Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transformacja rynkowa firm w biznesie międzynarodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transformacja rynkowa firm w biznesie międzynarodowym"— Zapis prezentacji:

1 Transformacja rynkowa firm w biznesie międzynarodowym
Wolna konkurencja Regulacja mechanizmu rynkowego MARKETING TRADYCYJNY PARTNERSKI Atomizacja podmiotowa Tworzenie sieci biznesowych

2 Współczesny rynek międzynarodowy nie jest rynkiem zatomizowanym
Cechą charakterystyczną ostatnich kilkunastu lat jest tworzenie sieci powiązań pomiędzy firmami i innymi podmiotami w celu zwiększenia skuteczności działań przedsiębiorstwa na rynku.

3 Relacje pomiędzy sprzedającym a nabywcą na rynku przedsiębiorstw
Pojedyncze transakcje Powtarzanie transakcji Długookresowe relacje Partnerstwo Alianse strategiczne Wymiana koncentrująca się na transakcji Wymiana oparta na ścisłej współ- pracy

4 Tworzenie sieci powiązań pomiędzy firmami w wymianie międzynarodowej
Konkurent (firma X jest partnerem w joint venture) Konkurent (firma X posiada 25% udziałów) Niezależny konkurent Konkurent i kontrahent Konkurent (subsydiowany przez Rząd) Niezależny kontrahent Eksporter (firma X) Kontrahent (kontrakt długoterminowy) Kontrahent (firma X posiada 10% udziałów) Kontrahent (bardzo dobry znajomy) Kontrahent (filia firmy X) Kontrahent (nabywca i dostawca firmy X) Kontrahent (wspólny z firmą X projekt w zakresie badań i rozwoju) Kontrahent organizacja publiczna (firma X partnerem w joint venture)

5 Przykładowe rodzaje sieci biznesowych

6 Dlaczego współpraca w ramach sieci biznesowych?
możliwość stworzenia atrakcyjniejszej oferty dla finalnego nabywcy, możliwość specjalizacji firm tworzących dany układ kooperacyjny (zaniechanie działań peryferyjnych dla firmy wymagających ponoszenia dodatkowych kosztów), obniżenie własnych kosztów, np. zakupy, badanie rynku, reklama.

7 Klasyfikacja relacji dostawca-odbiorca ze względu na siłę współpracy i konfliktu
Siła współpracy mała duża 1 3 duża mała Siła konfliktu 2 4 1 -podmioty słabo powiązane ze sobą, znaczenie współpracy dla obu podmiotów niewielkie; 2 -współpraca dla obu stron mało ważna, silne konflikty, podmioty na drodze do zerwania kontaktów ze sobą; -podmioty postrzegają współpracę jako bardzo korzystną, biorą pod uwagę interesy swoje i partnera, konflikty niewielkie, rozwiązywane na drodze wspólnych ustaleń. Strony wysuwają jednak zbyt małe żądania w stosunku do siebie; 3 -duże znaczenie współpracy, często dochodzi do silnych konfliktów,podmioty starają się jak najwięcej korzyści ze współpracy czerpać dla siebie. Jeśli konflikty są rozwiązywane konstruktywnie, stwarzają korzystny klimat dla innowacji i rozwoju. 4

8 Analiza funkcjonowania sieci biznesowych
Dwie optyki: cała sieć, wybrany podmiot sieci. Analiza kluczowych obszarów funkcjonowania sieci decydujących o powodzeniu przedsięwzięcia i sukcesie danej firmy: siła powiązań, siła konfliktu, atmosfera kontaktów.

9 Kiedy silne powiązania?
partnerzy poczynili duże nakłady inwestycyjne w proces wzajemnej adaptacji, mają wzajemne udziały w swoich firmach, znają się i darzą sympatią.

10 Co wpływa na atmosferę kontaktów?
potrzeby, możliwości, oczekiwania partnerów, uzależnienie się partnerów od siebie, stopień otwartości we wzajemnych stosunkach, plany co do przyszłej współpracy. Co wpływa na atmosferę kontaktów?


Pobierz ppt "Transformacja rynkowa firm w biznesie międzynarodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google