Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE REALIZACJI PROJEKTÓW POWIATOWYCH Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół/przedszkoli Pomoc dyrektorom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE REALIZACJI PROJEKTÓW POWIATOWYCH Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół/przedszkoli Pomoc dyrektorom."— Zapis prezentacji:

1

2 CELE REALIZACJI PROJEKTÓW POWIATOWYCH Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół/przedszkoli Pomoc dyrektorom szkół/przedszkoli w optymalizacji przygotowania do realizacji polityki edukacyjnej państwa Budowa i moderowanie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i nauczycieli

3 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji jest realizowany w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (Działanie 3.5. Program Operacyjnego Kapitał Ludzki)

4 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Stan obecny Cele Grupy docelowe – odbiorcy wsparcia Główne działania Korzyści wynikające z realizacji

5 STAN OBECNY – brak systemowych rozwiązań w obszarze: Rozpoznania i zaspokojenia potrzeb szkół/przedszkoli Powiązań procesu doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkoły/przedszkola Monitorowania wykorzystania wiedzy i umiejętności przez nauczycieli Wymiany doświadczeń między szkołami/przedszkolami oraz nauczycielami

6 CELE PROJEKTU Cel główny: kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu doskonalenia nauczycieli

7 CELE PROJEKTU Udoskonalenie umiejętności: dyrektorów w zakresie planowania procesu doskonalenia; pracy zespołowej i wymiany doświadczeń nauczycieli; rozwijanie umiejętności merytorycznych wynikających z wybranych przez szkoły ofert doskonalenia; wykorzystanie ukształtowanych umiejętności w praktyce szkolnej;

8 CELE PROJEKTU odpowiedzialność za ich osiąganie Realizatorzy projektu Udoskonalenie umiejętności: dyrektorów w zakresie planowania procesu doskonalenia; pracy zespołowej i wymiany doświadczeń nauczycieli; Szkoły/dyrektorzy rozwijanie umiejętności merytorycznych wynikających z wybranych przez szkoły ofert doskonalenia; wykorzystanie ukształtowanych umiejętności w praktyce szkolnej;

9 GRUPY DOCELOWE – ODBIORCY WSPARCIA 6 Przedszkoli Miejskich 30 Szkół Podstawowych 10 Gimnazjów 7 Liceów Ogólnokształcących 7 Techników 3 Zasadnicze Szkoły Zawodowe

10 GRUPY DOCELOWE – ODBIORCY WSPARCIA Projektem zostanie objętych 1563 nauczycielek i nauczycieli ze szkół/przedszkoli z obszaru Miasta Łodzi, w tym 63 dyrektorów

11 GŁÓWNE DZIAŁANIA 1.Przeprowadzenie cyklu doskonalenia w każdej z 63 szkół i przedszkoli 2.Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów 3.Opracowanie i monitorowania Powiatowego Programu Wspomagania Projekt jest realizowany od 1.02.2013 do 30.09.2014 roku

12 GŁÓWNE DZIAŁANIA W ramach cyklu doskonalenia zostanie: 1.przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola (II-III 2013; IX-X 2013) 2.opracowany Roczny Plan Wspomagania dla każdej szkoły/przedszkola (III 2013, IX 2013) 3.zorganizowany cykl warsztatów (2889 godz.), cykl spotkań indywidualnych (630 godz.) oraz spotkań w grupach (756 godz.) w okresie kwiecień 2013- wrzesień 2014

13 GŁÓWNE DZIAŁANIA Kluczową rolę w procesie doskonalenia odgrywają SZKOLNI ORGANIZATORZY ROZWOJU EDUKACJI (SORE – 6 osób) oraz eksperci zewnętrzni, którzy będą wspierać nauczycieli i dyrektorów w procesie doskonalenia od strony merytorycznej i organizacyjnej Współpraca: zespół projektu

14 GŁÓWNE DZIAŁANIA Sześć sieci współpracy i samokształcenia (w tym 1 dla dyrektorów szkół/przedszkoli) III 2013 Spotkania w grupach (łącznie 28 grup – 3 grupy dla dyrektorów, 25 grup dla nauczycieli) III 2013-IX 2014 Korzystanie z platformy internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w celu wymiany doświadczeń i zasobów

15 GŁÓWNE DZIAŁANIA Kluczową rolę w organizacji sieci współpracy i samokształcenia odgrywają KOORDYNATORZY SIECI (6 osób), którzy we współpracy z ekspertami zewnętrznymi będą wspierać uczestników sieci, współprowadzić zajęcia oraz motywować ich do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z wykorzystaniem platformy internetowej

16 GŁÓWNE DZIAŁANIA Powiatowy Program Wspomagania (PPW) zostanie: 1)opracowany przez zespół ekspertów, konsultantów, przedstawicieli poradni psychologiczno- pedagogicznych, biblioteki pedagogicznej (II-VIII 2013) 2)upowszechniony wśród szkół, przedszkoli, instytucji systemu oświaty na terenie regionu łódzkiego

17 GŁÓWNE DZIAŁANIA Opracowany zostanie Raport z Powiatowego Programu Wspomagania Kluczową rolę w realizacji zdania odgrywa specjalista ds. opracowania, monitorowania i raportowania realizacji PPW

18 KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów, np. o metody, techniki i narzędzia diagnozowania potrzeb szkoły/przedszkola Większe zintegrowanie nauczycieli i poszerzenie zakresu współpracy wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej Wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dydaktycznych

19 KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami/szkołami/przedszkolami Upowszechnienie dobrych praktyk Promocja działalności szkół i przedszkoli w środowisku

20 PRZYDATNE INFORMACJE - ZESPÓŁ PROJEKTU Koordynator – Krzysztof Szpakowski (kszpakowski@wckp.lodz.pl)kszpakowski@wckp.lodz.pl Specjalista ds. opracowania, monitorowania i raportowania realizacji Powiatowego Programu Wspomagania – Zofia Teresa Dąbrowska (tdabrowska@wckp.lodz.pl)tdabrowska@wckp.lodz.pl Asystent koordynatora projektu – Edyta Lesiakowska (kompleksowewsparcie@wckp.lodz.pl)kompleksowewsparcie@wckp.lodz.pl Specjalista ds. finansowo-rozliczeniowych – Aleksandra Wójcik

21 PRZYDATNE INFORMACJE Biuro projektu mieści się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź, pokój 102. tel.: 42 678 33 78 wew.100 e-mail: kompleksowewsparcie@wckp.lodz.plkompleksowewsparcie@wckp.lodz.pl Strona internetowa: www.kompleksowe-wsparcie.wckp.lodz.pl Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.plwww.ore.edu.pl

22 Współpraca jest kluczem do sukcesu…


Pobierz ppt "CELE REALIZACJI PROJEKTÓW POWIATOWYCH Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół/przedszkoli Pomoc dyrektorom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google