Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2

3 Okręg przemysłowy To obszar koncentracji zakładów przemysłowych, które wykazują powiązania produkcyjne. 3

4 Czynniki lokalizacji przemysłu
Surowcowe: Surowce mineralne Surowce naturalne Zasoby energetyczne Dostęp do wody Pozasurowcowe: Zasoby siły roboczej Infrastruktura techniczna (komunikacyjna) Kooperacja Korzyści z aglomeracji Zaplecze naukowo-badawcze 4

5 Dystrykt przemysłowy Stanowi przestrzennie wydzielony obszar, na którym koncentrują swoją lokalizację zakłady przemy- słowe. Struktura gospodarki regionalnej jest oparta na małych i średnich przedsiębiorstwach, które produ- kują głównie na rynek regionalny. Cechą charakterystyczną dystryktu przemysłowego jest niezwykła ruchliwość siły roboczej. 5

6 Korzyści wynikające z funkcjonowania dystryktów:
specjalizacja - pozwala na osiągnięcie wysokich kompetencji w procesie wytwarzania produktu oraz umożliwiają zaistnienie pozytywnych wspólna infrastruktura sieć komunikacyjna przepływ informacji zaplecze badawcze z których mogą korzystać pojedyncze firmy wykwalifikowana siła robocza. 6

7 Technopolia miasta To okręgi przemysłowe najnowszej generacji, w których koncentrują się parki naukowe - technologiczne. Ich powstanie wiąże się z trzecią rewolucja przemysłową. Główna gałąź przemysłu to przemysł wysokich technologii - high-tech. 7

8 Dolina Krzemowa To pierwsze na świecie skupisko zakładów przemysłu wysokiej techniki. 8

9 Klaster To geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń współpracujących). 9

10 Kalifornijski klaster win
10

11 Zadania klastra Koncentruje się na wszystkich elementach klastra, a nie na indywidualnym przedsiębiorstwie. Koncentruje się na partnerstwie pomiędzy poszczególnymi „aktorami” życia gospodarczego (klienci, dostawcy, konkurenci, instytucje wspierające). Nastawienie na osiąganie długookresowych celów i budowaniu wewnętrznych zdolności/ przewag. Koncentruje się na lokalnym otoczeniu przedsiębiorczości, a nie na subsydiowaniu firm czy przedsięwzięć. 11

12 12

13 13


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google