Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM
STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM. AKADEMII UŚMIECHU W OLSZTYNIE NA LATA

2 Dziecko Przedszkola Miejskiego nr 29 im
Dziecko Przedszkola Miejskiego nr 29 im. Akademii Uśmiechu w Olsztynie wyposażone jest w umiejętności niezbędne do dalszej edukacji i radzenia sobie w codziennych sytuacjach poprzez rozwijanie inteligencji wielorakich.

3 PRZESZKODA DZIAŁANIA CEL POŚREDNI

4 Niepełna wiedza nauczycieli na temat teorii H. Gardnera
1. Szkolenia Rady Pedagogicznej. 2. Ustalenie ścieżek rozwoju nauczycieli. 3. Wymiana doświadczeń. 4. Obserwacja zajęć. 5. Praca w zespołach zadaniowych. 6. Autorefleksja, samoocena nauczycieli. 7. Korzystanie z fachowej literatury. 8. Samokształcenie i samodoskonalenie personelu. 9. Korzystanie z internetu. 10. Kontynuowanie współpracy w ramach e-twinnigu. 11. Nadzór pedagogiczny prowadzony przez dyrektora. 12. Uczenie się od najlepszych. 13. Efektywna współpraca nauczycieli. 14. Konsultacje ze specjalistami. 15. Współpraca z instytucjami, placówkami oświatowymi i partnerami. 16. Kontynuacja współpracy z SP 30. 17. Szkolenia indywidualne. 18. Pisanie programów własnych, korzystanie z programów już istniejących w przedszkolu. 19. Ewaluacja wewnętrzna. 20. Współpraca z uczelniami wyższymi. Niepełna wiedza nauczycieli na temat teorii H. Gardnera o inteligencjach wielorakich. Nauczyciele posiadają wiedzę i umiejętności w rozpoznawaniu inteligencji wielorakich u dzieci

5 Brak wiodącego programu wychowania przedszkolnego, który jest oparty na rozwijaniu inteligencji wielorakich. Posiadanie i realizowaniu wiodącego programu wychowania przedszkolnego, opartego na inteligencjach wielorakich. 1. Dopuszczenie programu do użytku przez dyrektora. 2. Realizacja programu.

6 Deficyt narzędzi diagnostycznych.
1. Korzystanie z diagnozy zwartej w programie wiodącym, dopuszczonym przez dyrektora. 2. Gromadzie i korzystanie z narzędzi już istniejących. 3. Opracowanie narzędzi. 4. Organizowania i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej wg obowiązujących w przedszkolu procedur. Posiadanie narzędzi diagnozujących inteligencje wielorakie i stosowanie ich. Deficyt narzędzi diagnostycznych.

7 Niedobór centrów edukacji w salach.
1. Przeorganizowanie bazy. 2. Organizowanie przestrzeni edukacyjnej. 3. Zakup akcesoriów i środków dydaktycznych. 4. Pozyskiwanie sponsorów. 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 6. Poszukiwanie środków finansowych z innych źródeł. Centra edukacji działające w salach. Niedobór centrów edukacji w salach.

8 Niewiedza rodziców na temat inteligencji wielorakich.
1. Zebranie organizacyjne z rodzicami, przedstawienie im Strategii, Koncepcji Pracy, Rocznego Planu Pracy Przedszkola. 2. Warsztaty z rodzicami. 3. Zajęcia otwarte wg projektów pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej. 4. Opracowanie planu współpracy z rodzicami. 5. Opracowywanie informacji do Biuletynu Przedszkolnego. 6. Przekazywanie aktualności i informacji poprzez stronę internetową oraz portal Facebook. 7. Współpraca z rodzicami w ramach projektu "Rodzic- ekspertem". 8. Działalność "Klubu Super Babci i Super Dziadka- Dodać życia do lat". 9. Spotkania rodziców ze specjalistami. 10. Przekazywanie informacji o przyroście umiejętności dziecka. 11. Szkoła dla rodziców. 12. Wspieranie rodziców w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości dziecka wg procedur obowiązujących w przedszkolu. Rodzice znają teorię H. Gardnera i współpracują w rozwijaniu inteligencji wielorakich u dzieci. Niewiedza rodziców na temat inteligencji wielorakich.

9 Brak aktualnego kalendarza działań przedszkola uwzględniającego inteligencje wielorakie.
Wzbogacenie harmonogramu imprez i uroczystości o nowe działania zgodne z Rocznym Planem Pracy opartym na rozwijaniu inteligencji wielorakich. 1. Stworzenie kalendarza działań przedszkola zgodnie z przyjętym harmonogramem.

10 1. Opracowanie Koncepcji Pracy Placówki.
2. Stworzenie Rocznego Planu Pracy. 3. Opracowywanie Projektów Pracy Wychowawczo- Dydaktyczno- Opiekuńczych. 4. Organizowanie zajęć dodatkowych. 5. Spotkania ze specjalistami, rodzicami, partnerami przedszkola. 6. Organizacja wycieczek. 7. Udział w olimpiadach, konkursach, festiwal itp. 8. Samodzielna organizacja zabawy i aktywności przez dzieci. 9. Stosowanie metod wyzwalających samodzielne myślenie dziecka. 10. Realizacja działań edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dotyczących inteligencji wielorakich. 11. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Niedostatecznie rozwinięte aktywności intelektualne dziecka, wykraczające poza posiadane przez dziecko profile inteligencji. Wyrabianie wrażliwości i umiejętności dzieci zgodnie z rozpoznanymi typami inteligencji ukierunkowanymi na rozwój dziecka z wykorzystaniem elementów teorii i metod pedagogicznych wzmacniających przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

11 Przedszkola Miejskiego nr 29
Opracował Zespół Nauczycielek Przedszkola Miejskiego nr 29 im. Akademii Uśmiechu ul. Malewskiego 2A Olsztyn


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 29 IM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google