Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Źródła planowania: Ustawa o systemie oświaty. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Źródła planowania: Ustawa o systemie oświaty. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Źródła planowania: Ustawa o systemie oświaty. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program Wychowania Przedszkolnego Nasze przedszkole- M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska Nauka czytania Krok po kroku czyli jak przeciwdziałać dysleksji prof. J. Cieszyńskiej Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010. Priorytety promocji oświaty UMŁ 2010

2 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PRIORYTET DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZY Prawidłowe opanowanie systemu językowego w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej CEL PRIORYTETOWY Stymulacja harmonijnego rozwoju każdego dziecka w celu przeciwdziałania dysleksji w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej. CELE ETAPOWE: Nauczycielki tworzą warunki sprzyjające realizacji działań metodą J. Cieszyńskiej Krok po kroku. Nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne sprzyjające prawidłowemu opanowywaniu przez dzieci systemu językowego. Nauczycielki organizują działania mające na celu przybliżenie rodzicom wiedzy na temat ryzyka dysleksji

3 OBSZAR: ORGANIZACJA CEL ETAPOWY Nauczycielki tworzą warunki sprzyjające realizacji działań metodą J. Cieszyńskiej Krok po kroku. SPOSOBY OSIĄGANIA CELUODPOWIEDZIALNIDOWODYTERMIN WSPÓŁPRACA Zapoznanie nauczycieli z metodą zapobiegania dysleksji prof. J. Cieszyńskiej Aneta GłogowskaWDNwrzesień 2009 Wszyscy nauczyciele Przygotowanie przez nauczycieli warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy terapeutycznej z dziećmi. Wszyscy nauczycielePomoce, karty pracy, książeczki do pracy metodą październik 2009 dyrektor Wyodrębnienie w grupach dzieci 5 i 6 letnich podopiecznych zagrożonych dysleksją. Katarzyna Nicowska Mariola Jóźwiak Dominika Sznajder Agnieszka Piątek Zeszyty grup terapeutycznych, badanie dojrzałości szkolnej październik 2009 Pozostali nauczyciele Wyodrębnienie grup terapeutycznych w zakresie dysfunkcji rozwojowych we wszystkich grupach wiekowych Wszyscy nauczycieleGrupy terapeutycznepaździernik 2009

4 OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA CEL ETAPOWY: Nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne sprzyjające prawidłowemu opanowywaniu przez dzieci systemu językowego. SPOSOBY OSIĄGANIA CELUODPOWIEDZIALNIDOWODYTERMIN WSPÓŁPRACA Wprowadzanie poszczególnych etapów nauki czytania w najmłodszej grupie dzieci Aneta GłogowskaDzienniki zajęć, plany pracy arkusze hospitacji, obserwacji styczeń 2010 – maj 2010 Włączenie metody J. Cieszyńskiej w dotychczasową pracę z dziećmi przygotowującą do nauki czytania i pisania Wszyscy nauczycieleDzienniki zajęć, plany pracy arkusze hospitacji, obserwacji listopad 2009 – maj 2010 Systematyczne prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych we wszystkich grupach wiekowych w ramach zajęć dydaktycznych ze wszystkimi dziećmi Wszyscy nauczycieleDzienniki zajęć, plany pracy arkusze hospitacji, obserwacji październik 2009 – maj 2010 Monitoring rozwoju dzieci w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki, myślenia i pamięci. Wszyscy nauczyciele Diagnoza dzieci, dzienniki, plany pracy, zeszyty grup terapeutycznych październik 2009 – maj 2010 Oddziaływania terapeutyczne symulujące poszczególne zaburzone funkcje rozwojowe w grupach terapeutycznych Wszyscy nauczycieleDiagnoza dzieci, dzienniki, plany pracy, zeszyty grup terapeutycznych 1x w tygodniu każda grupa październik 2009 – maj 2010

5 OBSZAR: WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, RODZINNYM CEL ETAPOWY Nauczycielki organizują działania mające na celu przybliżenie rodzicom wiedzy na temat ryzyka dysleksji SPOSOBY OSIĄGANIA CELUODPOWIEDZIALNIDOWODYTERMIN WSPÓŁPRACA Konkurs dla wszystkich grup przedszkolnych pt. W świecie baśni Aneta GłogowskaStrona internetowa maj 2010 Wszyscy nauczyciele Zorganizowanie zajęć otwartych koleżeńskich Aneta Głogowskascenariusze zajęć, dziennik, plany pracy, strona internetowa kwiecień 2010 Wszyscy nauczyciele Zapobieganie dysleksji praca z programem prof. Jagody Cieszyńskiej Krok po kroku - zajęcia warsztatowe z rodzicami Aneta Głogowskascenariusze zajęć, dziennik, plany pracy, strona internetowa kwiecień2010 Różnorodność form i metod pracy stosowanych w rozwijaniu gotowości do nauki czytania i pisania u dzieci5- 6-letnich - zajęcia warsztatowe z rodzicami Wszyscy nauczycielescenariusze zajęć, dziennik, plany pracy, strona internetowa październik 2009 Wszyscy nauczyciele

6 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PRIORYTET DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZY Przedszkolaka kalendarz dziejów CEL PRIORYTETOWY Rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnoty rodzinnej, przedszkolnej i lokalnej, dostarczanie wiedzy o tradycji, historii miasta, kraju kształtowanie patriotyzmu CELE ETAPOWE Nauczycielki organizują przedsięwzięcia rozwijające u dzieci postawy patriotyczne i prospołeczne. Nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne wyzwalające w dzieciach emocjonalny związek z krajem ojczystym. Nauczycielki umożliwiają dzieciom kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych i politycznych poprzez współdziałanie ze środowiskiem lokalnym.

7 OBSZAR: ORGANIZACJA CEL ETAPOWY Nauczycielki organizują przedsięwzięcia rozwijające u dzieci postawy patriotyczne i prospołeczne. SPOSOBY OSIĄGANIA CELUODPOWIEDZIALNIDOWODYTERMIN WSPÓŁPRACA Spotkanie z rodzicami i Radą rodzicówdyrektor Protokolarz zebrań Wrzesień 2009 Przygotowanie projektu przedsięwzięciaDyrektor Projekt Wrzesień 2009 S. Ryter, D. Sznajder Przygotowanie przez nauczycieli warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy z projektem. S. Ryter, D. Sznajder Strona internetowa Wrzesień 2009 Dyrektor Pozyskanie sponsorówDyrektor Podziękowania, pisma Wrzesień-listopad 2009

8 OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA CEL ETAPOWY: Nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne wyzwalające w dzieciach emocjonalny związek z krajem ojczystym SPOSOBY OSIĄGANIA CELUODPOWIEDZIALNIDOWODYTERMIN WSPÓŁPRACA Prowadzenie sytuacji edukacyjnych kształtujących tożsamość narodową u dzieci Nauczyciele grupdziennikWrzesień- październik 2009 Sesje czytania nt. wydarzeń legendarnych i historycznych w naszym Państwie Nauczyciele grupdziennikiWrzesień- październik 2009 Wycieczka do miejsc pamięci narodowej (grób nieznanego żołnierza, Plac wolności) dyrektorDzienniki, zeszyt wycieczek Wrzesień- listopad 2009 Nauczyciele grup Wycieczka do muzeum tradycji niepodległościowych dyrektor Dzienniki, zeszyt wycieczek Wrzesień 2009 Nauczyciele grup Prezentacja Przedszkolaka kalendarz dziejów dyrektorStrona internetowa9 listopad 2009 S. Ryter, D. Sznajder

9 OBSZAR: WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, RODZINNYM CEL ETAPOWY: Nauczycielki umożliwiają dzieciom kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych i politycznych poprzez współdziałanie ze środowiskiem lokalnym. SPOSOBY OSIĄGANIA CELUODPOWIEDZIALNIDOWODYTERMIN WSPÓŁPRACA Konkurs plastyczny- Święto Polski- Dzień niepodległości dyrektorStrona internetowaPaździernik-listopada 2009 Nauczyciele grup Współpraca z rodzicami dotycząca realizacji projektu (sponsoring, stroje, dowóz dzieci) dyrektorWrzesień-październik 2009

10 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 PRIORYTET DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZY Poznanie kultury polskiej poprzez muzykę F. Chopina CEL PRIORYTETOWY Przybliżanie wiedzy o muzyce i życiu F. Chopina CELE ETAPOWE Nauczycielki organizują przedsięwzięcia rozwijające u dzieci wiedzę na temat muzyki i życia F. Chopina. Nauczycielki tworzą sytuacje edukujące dzieci poprzez muzykę Chopina. Nauczycielki umożliwiają dzieciom kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych.

11 OBSZAR: ORGANIZACJA CEL ETAPOWY: Nauczycielki organizują przedsięwzięcia rozwijające u dzieci postawy patriotyczne i prospołeczne. SPOSOBY OSIĄGANIA CELUODPOWIEDZIALNIDOWODYTERMIN WSPÓŁPRACA Przygotowanie projektu przedsięwzięciaDyrektor Projekt grudzień 2010 S. Ryter, D. Sznajder Przygotowanie przez nauczycieli warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy z projektem. S. Ryter, D. Sznajder Strona internetowa Grudzień- luty 2010 Dyrektor Pozyskanie sponsorówDyrektor Podziękowania, pisma Wrzesień-listopad 2009

12 OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA CEL ETAPOWY: Nauczycielki tworzą sytuacje edukujące dzieci poprzez muzykę Chopina SPOSOBY OSIĄGANIA CELUODPOWIEDZIALNIDOWODYTERMIN WSPÓŁPRACA Prowadzenie sytuacji edukacyjnych kształtujących wiedzę o muzyce i życiu Chopina u dzieci Nauczyciele grupdziennikLuty- maj 2010 Sesje czytania i słuchania Co wiemy o F. Chopinie Nauczyciele grupDzienniki, plany pracyLuty- maj 2010 dyrektor Konkurs Co wiemy o F. ChopinieS. RyterDzienniki, Strona internetowa Maj 2010

13 OBSZAR: WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, RODZINNYM CEL ETAPOWY: Nauczycielki umożliwiają dzieciom kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych SPOSOBY OSIĄGANIA CELUODPOWIEDZIALNIDOWODYTERMIN WSPÓŁPRACA Wycieczka do FilharmoniidyrektorDzienniki, Strona internetowa Kwiecień 2010 Nauczyciele grup Goszczenie uczniów szkoły Muzycznej I stopnia. Co wiemy o Chopinie D. SznajderDzienniki, Strona internetowa Marzec 2010 Nauczyciele grup Koncert towarzystwa śpiewaczego K. Szymanowskiego Muzyka Chopina dyrektorDzienniki, Strona internetowa Maj 2010 Nauczyciele grup


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 Źródła planowania: Ustawa o systemie oświaty. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google