Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektu w roku szkolnym 2011/2012 Ewa Grela Dyrektor Projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektu w roku szkolnym 2011/2012 Ewa Grela Dyrektor Projektu."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektu w roku szkolnym 2011/2012 Ewa Grela Dyrektor Projektu

2 Realizacja projektu - działania 1.Przedmiotowe zajęcia z jednostkami e-learningowymi – kształtowanie kompetencji kluczowych na bazie treści przedmiotowych (postępy monitorowane poprzez testy diagnozujące) 2.Lokalne Zespoły Projektowe – działania prowadzone metodą projektów, których głównym celem jest kształtowanie postaw uczniów i stymulowanie ich do aktywnego działania na rzecz swojego środowiska lokalnego 3.Wirtualne Koła Naukowe – działania rozwijające przeznaczone dla uczniów utalentowanych pod kierunkiem pracowników naukowych z wykorzystaniem platformy e-learningowej

3 Realizacja projektu - działania 4.Testy diagnostyczne – udział uczniów w teście sprawdzającym wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych uczniów pod koniec drugiego roku nauki (maj 2012 r.) 5.Ewaluacja projektu – w zakresie adekwatności wypracowanych w projekcie materiałów edukacyjnych do potrzeb nauczycieli i uczniów oraz skuteczności działań prowadzonych w projekcie na terenie szkół – rozpoczęcie: wrzesień 2011

4 Realizacja projektu - działania Wirtualne Koła Naukowe: w ramach WKN odbędą się dwa obozy naukowe: obóz naukowy w Toruniu, w dniach 19.09.2011 – 23.09.2011, dla 41 uczniów, którzy pracowali w Kole Matematycznym; obóz naukowy w Krakowie, w dniach 20.09.2011 – 24.09.2011 dla 54 uczniów, którzy pracowali w Kołach: biologicznym – 15 uczniów, chemicznym – 8 uczniów, fizycznym – 10 uczniów, geograficznym – 8 uczniów, informatycznym – 8 uczniów, interdyscyplinarnym – 5 uczniów

5 Realizacja projektu - działania Lokalne Zespoły Projektowe – w ramach działania LZP w dniach 27 – 29 października 2011 zorganizowany zostanie przegląd projektów. Uczestnikami przeglądu będzie 16 zespołów (składających się z 4 uczniów i 1 nauczyciela każdy), które zostaną wyróżnione przez jury. Przegląd odbywać się będzie w Krakowie. Z każdego województwa wyróżniony zostanie 1 projekt.

6 Sposoby osiągania celów metody i formy nauczania Metoda projektów – metoda nauczania, gdzie grupa uczniów samodzielnie realizuje wszystkie etapy danego przedsięwzięcia (począwszy od zainicjowania/identyfikacji problemu, poprzez planowanie i wykonanie/otrzymanie produktu, na prezentacji kończąc) ; wykorzystywana podczas zajęć ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie podczas realizacji podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie oraz pracy Lokalnych Zespołów Projektowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne Praca z wykorzystaniem platformy e-learningowej – prowadzenie zajęć z użyciem jednostek e-learningowych przy wykorzystaniu komponentów platformy takich jak: komunikatory, fora dyskusyjne, wirtualne klasy

7 Sposoby osiągania celów materiały dla nauczycieli i uczniów 84 jednostki e-learnigowych, 84 instrukcje do jednostek e-learnigowych przeznaczonych dla nauczycieli, 168 ćwiczeń otwartych do jednostek e-learnigowych (po dwa ćwiczenia do każdej jednostki), poradnik metodyczny zawierający zbiór scenariuszy lekcyjnychJak kształtować kompetencje kluczowe? Część 2., kurs e-learnigowy z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych przeznaczony dla nauczycieli, materiały naprawcze związane z testami diagnostycznymi po pierwszym roku nauki, testy diagnostyczne po drugim roku nauki.

8 Sposoby osiągania celów materiały dla nauczycieli i uczniów Wykaz jednostek w podziale na przedmioty nauczania: Biologia – 10 Chemia – 10 Fizyka – 11 Geografia – 10 Informatyka – 7 Matematyka – 18 Przedsiębiorczość – 4 Język angielski – 10 Uczenie się - 6


Pobierz ppt "Realizacja projektu w roku szkolnym 2011/2012 Ewa Grela Dyrektor Projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google