Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Joanna Kurowska-Pysz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Joanna Kurowska-Pysz"— Zapis prezentacji:

1 dr Joanna Kurowska-Pysz
Informacja o programie specjalistycznego doradztwa dla firm uczestniczących w Projekcie Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim dr Joanna Kurowska-Pysz

2 Innowacje oraz kooperacja siłą napędową regionu

3 Klastry - innowacyjne powiązania kooperacyjne
W naszym regionie duży nacisk kładzie się obecnie na innowacyjność i nowoczesne technologie, wspierające korzystne przeobrażenia gospodarki woj. śląskiego, m.in. w wyniku współpracy przedsiębiostw. Kreatorami i dystrybutorami innowacji są m.in. klastry. Klaster – geograficzne skupisko powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np.: uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz instytucji finansujących), konkurujących między sobą i współpracujących (definicja RPO WSL ).

4 Jak działa klaster?

5 Śląskie inwestuje w klastry
Województwo śląskie inwestuje w klastry oraz budowę powiązań kooperacyjnych pomiędzy środowiskiem gospodarczym i sektorem nauki. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość; cel - wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. W ramach Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji przewidziano m.in. stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych oraz kooperacyjnych pomiędzy instytucjami B+R i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów.

6 Klastry dofinansowane ze środków RPO WSL w latach 2010-2013.

7 Innowacyjność - cecha współczesnych przedsiębiorstw związana z zapotrzebowaniem na wiedzę

8 Pracownicy wiedzy w innowacyjnych firmach
O realnym znaczeniu wiedzy dla firmy rozstrzyga nie tyle sam dostęp do niej, ale umiejętność przyswajania wiedzy przez pracowników oraz współpracowników – czyli efektywność przekształcania wiedzy w postać przydatną dla przedsiębiorstwa. W tych działaniach kluczową rolę odgrywają tzw. pracownicy wiedzy tj. zarówno sami przedsiębiorcy, jak też ich pracownicy oraz doradcy, konsultanci i naukowcy autentycznie zaangażowani w proces czynienia wiedzy użyteczną dla przedsiębiorstwa.

9 Projekt: Klaster e-Południe jako platforma poprawy innowacyjności i rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie śląskim zapewnia swoim uczestnikom (firmom i ich pracownikom) m.in. dostęp do specjalistycznej wiedzy poprzez realizację programu fachowego doradztwa:  obsługa klienta i marketingowe wdrażanie nowych produktów do asortymentu poszczególnych uczestników klastra  wdrażanie programów lojalnościowych na bazie rozszerzonego asortymentu usług  wsparcie w opracowywaniu planów rozwoju i dalszej ekspansji klastra

10 Moduł 1 – szkolenie 6-godzinne, trener: Katarzyna Książkiewicz
Specjalistyczne doradztwo - obsługa klienta i marketingowe wdrażanie nowych produktów Moduł 1 – szkolenie 6-godzinne, trener: Katarzyna Książkiewicz (szkolenia sprzedażowe dla klientów: Telefonia Dialog, NETIA, PLUS, ORANGE, E-WRO - po przejęciu ich przez Telefonię Dialog, KORBANK) temat: Efektywny kontakt z klientem - warsztaty kształtujące umiejętności handlowe i negocjacyjne • uczestnicy poznają etapy telefonicznej rozmowy sprzedażowej, • uczestnicy zaznajomią się z koniecznością stosowania języka korzyści i języka strat, • uczestnicy poznają różne techniki wykorzystywane w rozmowie sprzedażowej, • uczestnicy wspólnie z trenerem wypracują argumenty sprzedażowe dotyczące usług teleinformatycznych, które oferują klientowi • uczestnicy poznają konieczność wykorzystywania na co dzień kreatywnego podejścia do sprzedaży.

11 Moduł 2 – szkolenie 6-godzinne, trener: dr Joanna Kurowska-Pysz
Specjalistyczne doradztwo - obsługa klienta i marketingowe wdrażanie nowych produktów Moduł 2 – szkolenie 6-godzinne, trener: dr Joanna Kurowska-Pysz (pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) temat: Budowanie skutecznej strategii marketingowej firmy • etapy tworzenia indywidualnej strategii marketingowej firmy • identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, rozpoznawanie szans i zagrożeń • definiowanie misji, wizji firmy oraz wyznaczanie celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych swojego przedsiębiorstwa • poznawanie narzędzi i metod realizacji działań marketingowych, • zdefiniowanie podstawowych kryteriów oceny skuteczności własnych działań marketingowych, • poznanie tajników zarządzania marketingowego firmą • przygotowanie indywidualnych planów działań marketingowych

12 Moduł 1 – szkolenie 6-godzinne, trener: Katarzyna Książkiewicz
Specjalistyczne doradztwo - wdrażanie programów lojalnościowych na bazie rozszerzonego asortymentu usług Moduł 1 – szkolenie 6-godzinne, trener: Katarzyna Książkiewicz (szkolenia sprzedażowe dla klientów: Telefonia Dialog, NETIA, PLUS, ORANGE, E-WRO - po przejęciu ich przez Telefonię Dialog, KORBANK) temat: Budowanie tożsamości i lojalności sprzedawcy wobec firmy Szkolenie poprzedzające opracowanie wspólnego programu lojalnościowego dla uczestników klastra, ma pomóc pracownikom firm działających w klastrze zbudować własną tożsamość sprzedawcy, osoby odpowiedzialnej za utrzymanie klienta, opartą o misję i cele firmy (opracowane w ramach modułu o strategii marketingowej). Na podstawie wypracowanych w ramach szkoleń wniosków możliwe będzie opracowanie programu lojalnościowego. Uczestnicy szkolenia najpierw wzmocnią własną lojalność wobec swojej firmy, a następnie będą budować lojalność klientów.

13 Moduł 2 – doradztwo eksperta – dr Joanna Kurowska-Pysz
Specjalistyczne doradztwo - wdrażanie programów lojalnościowych na bazie rozszerzonego asortymentu usług Moduł 2 – doradztwo eksperta – dr Joanna Kurowska-Pysz (pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) temat: Budowanie programu lojalnościowego dla klastra E-Południe Praca eksperta z grupą roboczą przedstawicieli klastra e-Południe zmierzająca do opracowania spójnego programu lojalnościowego, przygotowanego do wdrożenia w przedsiębiorstwach działających w klastrze.

14 Moduł 3 – doradztwo ekspertów: dr Lilla Knop dr Joanna Kurowska-Pysz
Specjalistyczne doradztwo - opracowywania planów rozwoju i dalszej ekspansji klastra Moduł 3 – doradztwo ekspertów: dr Lilla Knop dr Joanna Kurowska-Pysz Marcin Jabłoński temat: Opracowanie planu rozwoju klastra E-Południe Praca ekspertów z grupą roboczą przedstawicieli klastra e-Południe zmierzająca do opracowania planu rozwoju i dalszej ekspansji klastra e-Południe, zgodnie z celami strategicznymi działających w nim przedsiębiorstw.

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "dr Joanna Kurowska-Pysz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google