Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakie Centrum Obywatelskie w Łodzi? Forum Pełnomocników 19 czerwca 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakie Centrum Obywatelskie w Łodzi? Forum Pełnomocników 19 czerwca 2012."— Zapis prezentacji:

1 Jakie Centrum Obywatelskie w Łodzi? Forum Pełnomocników 19 czerwca 2012

2 Centrum Obywatelskie - geneza Przymiarki do powołania Centrum - co najmniej od 2009 Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjmuje koncepcję usług dla Centrum – grudzień 2011 Poszukiwania przyszłej lokalizacji dla Centrum – od września 2012 Znajdują się środki na pilotaż usług Centrum (prowadzony na razie w siedzibie organizacji) - Marzec 2012 Konkurs ofert na prowadzenie usług zmierzających do utworzenia Centrum – Maj 2012

3 Cel powołania Centrum Stworzenie miejsca będącego centrum wsparcia (technicznego i merytorycznego) dla III sektora a w dalszej perspektywie dla aktywności obywatelskiej i lokalnej. Skumulowanie usług dla organizacji i mieszkańców w jednym miejscu

4 Odbiorcy Organizacje pozarządowe nie dysponujące wystarczającym zaplecze lokalowym i infrastrukturalnym, potrzebujące wsparcia merytorycznego. A w dalszej perspektywie: partnerstwa osiedlowe/lokalne, inicjatywy obywatelskie oraz grupy obywateli planujących utworzenie stowarzyszenia, fundacji czy partnerstwa osiedlowego/lokalnego lub grupy nieformalne i planujące inicjatywę lokalną

5 Centrum Obywatelskie – rozpoczynamy od pilotażu Od 2012 r – okres zakładający wdrożenie i przetestowanie podstawowych usług Centrum skierowanych do organizacji pozarządowych Zadanie realizowane w siedzibie organizacji, która wygra konkurs w okresie 1 lipca – 31 grudnia 2011r. Budżet na roczne zadanie 100 tys. zł

6 Podstawowe usługi Centrum – usługi dla ngo 1.Działania edukacyjne dla ngo (szkolenia, doradztwo, organizowanie spotkań specjalistycznych). 2.Wsparcie techniczne (dostęp do Sali na spotkania, sprzętu komputerowego), 3.Działania w zakresie integracji III sektora i współpraca z Urzędem Miasta Łodzi, Radą Działalności Pożytku Publicznego i tworzonymi Komisjami Dialogu Obywatelskiego 4.Przeprowadzenie konsultacji dotyczących oczekiwań organizacji pozarządowych względem usług Łódzkiego Centrum Obywatelskiego po roku 2013

7 Wsparcie edukacyjne Prowadzone w zakresie: rozwoju organizacji pozarządowych i planowania działań, pozyskiwania środków, prawnych aspektów działania i rejestracji organizacji pozarządowych, przygotowywania ofert zadań publicznych, księgowych aspektów działania i innych, innych

8 Wsparcie techniczne udostępnianie przynajmniej jednej sali (dla min 15 osób), dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych, na ich działalność statutową, przez pięć dni w tygodniu. Sala powinna być dostępna przez 8 godzin dziennie, w tym minimum dwa razy w tygodniu, do godz. 20.00, zagwarantowanie organizacjom pozarządowym dostępu do stanowiska ze sprzętem komputerowym, Inne, zaproponowane przez oferenta

9 Centrum po 2013 roku - plany Umowa wieloletnia na realizacje zadania przez ngo/partnerstwo ngo Rozszerzenie usług/grup docelowych dla Centrum Obywatelskiego Centrum poza siedzibą ngo – większa przestrzeń do dyspozycji Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie realizacji zadania

10 Propozycje zadań dla Centrum w przyszłości 1. Usługi na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców: Animowanie oddolnych inicjatyw lokalnych Usługi edukacyjne i informacyjne na rzecz mieszkańców w zakresie możliwości współpracy z radami osiedla i innym jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi Usługi doradcze przy przeprowadzaniu inicjatyw lokalnych Budowanie partnerstw na poziomie lokalnym w Łodzi Prowadzenie centrum wolontariatu

11 Propozycje zadań dla Centrum w przyszłości Dodatkowe usługi dla ngo: Usługi coachingowe – prowadzone dla nowopowstających organizacji - indywidualna praca z organizacjami Usługi księgowe – prowadzenie księgowości dla organizacji pozarządowych Udostępnianie Sali konferencyjnej/szafek na dokumenty itp. Usługi świadczone przez Urząd Miasta Łodzi na rzecz ngo np.: -Prowadzenie konsultacji i szkoleń z zakresu obsługi Generatora Wniosków -organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych dla ngo prowadzone przez pracowników UMŁ w zakresie realizacji zadań publicznych przez Miasto z udziałem organizacji pozarządowych

12 Dziękuję za uwagę Łukasz Prykowski Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Kontakt: l.prykowski@uml.lodz.pl


Pobierz ppt "Jakie Centrum Obywatelskie w Łodzi? Forum Pełnomocników 19 czerwca 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google