Sznajder Wszyscy nauczyciele Dziennik, Strona internetowa Kwiecień 2013

11 H ARMONOGRAM PRACY WYNIKAJĄCY Z ROCZNEGO PRIORYTETU PRZEDSZKOLA Obszar: działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza. Sposoby osiągania celu Odpowiedzialni, współpraca DowodyTermin 4. Przygotowanie prezentacji multimedialnej,, Jak wykorzystujemy internet? S. RyterPrezentacja Power Point W trakcie roku szkolnego 5. Stworzenie pomocy dydaktycznej – przydatnej podczas wprowadzania materiału matematycznego. M. Kotlicka Nauczyciele grup Pomoc dydaktycznaW trakcie roku szkolnego 6. Prowadzenie zajęć w grupach informatycznych. Nauczyciele grupZapis w zeszytach grup W trakcie roku szkolnego.


Pobierz ppt "IV ROK R OZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ POPRZEZ KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ JAKO ŹRÓDŁA WIEDZY. CELE: NAUCZYCIEL Przygotowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google